„Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.”; Az 1956-os forradalom Székesfehérvárott (Székesfehérvár, 1996)

Csurgai Horváth József: Az 1956-os forradalom Székesfehérvárott - A forradalom utóélete, megtorlás és a proletárdiktatúra konszolidációja

selték, a városban állomásozó valamennyi alakulat képviseletet kapott a Helyőrségi Forradalmi Tanácsban. A nemzeti bizottság megyei intézőbizottsága október 30-án hatá­rozott arról, hogy a katonatanácsokba a polgári, civil tanácsok is vegyenek részt. Belügyminisztérium Történeti Irattára V - 150 368. 249 FMÜ. BÜL. 253/1957. sz, Horváth Ferenc Pál a MÁV Fűtőház Ideiglenes Munkástanácsá­nak elnöke volt. A munkástanács és az üzem dolgozóinak javaslatára delegálták a Hely­őrségi Forradalmi Tanácsba. 250 Berki Mihály: Hadsereg vezetés nélkül. Bp, 1989- 171. o. 251 FMÜ. BÜL. 253/1957. sz. A röplap szövege „A 6. Lövészhadtest Parancsnokságának Forradalmi Katonai Tanácsának felhívása" címmel megjelent az Új Fehérvár 1956. november 1-jei számában is. Magyar Függetlenség 1956. november 1. reggeli kiadása. I. évfolyam 4. sz. 1. o. 253 FMÜ. BÜL. 253/1957. sz. 254 FMÜ. BÜL. 253/1957. sz. Szaniszló százados később érkezett vissza budapesti útjáról. Rajna Tibor személyes közlése. Belügyminisztérium Történeti Irattára V - 150 368. 257 Új Fehérvár 1956. november 2. 1. o, FMÜ. BÜL. 253/1957. sz. Hadtörténeti Levéltár 1956-os gyűjtemény 3. ő. e. 36-37. f, 4. ő. e. 73. f. Farkas Gábor: 12 nap Székesfehér­várott 1956 októberében-novemberében. SZVL. Kézirat. A Helyőrségi Forradalmi Tanács részéről Megyesi József részvételéről van tudomásunk. 259 Az ország repülőtereit már november l-jén megszállták az orosz csapatok, azzal az indokkal, hogy a tisztek családtagjait és a sebesülteket elszállítják. 260 Új Fehérvár 1956. november 3. 1. 0. 261 Politikatörténeti Intézet 290. f. 29- ő. e. 262 Igazság 1956. november 1.1. évfolyam 7. szám, Az Igazság munkatársa András Sándor helyesbítése 1956. november 2-án jelent meg az Új Fehérvárban. A fenti csoporton kívül a VIII. kerületi felkelők is jártak Székesfehérváron. A Magyar Honvéd című lap terjesztését is végezték. Fejér megyében a Dudás csoport több telepü­lésen is megfordult. Molnár János: Ellenforradalom Magyarországon 1956-ban. Bp, I967. 263 Tagjai nem csupán a József Attila Gimnázium tanulóiból álltak, de számszerűségben a század legjelentősebb részét alkották, a Gépipari Technikum és több más középfokú tanintézet tanulóival szemben. Budapesti fiatalok is voltak a században, egyikük a ciszter templom tornyában foglalt el lőállást. Tóth Attila személyes közlése. Egyes adatok arra utalnak, hogy a diákszázadot október 30-án szervezték meg. Belügyminisztérium Törté­neti Irattára V - 150 368, Láng Hugó személyes közlése.

Next

/
Oldalképek
Tartalom