Államilag segélyezett evangélikus Kossuth Lajos-Reálgimnázium, Nyíregyháza, 1930

37 Az iskola szertárai. 1. Tanári könyvtár. Ajándékozás és vétel útján könyvtá­runk ez évben 65 kötetben 62 művel gyarapodott- Könyveket adományoztak: Moravszky Ferenc: a Nyírvidék és az Egyetemes Philoló- giai Közlöny 1930. évfolyama. Dr. Belohorszky Ferenc: Bes­senyei és a Philosophus c. értekezése, továbbá dr. Szabó Zoltán: A növények életmódja. A Kossuth reálgimnázium Önképző Köre: Bessenyei György kisebb költeményei. Az V. kér. álla­mi Berzsenyi Dániel reálgimnázium ifjúsága: Bessenyei György: Tariménes utazása. Bock Béla: 2 drb. szótár. Virágh József: Ref. Keresztyén Káté. Paulik János: Az ágostai hitvallás. Dr. Erődi Kálmán: Földrajzi kiállítás. Dr. Szandtner Pál: A magyar főiskolai ifjúság válsága. Gömöry János: Az evangélikus ta­nárok és tanítók évkönyve- A m. kir. posta vezérigazgatósága: A magyar posta- Benigny Andor: A Pesti Hírlap revíziós albuma. Vétel útján a következő műveket szereztük: H- Hahn: Handbuch für physikalische Schülerübungen. Hahn—Koch: Physikalische Schülerübungen. P. Hanck: Physi­kalische Schülerübungen. Masszi Ferenc: Fizikai gyakorlatok. Remarque: Nyugaton a helyzet változatlan. Császár Elemér: Magyar-hun mondák. Ecsy Ö. István: Csurgói diák album. Komáromi János összes munkái 12 kötet- Ady Endre költemé­nyei 10 kötet. Szabó Dezső válogatott munkái 6 kötet. Voino- vich Géza: Képek a nagy képeskönyvből. Szőllősi Zsigmond: Üvegház. Pékár Gyula: A tizmérföldes sárkány. Farkas Imre: Öreg diák visszanéz. A Petőfi-Társaság lírai anthológiája. He­gedűs Sándorné: Jókai Jolán emlékiratai. Dr. Bőhm Dezső: A középiskolai tárgyak egymásravonatkoztatása gyakorlatban- Dr. Zsedényi Béla: Az augustana confessio négyszázados ün­nepe. Simon—Papp: A III. egyetemes tanügyi congresszus naplója. Vitéz Cékus Zoltán: A világháború történelme. Dr. Lukács György: Magyarok a kultúráért. A könyvtár állománya 5139 mű, 7903 kötetben. Az intézet 20 tudományos folyóiratot járatott. Könyvekre, folyóiratokra és könyvek kötésére 600 P-t fordított. A tanári könyvtár tanul­mányi célokra, az intézet által megállapított feltételek mellett, a művelt közönségnek is minden időben rendelkezésére áll. A könyvtár őre: dr. Gacsályi Sándor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom