12. oldal, 260 találat (0,039 másodperc)

Találatok

221. 1886-07-20 / 29. szám
[...] János érs irodai tollnok Baliára Bozóky János érs irodai tollnok kisegítőül [...] napokban Budapestről városunkba érkezik Ka­szás István derék kerékpárbajnok barátunk az egri [...] által rendezett kerékpár versenyen Kaszás István vasparipás bajnok nyert e napokban [...]
222. 1886-10-19 / 42. szám
[...] kaáli káplán s kaáli káplánná Bozóky János alsóábrányi id lelkészhelyettes nevez­tetett [...] csak Feleky Miklós és Bényei István mint az orsz színész egyesület [...]
223. 1889-06-11 / 24. szám
[...] Pál érseki levéltárnok és Ambrus István papnöveldéi tanulmányi felügyelő kíséretében Délre [...] a község egyházvédnöki kijelölése alapján Bozóky János pásztói káplán neveztetett ki [...] nemében Neki a bécsi Szent István torony tetejéről leugrani kis miska [...]
224. 1910-08-20 / 15. szám
[...] zenekara augusztus 20 án Sz István király ünnepén a következő müveket [...] Tárkányi féle énekgyüjteményből Eredeti dallama Bozóky Mihály maróthi kántornak 1797 ben [...] órakor prédikáció­val kezdődik melyet Egyed István káplán mond majd körmenet Ksz [...] Dobi Náodorné tarnazsadányi özv Holló Istvánná parádi özv R Fekete Lászlóné [...]
225. 1910-10-12 / 30. szám
[...] Endrey Béla Ruzsin Ferenc Bartha István Nagy József Pályázat jogtanári állásra [...] és váltójog tanszékére mely a Bozóky Géza dr távozása folytán üresedett [...] Tárnáméra község­ben Megjutalmazott vincellér Hegedűs István gyöngyösi vincellért a földmivelésügyi minisz­ter [...]
226. 1911-01-04 / 1. szám
[...] ünnepelt április 8 án Széchenyi István gróf halálának 50 éves évfordulója [...] Barsy Artur dr és Kele István dr teológiai h tanárok nyilv [...] a Kát Legényegyletnél titkár Barsy István dr ügyvéd bíbornok érseki jogtanácsos [...] főmérnök az állam­építészeti hivatal főnöke Bozóky Géza dr jog­tanár Etek István m kir erdőmérnök az egri [...]
227. 1911-02-08 / 11. szám
[...] Elő­adók voltak az év elején Bozóky Géza dr Ha lászy Cézár [...] dr Molnár Kálmán dr Barsy Ist­ván dr Breznay Imre Vadász Lajos [...]
228. 1911-05-27 / 42. szám
[...] Géza volt országgy kép­viselő Ambrus István dr t kanonok Vigh Béla [...] egyházai tan­felügyelő képezdei igazgató Barsy István dr bíbornok érseki jogtanácsos stb [...] hogy örök mécs ég­jen Szt István jobbja előtt mely a rabló [...] Miután még telegrammban üdvö­zölték dr Bozóky Gézát a pécsi jogakadémia ta­nárát [...]
229. 1911-07-05 / 53. szám
[...] Gyulát Török Endrét Snircz Jánost Bozóky Bélát és Szendrey Ká­rolyt A [...] Gibás Józsefet Holik Sámuelt Répási Istvánt Rubóvszky Ferencet Lázár Pétert Sáray Istvánt és Burián Tódort Az Egri [...]
230. 1911-07-22 / 58. szám
[...] szorgalmi aranyakat Jecs Gyula Pataky István Schmöltz József és Erdős Pál [...] Szmida féle jutalmat Pre hoífer István joghallgató nyerte el A tanév történetéből Bozóky Géza dr jog­tanárnak a pécsi [...] Lux Gusztáv Nagy József Pataky István Prehoffer István és Szabó Andor az államtudományi [...]
231. 1913-04-19 / 32. szám
[...] Mária gyári muukásnő Aranka Fürjes István földműves Mária Wentzel János péuzbeszedő [...] Gulyás Erzsé­bet hajadon egri Pacsku István kocsis és Bor bás Rozália [...] Vancsai János 12 hónapos Angyal István pince mester 25 éves Kovács [...] külföld példája Az eucharisztikus szakosztály Bozóky Géza dr Kongreganisták a tengeren [...]
232. 1913-06-14 / 48. szám
[...] Sándor kerületi esperesek Pászthy Gyula Bozóky János Markov its Pál dr [...] 20 K jutalmat kapott Pál Ist­ván jászárokszállási és dicséretet nyert Oláh [...] gyakorlati tanításokat bemutató tanítók Szabó István Szendrő Kisbenedek János Edelény Mónár [...]
233. 1913-07-12 / 56. szám
[...] Műemlékek Országos Bizottságának építészét Wind István egri egyházm építész vejét érdemeinek [...] János dr főtitkár és Mlinkó István tanfolyam parancs­nok már összeállította az [...] Grósz Sámuel birtokos Rózsa Fodor István gyári tűzőr József Filep György [...] házasság első húsz éve Dr Bozóky Géza Nőmozgalom és femi­nizmus Dr [...]
234. 1913-08-06 / 63. szám
[...] a Rókus temetőben 20 Szent István király Búcsú a várban 21 [...] levő áru­csarnokba vonul Itt Nagy István társulati elnök a díszközgyűlést megnyitja [...] A bázfőnök kalo­csai származású P Bozóky Ödön Budapestről és P Lombos [...] hétig tart és parancsnoka Útinké István jár tűzrendészeti felügyelő Elméleti előadások [...]
235. 1913-10-15 / 83. szám
[...] M Tud Akadémia tagja Ambrus István dr és Venczell Ede t [...] Egri Dalkör nevében pedig Barsy István dr alelnök üdvözölték szép be­szédben [...] t vezér igazgatója Budapest Bárczy István polgármes­ter Budapest Spitkó Lajos főigazgató Budapest Bozóky Eudre kir tan az Orsz [...]
236. 1914-07-29 / 60. szám
[...] Őfelsége a király Li povniczky István dr pénzügyi tanácsost egri pénzügyigazgatót [...] idegbajban szenvedett A veszekedés vége Bozóky Mihály parkettgyári munkás Gyöngyösön ivás [...] összeveszett Valkóci Lajos munkanélküli segéddel Bozóky ki­békülést színlelve kihívta Valkócit a [...] hó 24 ikén délután Tóth István gyöngyösi jégkárbecslő Adácsi István és Péter Bertalan egy bérkocsin [...]
237. 1915-06-09 / 158. szám
[...] kötelez A főegyházmegye növendékei kö­zül Bozóky Béla Káplár Ágoston Mudri István és Snircz János a szentferencrendi [...] hadapród Staud Antal és Kovács István önkéntesek A vak katonáknak A [...]
238. 1923-09-08 / 203. szám
[...] szerepe Magyarország nehéz napjaiban Révész István Katolikus szer­vezkedés Somogyi Szilveszter A [...] előadást A gyűlést Hanauer A Ist­ván elnöki beszéde és a pápai [...] Nagytemplomban Délután 3 órakor Zadravecz István tábori püspök elnöklé­sével harmadrendi díszgyűlés [...] katolikus és az egész társadalom­ban Bozóky Gyula ezredes Krisztus egyháza és [...]
239. 1924-06-21 / 142. szám
[...] szentelni a következő végzett teológusokat Bozöky János Gáli Gyula Gruber Sándor [...] atyának és jőbarátnak majd Barankovics István VII o t a tanűló [...] Válasz Végvárynak Köl­temények szavalják Erdélyi István és Ringelhann György III o [...] tisztelettel Érettségi vizsgálat Á Dobó István fő­reáliskolában f hó 16 18 [...]
240. 1924-11-05 / 255. szám
[...] Gröber Ferenc Gulyás Béla Vajda István Grosz man Sámuel Kérészi István Un gár Ignác Szabó Antal [...] Ferenc Viczián Jó­zsef Széplaky György Bozóky János ifj Borhy Bertalan Petheő [...] Csépány Béla Münkó Jenő Luby István Beniczby Elemér Kecs inár István Schwartz Dávid Ozakó Kálmán Szántó [...]