C. Tóth Norbert: A leleszi konvent statutoriae sorozatának 1387–1410 közötti oklevelei - A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai II. Közlemények 36. (Nyíregyháza, 2006)

Az oklevelek kivonatai

Andrée de Kisbegan, Gallus de Gwth, Elyas de By Ike, Lucas de Posaha­haza(!), Johannes Parvus de Davidhaza, Stephanus de Ilswa, Johannes f. Makzyn de Kysfalwd. Átírta a leleszi konvent 1410. aug. 24-i oklevelében: 195. Leleszi konvent orsz. lt., Statutoriae D-251. (DF 211417.) 1 Vö. ZsO II. 7723. Aug. 24. (in Bartholomei) A leleszi konvent Zs-hoz. Jún. 28-i parancsára 195 (194) Ilswa-i István királyi emberrel Vince fráter presbiteri küldték ki, akik Lőrinc-nap előtti szerdán (aug. 6.) kimentek Dolha birtokokra és a szomszédok meg a határosok jelenlétében bevezették Dolha-i Szaniszlót, Jánost, Györgyöt és Bogdan-t abba és iktatták részükre újadomány címén ellentmondás nélkül. Azonban az iktatásról szóló oklevelük kiadása előtt megjelent előttük Dolha-i Sándor fia: Péter és ellentmondott a birtok ik­tatásának, ezért megidézték Mihály-nap nyolcadára a királyi különös je­lenlét elé. Szakadozott papíron, hátlapján zárópecsét nyomával. Leleszi konvent orsz. lt., Statutoriae D-251. (DF 211417.) - A hátlapján bírósági feljegyzések: Contra non venit a címzés alatt. - Keresztben: personaliter pro actor non venu, pro I(n cau­sam attractus) personaliter; Beregh; alatta: solvisset, Beregh (a bírságjegyzék­nek). Okt. 9. (in castro nostro Clychowch, in Dyonisii) Zs. emlékezetül adja, 196 hogy megjelent előtte személyesen híve Harasthy-i Balázs fia: Erasmus a maga meg társa Endes-i Pál nevében prepositis ipsorum fidelibus et fi­del ium serviciorum preclaris meritis et virtuosis conplacentiis per ipsos nobis et sacre corone regie locis et temporibus sumpme incumbentibus non protendo rebus eorum et personis cum omni fidelitatis constantia se­dule et intrépide exhibitis et impensis, Barlabas-i Lengen (dictus) And­rásnak a Bereg megyei Barlabas és Jangh meg a Szatmár megyei Papos birtokon lévő részeit, amelyek ob notam infidelitatis ipsius Andrée, quam idem adherendo nostris emulis et notoriis hostionis, utputa Polonis curam nostram commisisse et incurisse prohibetur maiestatem committesque et incurres asseritur incessanter ad nostras manus rite et legittmie devolutas et reddactas a nostra maiestate sibi ipsis, necnon Georgio ipsius Erasmi, Johann i ipsius Pauli fratribus perpetuo dari et conferi postularunt. -

Next

/
Oldalképek
Tartalom