37 találat (0,330 másodperc)

Találatok

1. Kis Domokos: Az Erdélyből Magyarországra menekült bukdosók élete a Rákóczi-szabadságharc idején, Szaniszló Zsigmond naplója alapján (1707–1711) (388. oldal)
[...] Magyarországra kibújdosottak ügyeivel is foglalkoztak Szaniszló Ki követi minőségben volt jelen [...] erdélyi vármegyék követei először Károlyi Sándornak adták be az összeirást ki [...] elengedte bizván minden dolgokat Káro­lyi Sándorra 143 1 1709 április 18 [...] a n bujdosó vármegyék részéről Sza­niszlót választják követnek a munkácsi később [...]
2. Kis Domokos: Az Erdélyből Magyarországra menekült bukdosók élete a Rákóczi-szabadságharc idején, Szaniszló Zsigmond naplója alapján (1707–1711) (377. oldal)
[...] ezt betetőzte a pestis A Szaniszló naplóján kivül felhasznált vonatkozó iroda­lom Szaniszló állításait támasztja alá vagy azt [...] szeptember végén indultak bujdosni így Szaniszló 1707 szeptember 23 án indult [...] A szatmár me­gyei főispánnak Károlyi Sándornak sürgősen intézkednie kellett ideiglenes elszállásolásukról Szaniszló pl Sólyiba került 124 1 [...]
3. Nyíri járás (266. oldal)
[...] kerülletbe Helynevek II 305 307 Szaniszló községből Szathmár megyéből Helynevek Szaniszló Községből Szathmár Megyéből 1 ör [...] egy nevén ismertetik s ez Szaniszló 3 nem 4 1414 ben [...] jöttek ide 6 Szirmay Szerént Szaniszló helysége Báthory Lászlónak Zaniszló nevű [...] Császár és Király Gf Károlyi Sándornak adományozá és így az ahhoz [...]
4. Kis Domokos: Az Erdélyből Magyarországra menekült bukdosók élete a Rákóczi-szabadságharc idején, Szaniszló Zsigmond naplója alapján (1707–1711) (378. oldal)
bari irja Szaniszló egy Elek György nevü emberhez [...] a Kolozs megyeiek Szatmórban maradtak Szaniszló Mondók­ra került ahol irja szállottam [...] bujdo­sók egy egy megbízottja Szabolcsban Szaniszló s Eötvös egyik megbízott embere [...] amikor Rákóczi 1708 nyarán Károlyi Sándort 18 000 főnyi hadsereggel Erdély [...]
5. Források a XVII–XIX. századból • Kávássy Sándor: Ismertetések a régi Szatmárról (81. oldal)
[...] harmincad­fiók van 19 Részege 20 Szaniszló 21 Terem 22 Vasvári 23 [...] 24 Mezőpetri 25 Rohod 26 Szaniszló 27 Terem 28 Vitka Németből fordította Kávássy Sándor
6. Kis Domokos: Az Erdélyből Magyarországra menekült bukdosók élete a Rákóczi-szabadságharc idején, Szaniszló Zsigmond naplója alapján (1707–1711) (407. oldal)
[...] magyar nemzet története Szerk Szilógyi Sándor VII kötet Budapest 1898 673 [...] az 50 éves kor körüli Szaniszló már 1707 ben megváltja magát [...] megállapítható Jelenleg megbízhatónak csak a Szaniszló óltal leirt 486 tordai menekült [...]
7. Települések (338. oldal)
[...] 6 d 1946 100 Rácz Sándor MNL SZSZBML IV B 757 [...] 6 d 1946 103 Szalma Sándor MNL OL KÜM XIX J [...] 757 6 d 1946 105 Szaniszló Béla MNL OL KÜM XIX [...] 6 d 1946 112 Tóth Sándor 1925 a n Hodászi Mária [...]
8. Mutató a Szabolcs-Szatmár megyei helytörténetírás I-IV. köteteihez. Összeállította: László Gézáné (511. oldal)
[...] A 348 B 105 Szabó Sándor B 335 Szabó T Attila [...] 85 Szamovolszky Konstantin B 350 Szaniszló János B 337 Szaniszló Zsigmond A 270 Szánta család [...] Király Zsuzsanna C 326 Szatke Sándor B 183 Széchenyi István A [...] Szécsy Péter A 196 Szedleczky Sándor A 196 Szednak György Diuro [...]
