Szabolcs-Szatmár-Beregi levéltári évkönyv 12. (Nyíregyháza, 1997)

László Géza: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai, 1976–1997

477-588. p.: László Gézáné: Mutatók a Szabolcs-Szatmár megyei helytörténetírás 1-6. kö­teteihez (személynévmutató, helynévmutató, tárgymutató, testületi mutató). Helytörténeti tanulmányok, 7. Szerk.: Gyarmathy Zsigmond. Nyíregyháza, 1989. 446 p. /Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai, I. Évköny­vek, 1.1 8-22. p.: Szászi Ferenc: A birtokviszonyok Szabolcs megyében a XIX. század végétől a második világháborúig. 23-75. p.: Dessewffy György: Nagyüzemi gazdálkodás a két világháború között. Egy feje­zet a Dessewffy hitbizomány történetéből. 76-96. p.: Sipos Ferenc: Adalékok és források az újfehértói hajdúk történetéhez. 97-236. p.: Kávássy Sándor: Nemesi vezeték- és keresztnevek Szatmárban az 1809. évi in­szurrekciós összeírás alapján. 237-328. p.: Kereskényi Miklós: Nagykálló demográfiai viszonyai a XVIII. században. 329-342. p.: Fazekas Árpád: Szabolcs vármegye patikái a XIX. század végén. 343-373. p.: Margócsy József: A nyíregyházi városházák. 374-414. p.: Kis Domokos: Az Erdélyből Magyarországra menekült bujdosók élete a Rá­kóczi-szabadságharc idején Szaniszló Zsigmond naplója alapján (1707-1711). 415-428. p.: Lekli Béla: Napkor község földrajzi nevei. Helytörténeti tanulmányok, 8. Szerk.: Gyarmathy Zsigmond. Nyíregyháza, 1990. 302 p. /Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai, I. Évköny­vek, 8./ 6-49. p.: Gyarmathy Zsigmond: A termelőszövetkezeti mozgalom története Szabolcs-Szat­már megyében 1948-1979. 50-144. p.: Filep János - Németh Péterné: Az 1947. augusztus 31-i választások és a Szoci­áldemokrata Párt Szabolcs és Szatmár-Bereg megyékben. 145-230. p.: Szilágyi Imre: Statisztikai források Szabolcs-Szatmár megye történetének ku­tatásához 1945-1983. 231-240. p.: Bihary Lajos: Népi feljegyzések az első világháborúból. 241-249. p.: Müller Veronika: A Szabolcs-Szatmár megyei helytörténetírás első hat kötetéről. 250-253. p.: Szabó Ferenc: Megyei közgyűjtemények helye a helytörténetírásban. 254-256. p.: Lakos János: A tanácsi levéltárak publikációs munkájának fő jellemzői és feladatai. 257-263. p.: Takács Péter: A regionális kutatás gondjai. 264-269. p.: Mervó Zoltánné: A levéltárak feladatai a művelődéstörténeti kutatásban. 270-277. p.: Jeneyné Fráter Zsuzsa: Statisztikai közlemények - a történetírás forrásai. 278-282. p.: Szilágyi Imre: A Központi Statisztikai Hivatal Szabolcs-Szatmár Megyei Igazgatóságának kiadványairól (1952-1983). Helytörténeti tanulmányok, 9. Szerk.: Gyarmathy Zsigmond. Nyíregyháza, 1993. 482 p. /Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai, I. Évköny­vek, 9.1 5-11. p.: Pók Judit: A Rétköz Szabolcs vármegye katonai leírásában (1782-1785). 13-40. p.: Kujbusné Mecsei Éva: Nyíregyházi vásárok (1786-1837).

Next

/
Oldalképek
Tartalom