Evangélikus Élet, 2005 (70. évfolyam, 1-52. szám)

2005-12-18 / 51. szám

12 -41 2005- december 18. ‘Evangélikus Élet®> HÍREK, KÖZLEMÉNYEK, ESEMÉNYEK Kedves Olvasóink! Hálátlan feladat az esztendő végén közölni az Evangélikus Élet következő évi árát, mert tudjuk, hogy sokaknak már az idei előfizetési díjak kifizetése is nagy gondot jelentett. Alapvető szándékunk az, hogy lapunk minél többek számára az evan­gélikus egyházzal és az egyházunk Urával való kapcsolatot erősítse. És tudjuk, hogy az áremelés ezen közös szándékunk ellen hat. A gazdasági kényszerűség azonban elodázhatatlanul azt mondatja velünk, hogy a lap eladási árának egyre inkább közelednie kell ahhoz, mint amennyibe az előállítása kerül. így 2006-ban ismét kénytelenek vagyunk emelni az Evangélikus Elet árát. Egy lapszám ára 180 Ft lesz, az éves előfizetési díj 9360 Ft, a féléves 4680 Ft, a negyedéves pedig 2340 Ft. Kérjük kedves előfizetőinket, hogy a december folya­mán megküldött előfizetői díjbekérő levél mellett szereplő csekken 2006-ra a fenti árakon fizessenek elő lapunkra. Közismert, hogy a 2006. január i-jétől érvényes adótörvények értelmében az általános forgalmi adó 25%-os kulcsa 20%-ra csökken. Azonban a folyóiratokra, hetilapokra vonatkozó 15%-os áfakulcs nem változik, így az áfa mérsékléséből adódó fogyasztóiár-csökkentéssel hetilapunk esetében sajnos nem élhetünk. Olvasóink megértését kérve és bízva abban, hogy 2006-ban is rendszeres olva­sóink között tudhatunk minél többeket, kívánok áldott adventi várakozást: Kendeh K. Péter, a Luther Kiadó igazgatója „Angyalok szózata minket is hív...” a békásmegyeri templomba (Budapest III., Mező utca 12.) karácsonyi bibliodrámára december 17-én, szombaton 16 órára. Ami egykor Betlehemben történt, azt szeretnénk felidézni síppal, dobbal, nádi hegedűvel, játszva és énekelve. A Terényi Evangélikus Egyházközség sze­retettel meghívja Önt és kedves családját december 18-án, vasárnap 14 órára temp­lomába hálaadó istentiszteletre, azt köve­tően pedig az újonnan épült gyülekezeti ház felszentelésére. Igét hirdet és a házat felszenteli D. Szebik Imre elnök-püspök. December 20-án, kedden 18.30-kor orgo­naest lesz a Bécsi kapu téri evangélikus templomban Bán István közreműködésé­vel. Előtte, 18 órától közös adventi ének­lést tartunk Csorba István karnagy vezeté­sével. Mindenkit szeretettel várunk! Karácsonyi muzsika a Deák téri evangé­likus templomban. December 24-én 12 órakor harangjátékkoncert. A karácso­nyi dallamokat, Johann Sebastian Bach és más klasszikus szerzők műveit harang­játékon Trajtler Gábor szólaltatja meg. Ka­rácsonyi orgonazene december 26-án, karácsony másodnapján 18 órakor Bán István orgonaművész közreműködésé­vel. Műsorán Georg Böhm, Johann Sebasti­an Bach és Luis Vieme művei szerepelnek. A föld, ahol Jézus élt, ma is várja a lel­ki feltöltődésre vágyókat! Az Ökume­nikus Tanulmányi Központ - már ti­zenhat éve - szentföldi utakat indít lel- készi vezetéssel Izraelbe. A következő út 2006 májusában és októberében lesz (kellő érdeklődés esetén Egyip­tomba, Jordániába és Szíriába is). In­formáció: 1114 Budapest, Bocskai út 5. Tel.: 1/466-4790 vagy 70/508-7624. Az Erős Várunk Alapítvány (adószám: 18691779-1-13) ezúton mond köszönetét mindazoknak, akik 2004-ben adójuk i%-ával támogatták. A befolyt 502 823 forintot a Budaörsi Evangélikus Egyház- község épülő orgonájának a finanszíro­zására fordítottuk. A kőszegi Békesség Háza Alapítvány megköszöni mindazok támogatását, akik a 2004. évi személyi jövedelemadó­juk i%-át az alapítványnak ajánlották fel. Az átutalt 97 658 Ft-ot eszközvásárlásra használtuk fel. A Váci Evangélikus Egyházközség köz­hasznú Remény Alapítványa a 2004. évi személyi jövedelemadó i%-ának felajánlá­sából 397 265 forint bevételhez jutott. Az összeget a Váci Evangélikus Óvoda udvari játékainak a beszerzésére, a rádi evangéli­kus templom felújítására, az ifjúság nyári táborozására és hittanosaink hittanköny­veinek a beszerzésére használjuk fel. APRÓHIRDETÉS Templomok, templomtornyok, villám- védelmi rendszerek tatarozása, újak épí­tése. Megkeresésre referencialistát kül­dünk. Bede László építőipari vállalkozó. 6000 Kecskemét, Győzelem u. 6. Tel.: 30/943-5089. 40-es, érettségizett, elvált, gyermeksze­rető férfi megismerkedne érzelmekben gazdag nővel házasság céljából. Jelige: Boldogság. Az Insula Lutherana Kft. Egyházi Var­rodája (9025 Győr, Petőfi tér 2. - Farkas Lászlónéi tel.: 20/824-4619, 96/510-177) továbbra is várja a megrendeléseket egyházi liturgikus öltözékek, textíliák (Luther-kabát, Mózes-tábla, stóla, ba­rett, oltárterítők és kiegészítők) készí­tésére. VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból december 18-tól december 25-ig VASARNAP HÉTFŐ KEDD SZERDA 9.00 / Duna Tv A Pál utcai fiúk (magyar játékfilm, 1968) (106') 10.04 / Kossuth rádió Istentisztelet közvetítése a bu- dapest-pasaréti református templomból. Igét hirdet Cseri Kálmán lelkipásztor. (56') 12.05 / Duna Tv Élő egyház Mária, Mohács özvegye és az egyházak a török megszállás idején (26') 14.45 / mtv Örömhír. A református egyház műsora (26') 20.00 / Duna Tv Testvérem, József, testvérem, Klára (magyar dokumentumfilm) 21.40 / PAX Mesterkurzus, 6. rész CSÜTÖRTÖK 9.00 / m2 Válaszd a tudást! „Karácsonyi rítusok” (60') 9.30 / Hallmark Copperfield Dávid (amerikai filmdráma, 2000) 2. rész (115') 12.30 / Duna Tv Élő egyház (ism.) (26') 13.45 / tV2 Júdás (olasz film, 2001) (92') 17.20 / PAX Az anyaméh gyümölcse jutalom 4. rész (ZMC - 50') 20.35 / m2 Szent Erzsébet rózsaparazsa (magyar dokumentumfilm, 2001) (55’) 21.04 / Petőfi rádió Mindentudás Egyeteme 11.45 / mtv A sokszínű vallás, 20. rész (15') 12.40 / PAX Hét szó az emberért (ZMC - 50') 13.30 / Kossuth rádió Erős vár a mi Istenünk! Egyhá­zunk rádiós félórájában töb­bek között az Északi Egyház- kerület újonnan megválasztott püspökét mutatjuk be. (30') 17.20 / PAX Az anyaméh gyümölcse jutalom 1. rész (ZMC - 50') 20.35 / Kossuth rádió Karácsonyi könyvvásár, 2005 Jáki Szaniszló: A tudomány és a vallás kapcsolatának ábécéje Ü5') 21.00 / m2 A vágy villamosa (amerikai tévé­film, 1995) (150') PÉNTEK 21.00 / HBO Luther (életrajzi dráma, 2001) (118') 15.00 / mtv Ki miben mindentudás? AII. középdöntőben az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziumának és Kollégiumának Egasztár nevű csapatát láthatjuk. 20.35 / m2 Engedjétek hozzám a kisdedeket! (magyar dokumentumfilm, 2001) (52') 13.30 / Kossuth rádió Tanúim lesztek! A római katoli­kus egyház félórája 16.05 / mtv Fehér Eszter. A dokumentum­film főhőse egy ideig a Dankó utcai hajléktalankórházban dolgozott... (20') 16.25 / mtv Maradj velünk Találkozás Jézussal (10') 17.20 / PAX Az anyaméh gyümölcse jutalom 2. rész (ZMC - 50') 20.00 / Filmmúzeum Makrancos hölgy (magyar film, 1943) 21.05 / Kossuth rádió Mesélő krónikák Fordító és kódexmásoló apá­cák a Margit-szigeten (30') SZOMBAT 6.03 / Petőfi rádió Pax rádió Jézus születésének ábrázolása kódexeinkben (27') 7.00 / Rádió C (FM 88,8) Az evangélikus ébresztőmű­sort Csapó Krisztián és Győré Balázs vezeti. (60') 12.01 / Duna Tv Isten kezében (26') 13.00 / Duna Tv Óz, a csodák csodája (amerikai film, 1939) (98') 17.05 / Petőfi rádió „Mennyből az angyal” Válogatás a legszebb magyar és külföldi karácsonyi énekek­ből (55') 17.30 / Hallmark Angyal a családban (amerikai dráma, 2004) 9.30 / Hallmark Copperfield Dávid (amerikai filmdráma, 2000) I. rész (115') II. 15 / Hallmark Egy karácsony együtt (amerikai filmdráma, 1994) 13.30 / Kossuth rádió „Tebenned bíztunk eleitől fog­va..."A református egyház félórája 17.20 / PAX Az anyaméh gyümölcse jutalom 3. rész (ZMC - 50') 20.06 / Bartók rádió Ez van! - Irodalmi értesítő C. G. Jung: A nyugati és keleti vallások lélektanáról (10') 22.00 / Civil rádió Evangélikus félóra Lackner Eszter vezetésével (30') VASÁRNAP 7.10 / tv3 Grand Canyon (amerikai film, 1991J 10.00 / mtv és m2 Református istentisztelet közvetítése Pócsmegyerről. Igét hirdet Kovách Tamás. 11.04 / Kossuth rádió Evangélikus istentisztelet köz­vetítése a Deák téri evangéli­kus templomból. Igét hirdet Gáncs Péter püspök. 13.30 / mtv Örömhír. Egyházunk televíziós műsora karácsonyi, ünnepi összeállítással jelentkezik. (26') 21.55 / m2 Bach: Karácsonyi oratórium Közvetítés a Deák téri evangé­likus templomból, felvételről (95') Új nap - új kegyelem Vasárnap Több mint negyvenéves volt az az ember, akin a gyógyításnak ez a csodája történt. ApCsel 4,22 (Zsolt 13,2: Lk 1,39-56; Fii 4,4-7; Lk 1,68-79) így sóhajtasz: Több mint negyvenéves va­gyok. Talán az életem felén is túl járok. Túl öreg sok mindenhez. Hogy terveim még megvalósuljanak. Hogy célomat elérjem. Hogy még valami újba kezdhessek. Hogy még engem is alkalmazzanak, megbecsüljenek... És ha hatvan fölött, hetven fölött vagy?... Istennek sosem vagy túl öreg. Ő újat akar kezdeni veled. Ha nem vagy még az övé: új életet. Ha az övé vagy: új szolgálatot, újfajta örömöt, általa való eredményt, új és örök reménységet. Ne add föl! Kapaszkodj ígéretébe, és indulj vele reménységgel! Hétfő Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem? Zsolt 118,6 (ApCsel 18,9-10; 2Kor 1.18- 22; Zak 14,1-11) Egyszer egy ember a szobában különös zajt hallott kintről. Ami­kor odanézett, azt látta, hogy egy madár verdesi a külső ablaküveget. Amikor ezen csodálkozott, észrevette, hogy a két ablaktábla között egy kis lepke röpköd riadtan ide-oda. Nem kellett volna félnie, mert a „láthatatlan” fal megvédte. így vagyunk mi is. Néha félünk, amikor baj leselkedik ránk. De ha az Úr megígérte, nem lesz bántó- dásunk. Bízz láthatatlan, de annál valóságosabb oltalmában! Kedd Mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mind­ezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. Lk 2,18-19 (Zsolt 86,11; Jel 5,1-5; Mai 1,6-14) Isten igéje (amely Jézusban, a mi Megváltónkban testet öltött) csodálatos: a szí­vében... Ámulatba ejt, mennyire időszerű tud lenni. Máskor csak elolvasom és elrak­tározom, mint a háziasszony a befőtteket a kamrában, hogy télen legyen mit előven­nie. Forgasd a szívedben a most áldást jelentő és az egyszerűen tanítást adó igéket - és megfelelő időben újból előjönnek, előveheted őket. Nagy segítség lesz. De ahhoz, hogy elővehesd, raktározni is kell. Szerda Miután eltávoztak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked. Mt 2,13 (iMóz 32,2; Jel 3,7-8.10-11/12/; Mai 2,17-3,5) József enged Isten szavának. Elmegy Egyiptom­ba, pedig az út és az új hely sem lehetett kellemes. Mégis, ott megláthatták, hogy ez a megmaradás útja. De csak addig maradt, amíg szükséges volt. Nem szokta meg az idegen helyet, nem engedte, hogy szívét körülfonja Egyiptom kincse, az ott kialakí­tott életvitel. Isten szavára kész volt visszatérni. Ez a vezetett élet: akkor indulok, ami­kor az Úr mondja, és akkor állok meg, addig maradok, amíg az Úr akarja. Csütörtök Megpróbáltál minket, Istenünk, megtisztítottál, mint az ezüstöt. Zsolt 66,10 (iThessz 2,2; Jel 22,16-17.20-21; Mai 3,6-12) „Pénzt, egészséget és sikert / Másoknak, Uram, többet ad­tál / Nem kezdek érte mégse pert, / És nem mondom, hogy adósom maradtál. Nem én vagyok az első mostohád; / Bordáim közt próbáid éles kését / Megáldom, s mo­solygom az ostobák / Dühödt jaját és hiú mellverését. Tudom és érzem, hogy sze­retsz: / Próbáid áldott oltó-kése bennem / Téged szolgál, mert míg szívembe metsz, / Új szépséget teremni sebez engem. Összeszorítom ajkam, ha nehéz / A kín, mert tu­dom, tied az én harcom, / És győztes távolokba néz / Könnyekkel szépült, orcád-fé- nyü arcom.” (Tóth Árpád: Isten oltó-kése) Péntek Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözöljön a világ általa. Jn 3,17 (Ezsd 8,31b; Róm 15,8-13; Mai 3,13-18) Betoppan hozzád valaki, és talán egy fél órá­ig sem tudod meg, hogy miért jött. Ha Jézus belép, azonnal megmondja jövetele célját: üdvözíteni és segíteni akar. Engedj neki. Ha valaki elvész, annak önmaga az oka. Ha meg­menekül, az azért lehetséges, mert otthagyta a saját lehetőségeit, és befogadta Jézust. - Ha valakihez mész, azonnal legyen világos jöveteled célja. Az örök békességet vigyed. Szombat Mivel a bölcsek Istentől kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Mt 