„Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.”; Az 1956-os forradalom Székesfehérvárott (Székesfehérvár, 1996)

Csurgai Horváth József: A forradalom székesfehérvári eseményeinek kronológiája

Megalakult a Fejér Megyei Honvéd Kiegészítő Parancsnokság Forradalmi Tanácsa. Megszün­tették a politikai osztályt, vezetőjét más beosztásba helyezték. A 75. híradós zászlóaljnál megalakult a Forradalmi Katonai Tanács. A zászlóaljnál személyi változásokat eszközöltek. A parancsnokot és több tisztet leváltották. Ülésezett a Hadtestparancsnokság Forradalmi Katonai Tanácsa. Megalakult a Székesfehérvári Helyőrségi Forradalmi Tanács, 13 taggal. Tagok: Apagyi Gábor főhadnagy, Bálint György (József Attila Gimnázium diákja), Horváth Ferenc Pál (vasút), Ihász Emil hadnagy, Kocsis Sándor rendőr alhadnagy, László Gyula (Gépipari Technikum diákja), Megyesi József (KSZG), Papp Albert alezredes, Regős József (Vadásztölténygyár), Prégler Viktor (Motorjavító Vállalat), Szabó János hallgató, Szaniszló János százados, Takács Lajos (Könnyűfémmű). Mikes vezérőrnagy lemondott. Lemondását Maiéter Pál honvédelmi miniszter elfogadta. Tagsága megszűnt a Székesfehérvári Forradalmi Katonai Tanácsban is. A hadtestparancsnoki teendőket Kemendi Béla ezredes, a hadtest törzsfőnöke vette át. Mikó István (SZDP városi szervezetének korábbi elnöke, egykori polgármester helyettes) a nemzeti bizottság tagjai ellen kifogást nyújtott be, elsődlegesen Fekete István tagsága ellen, ennek következtében november elején megfosztották bizottsági tagságától. A Katonai Forradalmi Tanács 3 tagú küldöttséget indított Győrbe, hogy tárgyalásokat kezdjen a Dunántúli Nemzeti Tanáccsal. A tárgyalásokat követően megalakult a Dunán­túli Nemzeti Tanács Forradalmi Katonai Tanácsa, más néven Dunántúli Forradalmi Ka­tonai Tanács. Vezetője Kemendi Béla ezredes, a Székesfehérvári Hadtest parancsnoka lett. A Dunántúlon állomásozó valamennyi katonai alakulat a Dunántúli Forradalmi Katonai Tanács irányítása alá került. Az újonnan létrehozott testület felvette a kapcso­latot a Duna-Tisza közi Forradalmi Katonai Tanáccsal és a Tiszántúli Forradalmi Kato­nai Tanáccsal is. Megalakult a Székesfehérvári Ideiglenes Forradalmi Értelmiségi Tanács. Intézőbizottsága 10 tagú, a testület tanácsadó szerepet kívánt betölteni a nemzeti bizottság mellett. A Patyolat Vállalatnál megalakult a munkástanács.

Next

/
Oldalképek
Tartalom