20 találat (0,163 másodperc)

Találatok

1.
[...] nagyközség 2000 P 3 Farkasfalvi Farkas Géza 100 P 4 dr [...] Halász Dénesné 14 20 Hallgató Sándorné 11 Harsányi Istvánné 16 Kovács Dezsőné 16 Kovácsy Sán­dorné 14 20 Dr Kun Zoltánné [...] Béla 2 Andreánszky Ödönné 2 vitéz Asbóth Aladárné 5 Bacsánszkyné 1 [...]
2. (46. oldal)
[...] tanár Gödé Lajos ref lelkész vitéz Pintér Pál bank igazgató Birkás [...] Kenyeres Gyula orvos özv Gaál Sándorné Dósa Pálné Tanárky Hilda Öméltósága [...] 4 50 P dr Gy Farkas Elek 4 P vitéz dr Kiss Albert 3 50 [...] dr Kerekes István Kovács Ferenc vi­téz Lenky János Székely Karola dr [...]
3. (49. oldal)
[...] Tóth Márta III o t Vitéz Lenky János tábornok alapítványából 2 [...] Némedi József ll o t vitéz Dr Kiss Albert városi jegyző [...] 000 K 2 özv I Farkas Lászlóné Papp Jolán néhai I Farkas Elek emlékére 3000 K 3 [...] alapítványa 2000 K II Pintér Sándorné alapítványa Szeles Ferenc emlékére 2000 [...]
4.
[...] Ferencné Dénes és Eisler cég vi­téz Regős Ede Szabó Ferenc Mclega [...] Weisz Mihály dr Murvay Árpád Farkas Imre Szabó Mihályné dr Pokorny [...] dr Sándor Béla Lefkovits Ede vitéz Szijjártó Szabó Sándor dr Torkos [...] Béla Schwarcz Já­nos B Kovács Sándorné Paulovits Gyula Dénes Sándor özv [...]
5.
[...] Bánki Ferenc özv Bernáth Pálné vitéz Bors Béla Bozán Zoltán dr [...] Andor Csúcs István Deák Pál Farkas Sándor Friebeisz Árpád Fröschl Pál [...] dr Spányi József özv Stanitz Sándorné Szabó József Szeles László dr [...] Várnay Erzsébet Wrábel József és vitéz Zsolnay Tibor dr urak és [...]
6. (41. oldal)
[...] adományából Uj magyar építőművészet kapta vitéz Győré Pál Vili o t [...] 000 K 2 özv I Farkas Lászlóné Papp Jolán néhai I Farkas Elek emlékére 3 000 K [...] 2 000 K 11 Pintér Sándorné alapítványa Szeless Ferenc emlékére 2 [...] testvérei 600 K 23 Stei­ner Farkas és Hay Róza házastársak 600 [...]
7. (81. oldal)
[...] A marosvásárhelyi tankerületi Főigazgatóság részéről vitéz Kosa Vince polgári iskolai igazgató [...] dr Draskóczy László és dr Farkas László vallás és közok­tatásügyi minisztériumi [...] május hó 14 15 én vitéz Kosa Vince tankerületi főigaz­gatósági szakelőadó [...] Elöljáróság helyettes tanárokul választotta Nagy Sándorné Czira
8. (67. oldal)
[...] 1 o t Gaál Balassa vitéz Kapta Lengyel Horváth Ilona I [...] 000 K 2 özv I Farkas Lászióné Papp Jolán néhai I Farkas Elek emlékére 3 000 K [...] 2 000 K 11 Pintér Sándorné alapítványa Szeless Ferenc emlékére 2 [...] testvérei 600 K 23 Steiner Farkas és Hay Róza házastársak 600 [...]