2,12 (Zak 2,9; Mt 1/1—17/18—21/22—25/; Róm 1,1-7; Mai 3.19- 24) Szenteste egy gyermekvers szóljon hozzánk: „Kelet mágusai igen bölcsek voltak, / Jézus jászolához örömmel indultak. / Ma is az a világ legbölcsebb embere, / Ki befogadja őt, s együtt örül vele.” - Ha befogadtad Jézust, ha megértetted, hogy ő az Istentől rendelt Megváltó, már nem a karácsonyi Jézuskát fogod ünnepelni. Akkor a jászolágyban fekvő „Kisjézust” a leghatalmasabb Úrnak fogod látni. Leborulsz előtte, és nem Heródesre hallgatsz, hanem csakis őreá, mint a bölcsek. Lásd hatalmasnak Jé­zust ezen a karácsonyon. Jézus Urunk által megáldott ünnepet kívánok! ■ Széll Bulcsú Következő számunk tartalmából: A betlehemi csillag nyomában Interjú Ponori Thewrewk Aurél csillagászattörténésszel < P? "Evangélikus ÉletS O A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja E-mail: evelet@lutheran.hu EvÉlet on-line: www.evelet.hu Hirdetésfelvétel: hirdetes@evelet.hu Szerkesztőség: 1085 Budapest, Üllői út 24. Tel.: 1/317-1108; 20/824-5519, fax: 1/486-1195. Szerkesztő­ségi titkár: Boda Zsuzsa (zsuzsa.boda@lutheran.hu). Főszerkesztő: T. Pintér Károly (karoly.pinter@lu- theran.hu). Olvasószerkesztők: Győri Virág vez. szerk. (virag.gyori@lutheran.hu), Dobsonyi Sándor (sandor.dobsonyi@lutheran.hu). Korrektor: Huszár Mariann (mariann.huszar@lutheran.hu). Tervező- szerkesztő: Nagy Bence (bence.nagy@lutheran.hu). Főmunkatárs: Gazdag Zsuzsanna (zsuzsa.gaz- dag@lutheran.hu) Rovatvezetők: Bogdányi Gábor - EvElet OnLine (gabor.bogdanyi@lutheran.hu), Hafenscher Károly if). - Liturgikus sarok (hafo@lutheran.hu), Kendeh K. Péter - Oratio Oecumenica (peter.kendeh@luthe- ran.hu), Kőháti Dorottya - Új nap - új kegyelem (dora.kohati@lutheran.hu), Véghelyi Antal - A va­sárnap igéje (antal.veghelyi@lutheran.hu) Árusítja a kiadó és a Magyar Posta Rt. (ÜLK) INDEX 25 211, ISSN 0133-1302 Kiadja a Luther Kiadó (kiado@lutheran.hu) 1085 Budapest, Üllői út 24. Tel.: 1/317-5478,1/486- 1228: 20/824-5518, fax: 486-1229. Felelős kiadó: Kendeh K. Péter (peter.kendeh@lutheran.hu) Nyomdai előállítás: Szikra Lapnyomda Rt. Felelős vezető: Máthé Sándor vezérigazgató E-mail: szikra.kervigh@szikralapnyomda.hu Előfizethető közvetlenül a kiadónál vagy postautal­ványon. Az előfizetési díj belföldön negyed évre 2132 Ft, fél évre 4264 Ft, egy évre 8528 Ft, szomszé­dos országba egy évre 29 000 Ft (108 euró), egyéb külföldi országba egy évre 33 800 Ft (135 euró). Csak a minden hónap 16-ig beérkező lemondásokat tudjuk az azt követő hónap elsejével töröltetni, el­lenkező esetben még egy hónapig jár az újság. Beküldött kéziratokat nem őrzünk meg és nem kül­dünk vissza. Adott lapszámba szánt kéziratokat a megelőző hét csütörtökéig kérjük leadni! A hétfő dél­utáni lapzártakor kizárólag a hétvégi eseményekkel összefüggő (és a szerkesztőséggel előzetesen egyezte­tett) írásokat tudjuk figyelembe venni. Az e-mailben küldendő kéziratokat az evelet@lutheran.hu, a hirdetéseket a hirdetes@evelet.hu címre várjuk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom