Helytörténeti tanulmányok - Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltári évkönyv 7. (Nyíregyháza, 1989)

Kávássy Sándor: Nemesi vezeték- és keresztnevek Szatmárban az 1809. évi inszurrekciós összeírás alapján

33. Pál £Pálné^ : Angyalos, Aranyosmeggyes, Apa, Batiz, Bere, Borhid, Botpalád, Csaholó, Császló, Cseke, Csenger, Csen­gerújfalu, Csomaköz, Darnó, Dányád, Dengeleg, Domahida, Endrés, Erdőd, Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülesd, Gencs, Géres, Gyöngy, Gyúr©, Hadász, Királydaróc, Kiskolcs, Kisnamény, Kisszekeres, Kocsord, KÖrtvélyes, Mánd, Mátészalka, Matolcs, Nagyecsed, Nagy­bánya, Nagykároly, Nagykolcs, Nagyszekeres, Nyirmeggyes, Olcsva­apáti, Őr, Papos, Rápolt, Remetemező, Sárköz, Sárközújlak, Szat­márnémeti, Szinérváralja, Tarpa, Tiszakóród, Tőketerebes, Tyúkod, Udvari, Uszka, Vitka; 127. 34, Péter EPéternéJ : Angyalos, Alsószopor, Batizvasvári, Borhid, Börvely, Csaholc, Csecse, Cseke, Csenger, Csomaköz, Do­nahida. Fábiánháza, Fehérgyarmat, Fülpös, Gebe, Gencs, Görbed, Hadász, Iklód, lik, Iváncskó, Jármi, Kántorjánosi, Kisar, Kis­majtóny, Kisnamény, Kocsord, Komlódtótfalu, Kölese, KÖrtvélyes, Közóphomoród, Madarász, Majtis, Mánd, Mátészalka, Matolcs, Mo­gyorós, Nagyar,. Nagyecsed, Nagybánya, Nagykároly, Nagykolcs, Nagypalád, Nyirmeggyes, Óhuta, Oroszfalu, Óvári, ököritó, Pap­bikó, Patóháza, Pátyod, Pettyén, Porcsalma, Portelek, Remete­mező, Réztelek, Sályi, Szamostelek, Szamosújlak, Szaniszló, Szatmárnémeti, Szinórváralja, Tarpa, Tiszakóród, Tomány, Tunyog, Tyúkod, Udvari, Válaszút, Veresmart, Vetés, Vitka, Zsadány, Zsa­rolyan; 130. 35. Sándor [Sándornál : Adorján, Angyalos, Amac, Bagos, Ba­tiz, Batizvasvári, Bere, Borhid, Bprzova, Börvely, Csaholc, Császló, Császári, Cseke, Csenger, Csengerújfalu, Csomaköz, Dar­nó, Dányád, Dengeleg, Ders, Dobra, Domahida, Endréd, Esztró, Fehérgyarmat, Felsőboldád, Fülesd, Gencs, Géres, Gyöngy, Győr­telek, Gyügye, Hirip, Hodász, Jármi, Kántorjánosi, Kisra, Kis­mada, Kisnamény, Kölese, Kömörő, KÖrtvélyes, Krassó, Lippó, Ma­darász, Mánd, Mátészalka, Matolcs, Mezőpetri, Milota, Magyar, Nagybánya, Nagykároly, Nagypalád, Óhuta, Olcsvaapáti, Óvári, Ör, Papos, Patóháza, Pettyén, Porcsalma, Rápolt, Remetemező, Ricse, Sályi, Sárközújlak, Szakasz, Szalmád, Szamoskóród, Sza­mostelek, Szentmárton, Szinórváralja, Tyúkod, Udvari, Vámos­oroszl, Veresmart, Vetés, Vitka, Zsadány, Zsarolyán; 182. 36. Tádé : Nagybánya; 1. 37. Tamás [jamásnél : Apa, Batiz, Cseke, Csomaköz, Dányád,

Next

/
Oldalképek
Tartalom