Református főgimnázium, Nagykőrös, 1942

24 A Pláger Gyula és neje alapítvány kamatából 21—21 P-t kaptak: Kertész Dániel VI. és Lázár Tibor VI. o. t. Dr. Kovács Ferenc orvos által, Kovács Zoltán emlékére tett alapít­vány kamatát, 14 P 77 f-t kapta: Balogh Károly VII. o t. A Nemesik Pál emlékalapitvány kamatát, 35 P-t kapta: nyéki Zeke Lajos VI. o. t. A vitéz dr. Győré Pál ügyvéd, a világháborúban hősi halált halt tart. honvéd hadnagy emlékalapitvány kamatát, 3 P 50 f-t kapta : Soós Pál I. o. t. A dr. Rosenfeld Gyula és neje alapítvány kamatát 7 P-t kapta: Barta György II. o t. A Kovács Imre és neje alapítvány kamatát 8 P 75 f-t kapta- Farkas Ferenc I. o. t A Szappanos Sándor alapítvány kamatát 5 P 25 f-t kapta: Hárkai Lajos I. o. t. A Gáli Dezső kormány főtanácsos, volt főgondnok tiszteletére tett alapítvány kamatát 3 P 50 f-t kapta: Frühwirth Ferenc II. o. t A dr. Kovács Kálmán emlékére, dr. Kovács Imre ügyvéd által tett alapítvány kamatát 7 P-t kapta: Földvári Sándor I. o. t. A Bihari-Keresztúri alapítvány 400 P-s kamatából kapott: 100 — 100 P-t Csuka Sándor VI., Olasz Lóránt VI, 80-80 P-t Hegedűs Kálmán V., Törös László V., 40 P-t Kürthy Gusztáv VII o. t. Az Inárcsi Farkas Elek emlékalapitvány 26 52 P-s kamatát kapta : Czanik Sándor V. o. t. A dr. Pap Károly egyetemi nyilv. r. tanár emlékalapitvány 35 P-s kamatát kapta: Szabó Ákos VII o. t. A Gödé Lajos ref. lelkész, egyházkerületi tanácsbiró és neje, Ferenczy Katalin alapítvány kiegészített kamatát 10 P-t kapta, mint a vallástanban egyik legkiválóbb tanuló: Kőrös Károly VII. o. t. A Sipos Árpád emlékalapitvány 21 P 61 f kamatát kapta: Tóth Béla V. o. tanuló. Összevont alapok kamatait és az özv. Kádár Sándorne alapítvány kamatát, 56 f —{- 1 P 40 f-t, összesen 1 P 96 f-t kapta : Frühwirth Ferenc II. o. tanuló. Boros Ambrus karcagi ny. ref. igazgató tanító alapítványának 9 20 P kamatából 4'60—4 60 P-t kapott, mint az ötödik osztály két legjobb tanulója: Hegedűs Kálmán és Törös László. Patonay Dezső ny ref. lelkész jubileumi alapítványának kamatát, 7 P-t kapta: Szűcs Ferenc I. o. t. Az özv. Biczó Bálintné által Biczó Irén és Gizella emlékére tett ala­pítvány kamatát, 35 P-t kapta; Pethes Attila VI. o. t.

Next

/
Oldalképek
Tartalom