Református főgimnázium, Nagykőrös, 1940

56 A Horváth Gerzson emlékalapítvány kamatát 566 P-t kapta: mint a mennyiségtanból legkiválóbb tanuló: Kállay István VII. o. tanuló. A Pláger Gyula és neje alapítvány kamatából 35 P-t kaptak: Révész József VII. o., Schwarz Gizella VII. o. tanulók. Dr. Kovács Ferenc orvos által, Kovács Zoltán emlékére tett alapít­vány kamatát 14-42 P-t kapta, úgy is mint rokon: Dibáczy Béla IV. o. tanuló. A Nemesik Pál emlékalapítvány kamatát, 35 P t kapta: Bertalan Miklós VI. o. tanuló. A vitéz ár. Győré Pál iigyvéá, a világháborúban hősi halált halt tart. honvéd-haánagy emlékalapitvány kamatát, 3'50 P-t kapta: Csuka Sándor IV. o. tanuló. A Dr. Rosenfeld Gyula és neje alapítvány kamatát, 7 P-l kapta : Kertész Dániel IV. o. tanuló. A Kovács Imre és neje alapítvány kamatát, 8 P. 15 fillért kapta, mint rokon: Dibáczy Béla IV. o. tanuló. A Szappanos Sándor alapítvány kamatát, 6 P-t kapta: Pánczél Tivadar I. o. tanuló. A Gáli Dezső kormányfőtanácsos, volt főgondnok tiszteletére tett ala­pítvány kamatát 3‘50 P-t kapta: Győri Ferenc I. o. tanuló. A dr. Kovács Kálmán emlékére, dr. Kovács Imre ügyvéd által tett alapítvány kamatát, 7 P-t kapta, mint rokon: Dibáczy Béla IV. o. tanuló. A Bihari-Keresztúri alapítvány 80 P-s kamatából 40 P-t kapott: Körös Károly V. o. t., 20 P-t kapott: Váczy Zsuzsánna VII. o. t., 15 P-l kapott: Gács Gabriella VII. o. t., 5 P-l kapott: Győri Ferenc I. o. tanuló. Az Inárcsi Farkas Elek emlékalapitvány 22-3Ö P-s kamatát kapta: Gács Gabriella VII. o. tanuló. A dr. Pap Károly egyetemi ny. r. tanár emlékalapitvány 14 91 P-s kamatát kapta: Szabó Albert II o. tanuló. A Gödé Lajos ref. lelkész, egyházkerületi tanácsbíró és neje, Ferenczy Katalin alapítvány kiegészített kamatát, 10 P t kapta, mint a vallástanban egyik legkiválóbb tanuló: Bacsó Antal VIII. o. tanuló. A Sípos Árpád emlékalapitvány 20 P. 30 f. kamatából 1030 P-t ka- pott: Hajnal Dániel II. o. tanuló. 10 P-t kapott: Kenderes László II. o. tanuló. Összevont alapok kamatait és az özv. Kádár Sándorné alapítvány kamatát, 1 P. 96 f.-t kapta: Hajnal Dániel II. o. tanuló. Boros Ambrus karcagi ny. ref. igazgató-tanító alapítványának kama­tát, 9 P. 42 f.-t kapta, mint az ötödik osztály egyik legjobb tanulója : Karsay István V. o. tanuló. Patonay Dezső ny. ref. lelkész jubileumi alapítványának kiegészített kamatát, 7 P.-t kapta: Hajnal László II. o. tanuló.

Next

/
Oldalképek
Tartalom