Szabolcs-Szatmár megyei helytörténetírás - Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltári évkönyv 3–4. (Nyíregyháza, 1982)

Tanulmányok Szabolcs-Szatmár megye és Nyíregyháza történetéhez - Filep János: Az egységes falusi ifjúsági szervezetek (EPOSZ) Szabolcs-Szatmár megyében 1948–1950

3. Egységbe Ifjúság! Válogatott iratok a magyar ifjúsági mozgalom tör­ténetéből 1944 október—1949 március. Kossuth Könyvkiadó, 1973. 423—431. p. 4. Ugyanott: 472. p. 5. Ugyanott: 474. p. 6. Szabolcs-Szatmár megyei Pártarchívum (továbbiakban: SzSzmPa.) 1948—1950/134. EPOSZ-iratok. A felhívás a dobogókői programra hivatkozva fogalmazta meg követeléseit. 7. SzSzmPa. idézett EPOSZ-iratok. 8. SzSzmPa. 16. fond 8. őe. 9. SzSzmPa. idézett EPOSZ-iratok. 10. SzSzmPa. 29. fond 7. őe. 11. Megyei Tanács Levéltára Szabolcs megyei alispán 12.131/1948. K. sz. rendelete, valamint 4321/1948. Szatmári EPOSZ-iratok. 12. SzSzmPa. 1948/1950/134. EPOSZ alakuló jegyzőkönyvek. 13. SzSzmPa. 1948/1950/134. EPOSZ alakuló jegyzőkönyvek. 14. Ugyanott, geszterédi jegyzőkönyv, 1948. március 21. 15. Ugyanott, Demecser—Vártanya jkv. 1948. március 4. 16. Ugyanott, Döge jkv. 1948. március 21. 17. Ugyanott, Lövőpetri jkv. 1948. március 20. 18. Ugyanott, Űjfehértó jkv. 1948. április 4. 19. SzSzmPa. 29. fond/11. 20. Ugyanott. 21. SzSzmPa. 16. fond 1/8. 22. SzSzmPa. 29. fond 1/11. 23. Megyei Tanács Levéltára, alispáni iratok 1948/11001—12300. 24. Részlet a Demecser—Borzsova tanyai jegyzőkönyvből: „...Másika György elnök felkéri a megjelenteket, hogy soraikból válasszák meg a vezetőséget. Az egyhangú választás eredménye szerint a vezetőség névsora: elnök Lucza János, titkár Dózsa Ferenc, szervező Gergely József, leányvezető Eördögh JenŐné, pénztárnok Enyedi István, jegyző Gulyás Julianna, kultúrvezető Eördögh Jenő, háznagy Lukács János, ellenőrök: Szaniszló János és Vojtkó Anna, sportvezető Enye­di Sándor." SzSzmPa. 1948—1950/134. 25. SzSzmPa. 1948—1950/134. 26. Ugyanott. 27. Ugyanott, Benk jegyzőkönyv 1948. április 11. 28. SzSzmPa. 37. fond 1/5. 29. SzSzmPa. 1948—1949/133. MINSZ-iratok. 30. SzSzmPa. 42. fond 1948—1949/19. MINSZ megyei titkár jelentése. 31. SzSzmPa. 1948—1949/133. MINSZ-iratok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom