Református főgimnázium, Nagykőrös, 1937

Sára IV. o. 4. Kovács Imre V. o. Szécsi Ferenc : Idegenek szavak, nagy szótárát kapta Fodor Erzsébet Vili. o. Tavaszi Sándor: Erdélyi tetők, kapta Schvartz Gizella IV. o. Pluhár István: Sportok könyve, kapta Ko- máromy Katalin Vili. o. Költők antológiája, kapta Arnóti Izabella VI. o. Madách: Az ember tragédiája, kapta Papp László VI. o. Halász Gyula : Őt világrész magyar vándorai, kapta Gerenday Endre II. o. Schöpflin Aladár: A magyar irodalom története, kapta Fodor Katalin VI. o. Harsá- nyi Zsolt: Sacra Corona, kapta Utassy Margit Vll. o. Halász Gyula: Édes anyanyelvűnk, kapta Mészöly Győző VI. o. Pluhár István: Sportok köny­ve. kapta Réthsági Oszkár VI. o. Vas Gereben: A nemzet napszámosai, kapta Révész József IV. o. Zsigmond Ferenc: Jókai, kapta Módra László VI. o. Horváth János: Petőfi, kapta Csató Aranka Vll. o. Dezső L.: Ma­gyar Hazám, kapta Balogh Károly II. o. t. Padányi Gulás Jenő adományából. Uj magyar építőművészet, kapta vitéz Győré Pál Vili. o. t. Vázlatfüzetet kaptak: Munkácsi Károly IV. o. Kenéz Magda III. o. Jánossy Zoltán Vll. o. t. Festékkészletet kaptak : Jánossy László II. o. Kiss Katalin IV. o. Harkai József Vll. o. t. Kegyeletes, de egyben fájó érzéssel közöljük a nagykőrösi Arany János gimnázium értékét vesztett alapítványait eredeti összegükkel : 1. Kalicza Ferenc gyóni református lelkész alapítványa 13,000 K. 2. özv. I. Farkas Lászlóné Papp Jolán „néhai I. Farkas Elek emlékére“ 3.000 K. 3. Fitoss István ügyvéd és Galgóczy Erzsébet házastársak 5.135 K. 4. „Arany János emlékére tanítványai“ 2320 K. 5. Adám György apos- tagi református lelkész 4.000 K. 6. Pándi János joghallgató emlékére 2,000 K. 7. Noszticzy Thurzó Alajos és Sidófalvi Marthon Sarolta alapítványa 2.000 K. 8. Németh István tábornok alapítványa 2,000 K. 9. Idősb So­mogyi József és neje Adám Erzsébet 4,000 K. 10. Szarka Mihály és ne­je Majzik Szeréna alapítványa 2,000 K. 11. Pintér Sándorné alapítványa Szeless Ferenc emlékére 2,000 K. 12. Tomory Anasztáz egykori tanárunk emlékére 1,000 K. 13. Nagy Sándor és B. Tóth Erzsébet 1,000 K. 14. Nagy Adám csáki-gorbói szolgabiró idegen ajkúak jutalmazására 1,000 K. 15. Molnár Gedeon, szülői, Molnár Pál és Kalocsa Borbála emlékére 1.000 K. 16. Dóczi Jenő, nagyszülői, Papp Lajos és Czira Erzsébet em­lékére 1,000 K. 17. A főgimnáziumi tanáritestület Losonczy István rector- professzor emlékére 800 K. 18. Arany János emlékére az egyháztanács 800 K. 19. Kazay János alapítványa 300 K. 20. Sz. Warga János ala­pítványa 600 K. 21. Filó Lajos református lelkész jubileumára az egy­háztanács 600 K. 22. Vaikó Kálmán és János testvérei 600 K. 23. Stei­ner Farkas és Hay Róza házastársak 600 K. 24. Szekér Pál hercegsző- lősi református lelkész 1,155 K. 25. A világháborúban hősi halált halt 41

Next

/
Oldalképek
Tartalom