„Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.”; Az 1956-os forradalom Székesfehérvárott (Székesfehérvár, 1996)

Csurgai Horváth József: Az 1956-os forradalom Székesfehérvárott - A forradalom fegyveres szervezetei, az intervenció

csoportokra oszoltak, megvitatták az intézőbizottság létszámát és javas­latot tettek annak tagjaira. A küldöttségek által javasolt személyeket nyílt szavazással választották az operatív testület tagjai közé. Az intéző­bizottság tagjai: Apagyi Gábor főhadnagy, Bálint György (József Attila Gimnázium diákja), Horváth Ferenc Pál (MÁV Fűtőház), Ihász Emil híradós főhadnagy, Kocsis Sándor rendőr alhadnagy, László Gyula (Gépipari Technikum diákja) Megyesi József (Könnyűipari Szer­számgépgyár), Papp Albert alezredes, Prégler Viktor (Motorjavító Vál­lalat), Regős József (Vadásztölténygyár), Szabó János hallgató, ­Szaniszló János százados és Takács Lajos (Könnyűfémmű) voltak. 247 Az ülésen ezt követően a Forradalmi Katonai Tanács javaslatára az államvédelem tagjainak letartóztatásáról, biztonsági őrizetbe vételéről tárgyaltak. A letartóztatásokat a Forradalmi Katonai Tanács határozta el (a nemzeti bizottság utasítására). A javaslatot itt is támogatták, mert attól tartottak, hogy az ÁVH beosztottait támadás éri. A letartóztatások foganatosítását Kocsis Sándor rendőr alhadnagy vállalta. Kocsis, bár er­ről ekkor nem tett említést, rendelkezett az államvédelmisek névsorá­val. Az ülésen több javaslat hangzott el az őrizetesek elhelyezésére vo­natkozóan, így szóba került a Zámoly úti laktanya és a Sóstói repülőtér is. Papp Albert javaslatát azonban elutasították, az intézőbizottság nem látta biztosítottnak itt őrzésüket, úgy vélték, hogy a laktanyát támadás érheti. A felszólalásokat követően végül a 17-es laktanyát jelölték ki az őrizetesek tartózkodási helyéül. A tanács a letartóztatások végrehajtá­sával az intézőbizottságot bízta meg. A város rendjének biztosítása ér­dekében egy katonákból és polgári személyekből álló karhatalmi század létrehozása mellett döntöttek. Az ülésen határoztak a munkászászlóalj felfegyverzéséről is. 248 A tanács ülését követően került sor az intézőbizottság elnökének és titkárának megválasztására. A bizottság elnökének Papp Albertet, titká­rának Horváth Ferenc Pált választották. Az intézőbizottság még e nap délutánján ülést tartott. 249 A katonai tanácsok október végén tettek védelmi intézkedéseket. A székesfehérvári helyőrségen kívül más helyőrségek is ekkor készítettek

Next

/
Oldalképek
Tartalom