Helytörténeti tanulmányok - Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltári évkönyv 7. (Nyíregyháza, 1989)

Kis Domokos: Az Erdélyből Magyarországra menekült bukdosók élete a Rákóczi-szabadságharc idején, Szaniszló Zsigmond naplója alapján (1707–1711)

FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS IRODALOM /szerzői betűrendben, ill, a rövidítések rendjében/ Acsády Ignác: A magyar jobbágyság története. 4. kiad. Bp. 1950, Szikra . Apor Péter, br., verses müvei és levelei. /1676-1752./ Szerk. : Szádeczky Lajos. 1-2. köt. Bp. 1903, MTA. Asztalos Miklós: II. Rákóczi Ferenc és kora. Bp. é.n., Dante. Bánkuti = Bánkuti Imre: A szatmári béke. Bp. 1981, Akad. K. B. M. önéletírása = Betheln Miklós önéletírása. Bev. : Tolnai Gábor. Sajtó alá rend.: V. Wi disch Éva. 1-2. köt. Bp. 1955, Szépirod. K. /Magyar századok/ Cserei Mihály: Erdély históriája. /1661-1711./ Bp. 1983, Euró­pa. . Heckenast : Fegyver = Heckenast Gusztáv: Fegyver- és lőszergyár­tás a Rákóczi-szabadságharcban. Bp. 1959, Akad. K. Kézirat = Szaniszló Zsigmond naplójónak kézirata. Országos Széchenyi Könyvtár, Kézirattár. Quart. Hung. 2001. 2. köt. R. Kiss = R. Kiss István: II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem­mé választósa. Bp. 1906, Athenaeum. KÖpeczi Béla - R. Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc. 2. kiad. Bp. 1976, Gondolat. Kronológia = Magyar történelmi kronológia. Az őstörténettől 1970-ig. Szerk.: Gunst Péter. 4. kiad. Bp. 1981, Tankönyv­kiadó. A magyar nemzet története. Szerk.: Szilógyi Sándor. 7. köt. 6. könyv. Acsády Ignác: A kuruc világ ós II. Rákóczi Ferenc kora. Bp. 1898, Athenaeum. Orbán B. • Orbán Balázs: Torda város ós környéke. Bp. 1889, Pesti könyvnyomda. Pápai Páriz = Pápai Périz Ferenc: Békességet magamnak, másoknak. Bev.: Nagy Géza. Bukarest 1977, Kriterion.

Next

/
Oldalképek
Tartalom