Künstlerné Virág Éva: Szatmár vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1635–1640 - A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai II. Közlemények 12. (Nyíregyháza, 1997)

Bevezetés

Pétertől maradt nemes udvarházat a hozzá tartozó jószággal, a Szabolcs vármegyében lévő kisguti, abai és nagyguti, valamint a Szatmár vármegyei Körtvélyesen lévő birtokrészeket elfoglalta. Ez ügyben nemzetes Guthy Miklós pert is indított Oroszy Zsuzsanna ellen, de az kijelentette, hogy a Guthy Miklóssal kötött szerződés értelmében mint leány ág bírja a jószágokat. Tiltakozó ellentmond, és eltiltja Oroszy Zsuzsannát a jószágok birtoklásától és hasznának élvezésétől, amelyről bizonyságlevelet kér. 724. (2.482.) Vitézlő Irinyi György szolgabíró és Irinyi Miklós esküdt nemes Kovács Erzsébet, nemes Lóránt István házastársa kérésére a vármegye következő törvényszéki ülésére megidézték nemes Szakács, másként Kocsmándi Istvánt, a Jármi faluban élő jobbágya, Oláh, másként Sorban Gergely útján. 725. (2.482-483.) Ugyanaz a szolgabíró és esküdt nemzetes Guthy Erzsébet, vitézlő Thepesit Zsigmond házastársa kérésére megidézte Elek Boldizsár és nemzetes Cseres Dorottya gyermekeit, Sándort, Jánost, Lászlót, Ferencet, Mihályt és Ilonát a Madán lévő javak felosztásának visszautasítása miatt, amit néhai méltóságos gróf ghimesi Forgách Zsigmond országbíró birtokosztályt elrendelő parancslevele értelmében kellett volna végrehajtani. Az idézést 1637. június 26-án a Kismada faluban lakó László János jobbágy végezte. 726. (2.483.) Ugyanazon szolgabíró és esküdt vitézlő Reszegey Bernát kérésére a Szaniszló faluban lakó Tarczy Mihály útján megidézte nagyságos id. Rhédey Ferencet. Idézettnek a vármegye következő törvényszékén meg kell indokolnia a zálog címén nála lévő Részege falubeli részbirtokért járó zálogösszeg felvételének és a részbirtok visszaengedésének megtagadását. 727. (2.483.) Vitézlő dédai Kovács Miklós felperes pere házastársa, nemes Thury Anna alperes ellen. Felperes ügyvédje, vitézlő Némethy István elmondja, hogy a sértett nemzetes Domahidy Miklós szolgabíró útján már perbe idézte alperest, mivel az a házasságbeli kötelességeket megszegte, paráználkodott és férjétől elszökött. Ha az alperes tagadna, felperes kész rábizonyítani. Alperes nevében senki nem jelent meg, ezért elmarasztalják. Erről kiadják a bizonyságlevelet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom