4. oldal, 81 találat (0,145 másodperc)

Találatok

61. 1922-11-05 / 45. szám
[...] ev lelkész tartott szabad előadást Szaniszló Sári szavalt és Limbacher Zoltán [...] Lajos a másodikon dr Kovács Sándor és Turóczy Zoltán a harmadikon [...] tett és üdvö­zölte dr Raffay Sándor püspököt aki a szarvasi árvaház [...]
62. 1905-03-17 / 12. szám
[...] ugyanis a Thurzók egyik ágának Szaniszlónak a fészke s ott gynmasiumot [...] galgóczi polgári is­kolai igazgató Kovács Sándor pozsonyi theol akad tanár a [...] vágmenti falut csa­ 1 Gáli Sándor szélsöbali képviselő
63. 1931-06-07 / 23. szám
[...] ennek asztalánál ismerkedett meg Albach Szaniszlóval a híres franciskánus szónokkal Sztankovics [...] hintóját is át­engedte Még Karsay Sándor püspökünk is Hévi­zén együtt olvasta [...]
64. 1926-02-21 / 8. szám
[...] Ébert Bertalan betanításával és végül Szaniszló Sári Pántyik Babus Urban Kálmán [...] elnöke dr Má gócsy Dietz Sándor egyetemi tanár Debrecen Ádventben a [...]
65. 1932-05-29 / 22. szám
[...] vallásbéke éveiben Irta D Payr Sándor Előttünk még a szép jellemző [...] Ennek asztalánál is­merkedett meg Albach Szaniszlóval a szabadelvű jeles franciskánus szónok­kal [...] arcát megpillantva mintha csak Karsay Sándor győri lelkészt az utolsó evang [...]
66. 1926-01-03 / 1. szám
[...] Imre származása ismeretlen lólá­bén Thurzó Szaniszlónak irt levelet aki vele könyvet [...] került az ellenreformáció szolgála­tába Payr Sándor Jövőnk A határmenti gyulai ev [...]
67. 1907-03-01 / 9. szám
[...] György Thurzó Kristóf és Thurzó Szaniszló határozottan mint fő­patrónusok szerepelnek Jött [...] ócsai Balogh Pé­ter majd Prónay Sándor báró Ezek már kifeje­zetten mint [...]
68. 1922-01-15 / 3. szám
[...] ünnepén Irta és elmondta Payr Sándor Ünneplő gyülekezet nemes tanuló ifjúsági [...] Nikolsburgban váratlanul hunyt el Thurzó Szaniszló Esterházy újév napján este lovagolt [...]
69. Tematikus tartalomjegyzék • Irodalom – Könyvismertetés • Képes magyar Abc (Németh Károly) (370. oldal)
[...] Lőcsén a nagy templomban Thurzó Sza­niszló gróf nádor felett tartott gyászbeszéde [...] Vendel Luttenberger Ágoston és Péterfy Sándor or­szágosan ismert nevű s egyedül [...]
70. 1926-01-10 / 2. szám
[...] Erzsiké Kmeth Mancika Csengődy Etelka Szaniszló Sárika és Illa Marko Emma [...] Ielkészné a helyettes tanító Nagy Sándor pedig üdvözölte a megjelent közönséget [...] nőegylet áldozatkészségét dicséri Halálozás Péter Sándor kismányoki ev lelkész kit ádvent [...]
71. 1912-04-28 / 23. szám
[...] felnőtt fia Mihály és Fe­renc Szaniszló Szatmármegye Szat­mári István Zemplénmegye Agárd [...] Bertalan Beregmegye Nagy dobrony Komlósy Sándor Szabolcs ntegye Nyírbátorból HARANGSZÖ Meggyalazottmagyar [...]
72. 1976-02-22 / 8. szám
[...] is Engedd hogy találkoz­zanak Győr Sándor Kiszabadult gályarabjaink sorsa Nyolc prédikátorunk [...] írta be az em­léksorokat Horler Szaniszló albumába Egy latin párverset írt [...] ismer­tette DE KI VOLT HORLER SZA­NISZLÓ A Szepesség Lőcse város szülöttje [...]
73. 1926-02-21 / 8. szám
[...] Ebert Bertalan betanításával és végül Szaniszló Sári Pántyik Babus Urban Kálmán [...] kötött 11 pár Udvari Mühl Sándor gyönki lelkész január 24 én [...]
74. 1987-06-14 / 24. szám
[...] fél 11 Kertész Géza Karácsony Sándor u 31 33 de 9 [...] Kálmán Kispest de 10 Bonnyai Sándor du fél 7 Bonnyai Sándor Kispest Wekerle telep de 9 Bonnyai Sándor Pestújhely de 10 Bízik László [...] Lajosné 100 szórványadomány Cecéről 570 Szaniszló János 100 Nagy Lajosné 100 [...]
75. 2005-12-18 / 51. szám
[...] rádió Karácsonyi könyvvásár 2005 Jáki Szaniszló A tudomány és a vallás [...] virag gyori lutheran hu Dobsonyi Sándor sandor dobsonyi lutheran hu Korrektor Huszár [...] Lapnyomda Rt Felelős vezető Máthé Sándor vezérigazgató E mail szikra kervigh [...]
76. 1975-05-04 / 18. szám
[...] tudta és vallotta ezt Petőfi Sándor is ezért írta István öccsének [...] nincsen fogalom Az a Petőfi Sándor nem ta­lált szót annak kifejezésére [...] én halt meg Lőcsén Thurzó Szaniszló az utolsó evangélikus nádor sz [...]
77. 1983-10-30 / 44. szám
[...] vezényel Oláh Gábor 8 Reményik Sándor Az óriás Elmondja Szaniszló Tibor bap­tista elöljáró 9 J [...]
78. 1992-11-15 / 46. szám
[...] tagjának tartalmas előadása Kö­rösi Csorna Sándorról A nap záró fénypontja iskolánk [...] felavattuk és megkoszorúztuk Körösi Csorna Sándor a nagy ma­gyar orientalista valamint [...] felsőtagozatosai Mihalik János Krajcs Gábor Szaniszló Béla Tala bér Annamária jelenetben [...]
79. 1972-05-28 / 22. szám
[...] el a nádori széket Thurzó Szaniszló a zsinati kánonok megerősítője az [...] Bach 76 kantáta Vezényelnek Szokolay Sándor és Weltler Jenő Orgonái Trajtler [...]
80. 1994-12-04 / 49. szám
[...] Evangélikus Leánygimnázium albumát valamint Raffay Sándor 10 éves püspöki jubileuma alkalmával [...] 6 de fél 10 Csizmazia Sándor Pesthidegkút U Ördögárok u 9 [...] a gyüle­kezetek figyelmét hogy ha Szaniszló József fiatal zenetanár bárhol reám [...]