Református Kollégium, Kolozsvár, 1917

— 35 Klára alap: Buday György I. 60 kor., Szigethy Lajos V. 60 kor 18. Veress József alap: Balogh Béla III. 80 kor. 19. Czegei gróf Wass Albert alap: Juhász Béla IV. 332 kor., Finna Béla V. 332 kor. 2. Jutalmak. 1. Alsó Zsigmondné Jánosi Rozália alap: Nagy László I. 20 kor., Rápolti Ödön I. 15 kor., Papp Zsombor II. 15 kor., Rohonyi Vilmos II 10 kor., Genersich Zoltán I. Abonyi Árpád: Három vi­téz magyar baka, Sziics János III. Molnár Ferenc: A Pálutcai fiuk, Mestitz János V. Katona József: Bánkbánja és Teleki László; Kegyence. 2. Balogh János gyárigazgató adománya: Glatz Aurél VI. 16 kor., Neráth Gusztáv VI. 16 kor. 3. Bányai Vitális alap: Bodó László II. 10 kor. 4. Benedek István alap: Török Gábor VI. 1280 kor. 5. Benő Sándorné Siikösd Rozália alap: Sólyom Sán­dor VII. 16 kor. 6. Biró Zoltán alap: Szalay László VI. 8 kor. 7. Böhm Károly alap: Neráth Vilmos VIII. 20 kor. 8. Balyovszky Gynláné Szilágyi Lila alap : Horváth László VII. 10 kor. 9. Csiszár Farkas alap: Nagy Károly VII. 40 kor. 10. Dániel Imre alap: Papp János 111. 21 kor., Palocsay Sándor IV. 21 kor. Deák Albert Gábor alapja-. Sólyom Jenő IV. 1560 kor. 11. Demeter-Stark alap: Zsidó József 1. 8 kor. \2. Dobál Antal alap: Manz Lajos III. Apor és Nagy: Hogyan készül? 13. Br. Györffy Elemér alap: Tunyogi János VI. 40 kor. 14. Hegedűs Sándor alap: Öhlbaum Gyula Vili. 80 kor. 15. Hory Zoltán alap: Szabó Sándor III. 11 kor., Mayerhöffer László III. Darvin: Egy természettudós utazása. 16. Incze Sámuel alap: Genersich Zoltán I. szépírásért 840 kor., Mezey István I. számtanért 8’40 kor. 17. Jenei Aladár alap: Varga Tibor III. 8 kor. 18 Keszey Péter alap: Balogh András IV. Magyar népdalok, Blumenfeld Gábor IV. Magyar népballadák, Jancsó Elemér IV. Koronázási Album, Bereczky Sándor V. Magyar népdalok és népballadák, Bittó Pál V. Madách Imre: Válogatott müvei, Gidró László V. Darwin: Egy természettudós utazása, Han­tos Gyula V. Kemény Zßigmond: Munkáiból, Haupt Egon V. Ma­dách : Válogatott művei. 19. Kiss Ernő zászlós adománya: Papp Béla I. (földrajzért) 20 kor. |20. Kócsy Károly alap: Radics József IV. növénygyűjteményért 8 kor. 21. Közalap: Rózsa Károly II. 25 kor., Dobolyi Lajos IV. 30 kor., Radics József IV. (előbbi jutalma pót­lásául) 2 kor., Bariba Lajos VI. Koronázási Album, Both Béla VI. Eötvös József: A karthausi, Szathmáry Győző VI. Eötvös József:

Next

/
Oldalképek
Tartalom