Evangélikus Gimnázium, Szarvas, 1928

-52 ­című folyóirat 1928. évi számait diszkötésben s az 1929. év ed­digi számait. f) A tanulói segélyegylet javára a D. M. K. E. 22 drb. tan­könyvet és az osztálykönyvtárak javára 6 drb. könyvet, illetve tér­képet adományozott. g) Önképzőköri jutalomra Kiss Mihály banktisztviselő úr 10 pengőt. h) Cserkészek táborozására gr. Bolza Géza úr 60 Pengőt adományozott. i) A Benka-emlékre a Szarvasi Dalkar 20 pengőt. Az ifjúság majálisának céljaira adakoztak : Szarvas nagy­község 80 P, gróf Bolza Géza 4 ürii, gróf Bolza Pál 30 P, Geiszt Gyula, Okányi Schwarz Gyula, Orosházi ev. egyház, Szarvasi Ta­karékpénztár 20 — 20 P, Kugyela Balázs, Schweiger Béla, Szarvasi Hitelbank 15—15 P, özv. Bankó Pálné, dr. Bánhegyi Géza, Békés- szentandrási Takarékpénztár, id. Dauda Mihály, Donner Árpád, dr. Fuksz Béla, Gábor Rezső, Grexa Pál, dr. Haviár Gyula, dr. Jeszenszky Elek, Kacskovics Aladár, dr. Kovács Pál, Léderer Ber­nét, Liszka Gyula, Nagyszénás község, Podani György, Szarvasi ev. egyház, Szarvasi Hengermalom, dr. Sziráczky János, Sziráczky Sándor, vitéz Tepliczky János, dr. Tóth Pál, Varga Ferenc, ifj. Wágner Márton és József 10—10 P, Finta Albert, dr. Simkovics György 6—6 P, Angol-Magyar Bank R.-T., dr. Aszódi Imre, özv. br. Bencz Ottóné, Breuer Szilárd, Bohus Sámuel, Bárány Béla, Békésmegyei Tp. R.-T., Contexport R.-T., dr. Christian Kálmán, dr. Déri Henrik, dr. Dénes János, Dörnyei és Wolf, dr. Faragó Mór, Fetzer József, Farkas Antal, dr. Fischbein Soma, Fleischer Jenő, dr. Gerő Oszkár, Galátli János, Gerhát János, garamszegi Géczy Dezső, Horváth János, Flolub György, Honthy Sándor, He­gyi Mihály, Hartenstein Ignác, Harsányi Pál, Janurik Pál, dr. Készt Ármin, Kovácsik Pál, Krsnyák Mihály, Kiss Mihály, Krsnyák János, Kunszentmártoni Tp. R.-T., Komlovszky András, Kapus Lajos, Kiss László, Kner Izidor, Kathó Gyula, Legyessy Soma, Lázár Lajos, özv. dr. Lengyel Sándorné, dr. Lestyan G. György, dr. Mocskonyi Béla, özv. Mikolay Istvánné, dr. Molnár János, Mező Károly, Makó Gyula, Maritimer László, Madarassy Ferenc, Medvegy Pál, Mikolay István, Nagy Sándor, Nádházi János, O. K. H. fiók, Orosházi Pénzintézet, Öcsöd község, Pável József, Paulovics János, dr. Pálka Pál, Ribátszky Pál, dr. Ribárszky Pál, dr. Roszik Mihály Rótli Béla, Réthy Vilmos, Öcsödi Református Egyház, dr. Simon Béla, dr. Slacz Aladár, dr. Silberstein Dezső és Gyula, Szabó János, dr. Szemző István, Szarvasi Iparosasszonyok, dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom