Református főgimnázium, Nagykőrös, 1935

67 János VII. o. t. Gulácsy: Förgeteg. Kapta Kovács Borbála VII. o. t. Falk G.: Liszt breviárium. Kapta Beretvás János VII. o. t. Halász Gy.: Öt világrész magyar vándorai. Nem adhattuk ki az idén. Vajthó L.: Uj magyar költőkből egy-egy példányt kapott Seiler István VI. o. t., Szellő Lidia VII. o. t., Battyány Olga VII. o. t., Hercz Sándor VIII. o. t. Medgyesi Pál: Praxis Pietatis. Kapta Barkó Ambrus VII. o. t. Jókai: Aranyember. Kapta Komáromi Katalin VI. o. t. Dezső: Magyar hazám. Kapta Módra László IV. o. t. Endrey: Magyar költészet remekei, Kapta Szűcs Kálmán IV. o. t. Erdélyi csillagok. Kapta Harkai Katalin 1. o. t. Lyka K.: Kis könyv a művészetről. Kapta Benedek János VIII. o. t. Apor-Nagy: Hogyan készül ? Kapta Bossányi György IV. o. t. Madách: Az ember tragédiája. Kapta Utasi Margit V. o. t. Dániel: A gyermek Rákóczi. Kapta Dósa Zsuzsánna 1. o. t. Gaál : Balassa vitéz. Kapta Lengyel Horváth Ilona I. o. t. Horváth : Világtörténelem. Kapta Szigeti Katalin VI. o. t. Trócsányi: A történelem árnyékában. Kapta Schreier Rudolf. Kegyeletes, de egyben fájó érzéssel közöljük a nagykőrösi Arany János gimnázium értékét vesztett alapítványait eredeti összegükkel: 1. Kalicza Ferenc gyóni református lelkész alapítványa 13,000 K. 2. özv. I. Farkas Lászióné Papp Jolán „néhai I. Farkas Elek emlékére“ 3,000 K. 3. Fitoss István ügyvéd és Galgóczy Erzsébet házastársak 5,135 K. 4. „Arany János emlékére tanítványai“ 2320 K. 5. Ádám György apostagi református lelkész 4,000 K. 6. Pándi János joghallgajó emlékére 2,000 K. 7. Noszticzy Thurzó Alajos és Sídófalvi Marthon Sarolta alapítványa 2,000 K. 8. Németh István tábornok alapítványa 2,000 K 9. Idősb Somogyi József és neje Ádám Erzsébet 4,000 K. 10. Szaika Mihály és neje Majzik Szeréna alapítványa 2,000 K. 11. Pintér Sándorné alapítványa Szeless Ferenc emlékére 2,000 K. 12, Tomory Anasztáz egykori tanárunk emlékére 1,000 K. 13. Nagy Sándor és B. Tóth Erzsébet 1,000 K. 14. Nagy Ádám csáki-gorbói szolgabíró idegen ajkúak jutalmazására 1,000 K, 15. Molnár Gedeon, szülői, Molnár Pál és Kalocsa Borbála emlékére 1,000 K. 16. Dóczi Jenő, nagyszülői, Papp Lajos és Czira Erzsébet emlékére 1,000 K. 17. A főgimnáziumi tanártestület Losonczy István rectorprofesssor emlékére 800 K. 18. Arany János emlékére az egyház­tanács 800 K. 19. Kazay János alapítványa 300 K. 20. Sz. Warga János alapítványa 600 K. 21. Filó Lajos református lelkész jubileumára az egyház­tanács 600 K. 22. Vaikó Kálmán és János testvérei 600 K. 23 Steiner Farkas és Hay Róza házastársak 600 K. 24. Szekér Pál hercegszőlősi református lelkész 1,155 K 25. A világháborúban hősihalált halt Kökény Kázmér honvéd­hadnagy emlékére Dr. Kökény Dezső alapítványa 500 K. 26. id. Pintér József alapítványa 600 K. 27. Ádám Gerzson 25 éves tanári jubileumára tanítványai 480 K. Bakonyi János alapítványa 2,000 K. 29. „Id. Mészöly Gáspár főgimnáziumi tanár emlékére“ 1,000 K. 30. G. Szűcs István és Gábor 5*

Next

/
Oldalképek
Tartalom