A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár (Nyíregyháza, 1999)

Kiadványaink - I. Évkönyvek

Gyarmathy Zsigmond: Adalékok a dzsentri életképhez. Olchváry Pál naplója 1922. jan. 1-től 1938. dec. 31-ig Orosz Szilárd: Adalékok a Magyar Nők Demokratikus Szövetsége Szabolcs és Szatmár megyei szervezeteinek megalakulásához és tevékenységéhez (1944-1948) Gyarmathy Zsigmond: Hársfalvy Péter (1928-1985) Mutató a Szabolcs-Szatmár megyei helytörténetírás I-IV. kötete­ihez. Összeállította: László Gézáné Helytörténeti tanulmányok, 7. Szerk. Gyarmathy Zsigmond. Nyíregyháza, 1989. Tartalomjegyzék: Előszó Szászi Ferenc: A birtokviszonyok Szabolcs megyében a XIX. század végétől a második világháborúig (1867-1941) Desscwffy György: Nagyüzemi gazdálkodás a két világháború között Sípos Ferenc: Adalékok és források az újfehértói hajdúk történetéhez (1630) Kávássy Sándor: Nemesi vezeték- és keresztnevek Szatmárban az 1809. évi inszurrekciós összeírás alapján Kereskényi Miklós: Nagykálló demográfiai viszonyai a XVIII. szá­zadban Fazekas Árpád: Szabolcs vármegye patikái a XIX. század vegén Margócsy József: A nyíregyházi városházák Kis Domokos: Az Erdélyből Magyarországra menekült bukdosók éle­te a Rákóczi-szabadságharc idején Szaniszló Zsigmond naplója alapján (1707-1711) Lckli Béla: Napkor község földrajzi nevei Rezümék (orosz és német nyelvű) Helytörténeti tanulmányok, 8. Szerk. Gyarmathy Zsigmond. Nyíregyháza, 1990. Tartalomjegyzék: Előszó Gyarmathy Zsigmond: A termelőszövetkezeti mozgalom története Szabolcs-Szatmár megyében, 1948-1979 Filcp János - Németh Péterné: Az 1947. augusztus 31-i választások és a Szociáldemokrata Párt Szabolcs és Szatmár-Bcrcg megyék­ben Szilágyi Imre: Statisztikai források Szabolcs-Szatmár megye történe­tének kutatásához (1945-1983) Bihari Lajos: Népi feljegyzések az első világháborúról Az 1986. október 10-11-i levéltári napok előadásai Müller Veronika: A Szabolcs-Szatmár megyei Hclytörténctírás első hat kötetéről Szabó Ferenc: A megyei közgyűjtemények helye a történetírásban Lakos János: A tanácsi levéltárak publikációs munkájának fő jellem­zői Takács Péter: A regionális kutatás gondjai

Next

/
Oldalképek
Tartalom