Gaál Ibolya: Négy évtized szociálpolitika története életrajzok, pályaképek tükrében Szabolcs-Szatmár megyében 1938–1983 - A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai III. Tanulmányok 7. (Nyíregyháza, 1999)

ÉLETRAJZI ADATOK, PÁLYAKÉPVÁZLATOK - SZABOLCS VÁRMEGYE, SZABOLCS-SZATMÁR MEGYE

kórházak (Baktalórántháza, Kisvárda, Nagykálló, Nyíregyháza 27 354 Ft, a hadifo­goly szolgálat pedig 14 354 Ft támogatásban részesült. Ezt követte az „Országos Karácsonyi Segítő Akció 1947", amely a munkanélküliség és aszály következtében válságos helyzetbe jutott családok megsegítését célozta. Intézkedett a Rädda Barnen svéd segélyszervezet étkeztetési akciójának megindí­tásáról a megye területén. így 1947. november 17-ei kezdéssel összesen 600 iskolás gyermek 3 hónapon keresztül ebédeltetési akcióban részesült, elsősorban a hadi­gondozott és sokgyermekes családok gyermekei köréből (Nyíregyháza 400, Bakta­lórántháza és Ny íradony 100-100 gyermek). Majd 1948-ban az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Gyermeksegély Alapja (az UNICEF) 6 hónapig tartó akcióját irányította. Biztosította 1946-ban az óvodák május 1 -jétől napközi otthonos óvodákká történő átszervezését. A megye 26 ilyen létesítményében 1 797 gyermeket láttak el a szociális szakszolgálat szervezésében. 1948-ban összesen 87 állandó jellegű és nyári napközi otthon, 1949-ben pedig 95 ilyen létesítmény működött irányítása alatt. Súlyt helyezett a szegényellátás intézményei közül 3 étkeztetés, népkonyha és 1 szegény- és betegmenház működését zavaró körülmények elhárítására is. A felnőttvédelem terén 1946-ban összeíratta a hadigondozottakat és segítette szakhálózatán keresztül a polgári életbe való visszavezetésüket, anyagi segítségüket és érdekeik védelmét. A szakolyi, ún. Keméry kastélynak járási szociális otthonná történő átalakítása érdekében megkereste a Debreceni Építési Hivatalt, hogy szakközege helyszínre küldésével készíttesse el a tervrajzot, felhasználási tervet és előméreti költségvetést. Eljárt a Népjóléti Minisztériumban az épület átalakítási költségeinek tárcahitel biztosítása iránt. Erre kapott is ígéretet, de a berendezési és fenntartási költségeket a községekre és a társadalomra kellett hárítani. A nagykállói és ligetaljai járási szociális Dr. Kiss Sándor Dr. Mokcsay Géza Szaniszló János

Next

/
Oldalképek
Tartalom