9. (35. oldal)
[...] Gróf Széchenyi István emlékköny Csokonai Vitéz Mi­hály Válogatott költeményei Arany János [...] Kármán és Faludi élet­rajza Deák Farkas i Deák Ferenc Névy László [...] Zsimond Dr Zólyomi Lajos Csokonay Vitéz Mihály Gaál Mózes Deák Ferenc [...] Takács Éva Válogatott munkái Vachott Sándorné Rajzok a múltból Bakó László [...]
10. (45. oldal)
45 A vitéz Dr Győré Pál emlékalapitvány kiegészített [...] 000 P 2 özv I Far­kas Lászlóné Papp Jolán néhai I Farkas Elek emlékére 3000 K 3 [...] alapítványa 2000 K II Pintér Sándorné alapítványa Szeles Ferenc emlékére 2000 [...]
11.
[...] Pékár Gyula A tizmérföldes sárkány Farkas Imre Öreg diák visszanéz A Petőfi Társaság lírai anthológiája He­gedűs Sándorné Jókai Jolán emlékiratai Dr Bőhm [...] III egyetemes tanügyi congresszus naplója Vitéz Cékus Zoltán A világháború történelme [...]
12.
[...] Toldi Miklós Buda hőse Miklós vitéz Mac é Egy falat kenyér [...] magyar szív V ah ott Sándorné Szikláry Ilona Brovke A lelkiismeret [...] bácsi kunyhója Deli Bácsy Jakab Farkas Ernőd Diákhősök 48 ban Folyóiratok [...]
13.
[...] dr Sziráczky János Sziráczky Sándor vitéz Tepliczky János dr Tóth Pál [...] dr Faragó Mór Fetzer József Farkas Antal dr Fischbein Soma Fleischer [...] Lázár Lajos özv dr Lengyel Sándorné dr Lestyan G György dr [...]
14. (35. oldal)
[...] Zoltán I Abonyi Árpád Három vi­téz magyar baka Sziics János III [...] VI 1280 kor 5 Benő Sándorné Siikösd Rozália alap Sólyom Sán­dor [...] VII 10 kor 9 Csiszár Farkas alap Nagy Károly VII 40 [...]
15. (56. oldal)
[...] Miklós VI o tanuló A vitéz ár Győré Pál iigyvéá a [...] I o tanuló Az Inárcsi Farkas Elek emlékalapitvány 22 3 Ö [...] kamatait és az özv Kádár Sándorné alapítvány kamatát 1 P 96 [...]
16. (40. oldal)
[...] könyvet küldött vizsgái jutalom könyvül Vitéz Kiss Albert dr 15 P [...] Kál­mánná 3 db könyvet Nagy Sándorné 4 db könyvet egy magát [...] előtti kert parkosí­tásának céljaira inárcsl Farkas László földbirtokos kb 800 db [...]
17.
44 Szathmáry Sandorné 50 50 P t Bátory [...] 4 Dr Antal Zoltán Dr Farkas László Makay Károly Dr Mészöly [...] Kiss Árpád Komlós István Dr vitéz Kun Bertalan Moldvány László Mészöly [...] Miklós 16 P t Dr Farkas Sándor 14 P t Dr [...]
18. (37. oldal)
[...] hálás iparosszülő 10 P Iparbank Farkas Elek koszorúja megváltása címén 20 [...] János Oltósy Rezső özv Hege­dűs Sándorné Nádler István Kétnapi élelmet adnak [...] P Etter Ödön 10 P vitéz Szivós­Waldvogel József 10 P Marosi [...]
19.
[...] 302 53 60 P 5 vitéz Bessenyei főhadnagy alap 1000 P [...] 87 25 P 15 Karai Sándorné alap 20 000 P földben [...] bankigazgató 100 P t adományozott Farkas József I a o tanuló [...]
20. (24. oldal)
[...] Lajos VI o t A vitéz dr Győré Pál ügyvéd a [...] P 75 f t kapta Farkas Ferenc I o t A [...] VII o t Az Inárcsi Farkas Elek emlékalapitvány 26 52 P [...] kamatait és az özv Kádár Sándorne alapítvány kamatát 56 f 1 [...]