9. Rákócziak kora • Kocsis György: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Szakkönyvtárában található Rákóczi-szabadságharccal kapcsolatos dokumentumok ajánló bibliográfiája (118. oldal)
[...] 151 STEMLER Gyula 241 STRBA Sándor 206 SYLVESTER Lajos 362 SZABADFALVI [...] 344 SZABÓ Dániel 348 SZAKÁLLAS Sándor 215 SZALAY László 2 SZANISZLÓ Zsigmond 191 SZATHMÁRY KIRÁLY Ádám [...] 187 SZENTPÉTERI József 241 SZILÁGYI Sándor 21 SZIRÁCSIK Éva 319 340 [...]
10. Névmutató (321. oldal)
[...] 154 Salvandy Narcisse Achille 285 Sándor Móric gr 232 gr Sándor Móricné hg Metternich Leontine 232 233 Sándor Nag 215 Sarendorf 1 Csiiny [...] Számos 16 215 2 Ki Szaniszló 256 gr Szapáry Ferencné gr [...] 273 274 278 279 Szapáry Sándor gr 234 248 gr Szapáry [...]
11. Rezümék (orosz és német nyelvű) (445. oldal)
[...] hajdúk történetéhez 1630 76 KÁVÁSSY Sándor Nemesi vezeték és keresztnevek Szatmár­ban [...] élete a Rákóczi szabadságharc idején Szaniszló Zsigmond naplója alapján 1707 1711 [...]
12. Csurgai Horváth József: Az 1956-os forradalom Székesfehérvárott • A forradalom fegyveres szervezetei, az intervenció (197. oldal)
[...] Ihász Emil híradós főhadnagy Kocsis Sándor rendőr alhadnagy László Gyula Gépipari [...] József Vadásztölténygyár Szabó János hallgató Szaniszló János százados és Takács Lajos [...] éri A letartóztatások foganatosítását Kocsis Sándor rendőr alhadnagy vállalta Kocsis bár [...]
13. Az oklevelek kivonatai (95. oldal)
[...] i néhai Balk vajda fiai Sándor és Demeter meste­rek meg néhai Dragh vajda fiai György és Sándor mesterek nevében hogy ők egy [...] i István királyi ember és Szaniszló fráter áldozócsütörtök előtti szombaton máj [...]
14. Kávássy Sándor: Nemesi vezeték- és keresztnevek Szatmárban az 1809. évi inszurrekciós összeírás alapján (195. oldal)
[...] Remete­mező Réztelek Sályi Szamostelek Szamosújlak Szaniszló Szatmárnémeti Szinórváralja Tarpa Tiszakóród Tomány [...] Vitka Zsadány Zsa­rolyan 130 35 Sándor Sándornál Adorján Angyalos Amac Bagos Ba­tiz [...]
15. Névmutató (403. oldal)
[...] 2‍8‍6‍ S‍z‍á‍d‍e‍c‍z‍k‍y‍ L‍a‍j‍o‍s‍ 6‍1‍ S‍z‍a‍k‍á‍l‍y‍ S‍á‍n‍d‍o‍r‍ 1‍3‍7‍ 1‍4‍4‍ 1‍4‍6‍ S‍z‍a‍k‍á‍t‍s‍ A‍n‍d‍r‍e‍a‍s‍ [...] Szamos 29 Szamosközy István 48 Szaniszló Sanisläu R 43 44 53 [...] 346 Székely Mózes 71 Székely Sándor 345 Székelyföld 69 78 143 [...]
16. Kis Domokos: Az Erdélyből Magyarországra menekült bukdosók élete a Rákóczi-szabadságharc idején, Szaniszló Zsigmond naplója alapján (1707–1711) (387. oldal)
[...] és mustrán Majd igy folytatja Szaniszló feljegyzése a beszédről országuríkban való [...] nevezi ki generál marschall Károlyi Sándort 128 1 Ennek utána Eröss [...] vármegyéket Ezen a mustrán Károlyi Sán­dor főudvari kapitánya Domahidi László volt [...]
17. MELLÉKLETEK (216. oldal)
[...] III 17 1951 III 1 Szaniszló János szociális felügyelő 1951 V [...] előadó 1941 1944 dr Kiss Sándor vármegyei közjóléti előadó Vármegyei szociális [...]
18. MUTATÓK (204. oldal)
[...] 162 Sipos István 162 Spitz Sándor 133 Stamusz Mátyásné 150 156 [...] Balázsné Szálai Zoltán Szalma Istvánné Szaniszló János Szántó Lajosné Szarka János [...]
21. Kiadványaink • I. Évkönyvek (22. oldal)
[...] újfehértói hajdúk történetéhez 1630 Kávássy Sándor Nemesi vezeték és keresztnevek Szatmárban [...] éle­te a Rákóczi szabadságharc idején Szaniszló Zsigmond naplója alapján 1707 1711 [...]
22. Csurgai Horváth József: A forradalom székesfehérvári eseményeinek kronológiája (339. oldal)
[...] vasút Ihász Emil hadnagy Kocsis Sándor rendőr alhadnagy László Gyula Gépipari [...] Motorjavító Vállalat Szabó János hallgató Szaniszló János százados Takács Lajos Könnyűfémmű [...]
23. III. Családtörténeti tanulmányok • Lakatos Sarolta: A Nagykállói Kállayak a 16. század második felében és a 17. században (323. oldal)
[...] m‍e‍s‍t‍e‍r‍ h‍o‍n‍t‍i‍ a‍l‍i‍s‍p‍á‍n‍ 1‍3‍4‍4‍ 1‍3‍5‍7‍ S‍Z‍A‍N‍I‍S‍Z‍L‍Ó‍ m‍e‍s‍t‍e‍r‍ 1‍3‍5‍4‍ 1‍3‍9‍2‍ J‍Á‍N‍O‍S‍ 1‍3‍9‍6‍ [...] F‍a‍r‍k‍a‍s‍ l‍á‍p‍i‍s‍p‍a‍t‍a‍k‍i‍ S‍e‍g‍n‍y‍e‍y‍ J‍u‍d‍i‍t‍ B‍á‍n‍f‍r‍y‍ S‍á‍n‍d‍o‍r‍ C‍s‍a‍p‍y‍ K‍r‍i‍s‍t‍ó‍f‍ T‍e‍l‍e‍g‍d‍y‍ B‍a‍r‍b‍a‍r‍a‍ 2‍ [...]
24. Névmutató (428. oldal)
[...] 71 74 Szalczgruber József 148 Szaniszló János százados 196 199 202 [...] Vasmű Nagymunkás­tanácsának tagja 228 Taródi Sándor főhadnagy 194 Tihanyi Frigyes 313 [...]
26. FÜGGELÉK (311. oldal)
[...] diplomá­cziai összeköttetései történetéhez Közli Szilágyi Sándor Történelmi Tár 1889 326 353 THORMA 1890 Szaniszló Zsigmond naplója Közli Thorma Károly [...]
27. Névmutató (424. oldal)
[...] 44 Stephanus Pohárnok 38 Stephanus Sándor de Wezekin 54 Stephanus zo [...] 133 Szánfalva Sztanovo U 59 Szaniszló Sanisláu R 76 77 91 [...]
29. László Géza: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai, 1976–1997 (467. oldal)
[...] történetéhez 97 236 p Kávássy Sándor Nemesi vezeték és keresztnevek Szatmárban [...] élete a Rá­kóczi szabadságharc idején Szaniszló Zsigmond naplója alapján 1707 1711 [...]
31. Bevezetés (106. oldal)
[...] és nemzetes Cseres Dorottya gyermekeit Sándort Jánost Lászlót Ferencet Mihályt és [...] vitézlő Reszegey Bernát kérésére a Szaniszló faluban lakó Tarczy Mihály útján [...]
32. Mutató a Szabolcs-Szatmár megyei helytörténetírás I-IV. köteteihez. Összeállította: László Gézáné (540. oldal)
[...] ld Szamossályi Sámson ld Hajdúsámson Sándor Sandresty B 87 C 98 [...] Sandra ld Krasznasándorfalu Sandresty ld Sándor Sanislau ld Szaniszló Sáp A 41 Sapaja ld [...]
33. Rezümék (orosz és német nyelvű) (441. oldal)
[...] Thron geholen Der Kleinadelige Zsigmond Szaniszlö Oberrichter in Torda enthusiastischer Anhänger [...] Flüchtlinge in Ungarn be­schreibt Zsigmond Szaniszlö aus dem Blickwinkel eines Klein­adeligen [...] Obergespann des Komitats Szatmär Graf Sándor Károlyi über das Schicksal der [...]
35. Az oklevelek kivonatai (107. oldal)
[...] határosok jelenlétében bevezették Dolha i Szaniszlót Jánost Györgyöt és Bogdan t [...] előtt megjelent előttük Dolha i Sándor fia Péter és ellentmondott a [...]
36. TERMÉSZETI KÖRNYEZET (46. oldal)
[...] Mihály Fleckl Károly és Gabányi Sándor mint az éhséggel fenyegetett megyei [...] hogy 500 pozsonyi mérő kolompér Szaniszlóról és 500 Nyírbátorból pozsonyi mérőjét [...]