Református főgimnázium, Nagykőrös, 1933

46 is aláirt szín-kitűnő bizonyítványát, Szabó János kecskeméti mükertész 100 drb. petunia dugványt adott intézetünknek, Révész Lajos kereskedő több képet ingyen keretezett be. Dr. Ugró Gyula újpesti ny. polgármester két verskötetét ajándékozta könyvtárunknak, F. Szabó Géza ny főispán, Önképző­körünk disztagja 3 drb. könyvet juttatott az Önképzőkör részére. A többi könyvadományt a Könyvtár rovatban közöljük. e) Adományok természetben. Csáky István VIII. o. tanuló részére a hétnek I — 1 napján ebédet-vacsorát adott: Jely Gyula kereskedő, Dr. Sipos István ügyvéd, Dr. Szépe István orvos, Hegedűs Gerzson ny. igazg. tanító, Dúzs Gergely gimn. tanár, Gödé Lajos ref. lelkész, vitéz Pintér Pál bank- igazgató. Birkás Béla VI. o. tanulónak ebéd-vacsorát adott: Hugyecz István villanytelepi igazgató, Dr. Vladár Károly ügyvéd, Dr. Kenyeres Gyula orvos, özv. Gaál Sándorné, Dósa Pálné. Tanárky Hilda Öméltósága, nemes lelkének sugallatát követve, — mint már éveken át, úgy a jelen tanévben is ingyen — lakást adott az ősi Tanárky kúriában Csáky István VIII, Lamann János VIII. és Birkás Béla V. o. tanulóknak. f) A diákmajálisra készpénzt adományoztak-. Dr. Torday Béla főgond­nok, Benedek György 20—20 P, Kupái Kováts Zigmondné, Gáli Dezső kor­mányfőtanácsos, gróf Ráday Gedeon, F. Szabó Géza, Bartha Ferenc, Bene­dek László. Jely Gyula, dr. Kőházi Kiss Dániel, vitéz Márton Ernő, Révész Lajos, dr. Schultz Frigyes, Szellő László, Tiszaváry Dezső, dr. Horváth László 10—10 P., K. Pesti Jenő 7 P, Gaál Ambrus 6 P, Gödé Lajos, Inokai Tóth Dénes, Váczy Ferenc, Balogh Ferenc, Czirják László ifj. Dósa Pál, Emődi Ele­mér, Fenyves István, Hegedűs Dezső, Hegedűs Gerzson, Kerekes Balázs, dr. Kovács Imre, dr. Kovács Lajos, dr. Kovács Zsigmond, M. Kovács Károly, dr. Magyar Pál ügyvéd, Osváth Ferenc, Pándy Sándor, vitéz Pesthy János dr., Prohászka István, Schneider Mátyás, dr. Sz. Szabó Ambrus, dr. Rosenfeld Gyula, dr. Sipos István, Sz. Szabó György, Szabó Gyula, G. Szabó József, Szép Lajos, dr. Szépe István, dr. Szépe György, ifj. Szalay Lajos, Huber Sándor, V. Szűcs Sándor, Szűcs Kálmán földbirtokos, Pláger József, D. Tóth Ambrus, Unghváry László 5—5 P, Török Miklós 4 50 P, dr. Gy. Farkas Elek 4 P., vitéz dr. Kiss Albert 3-50 P, Huszár Sándor, Nagykőrösi Népbank, Asztalos Károly, D. Bárány Károly, Bekő Dániel, Daru Mihály, V. Faragó Pál. Ferenczy József, Hugyecz István, dr. Kerekes István, Kovács Ferenc, vi­téz Lenky János, Székely Karola, dr. Tancsa Gyula, Tatarek Béla, dr. Magyar Pál, erdőmérnök, Raksányi Károly, dr. Révész Dezső 3—3 P, Patonay Dezső 2'50 P, dr. Kökény Dezső, Patonay Endre, Páll Béla 2—2 P, Ábrahám István, dr. Falcsik Kászló, vitéz dr. Kiss Albert, Kopa László, dr. Nyúl Bertalan 1 50— L50 P, Csizmadia Sándor 1 P. Természetbeni adományok: Beretvás János,

Next

/
Oldalképek
Tartalom