Ciszterci rendi Szent István katolikus gimnázium, Székesfehérvár, 1935

Vizkelethy Kálmán dr., főtörzsorvos, kórházparancsnok úri — 1 tanuló beíra­tási díját fizette. — 10 tanuló élelmezésében résztvettek: Asztalos Oéza, Bajzáth Ignác, Bánki Ferenc, özv. Bernáth Pálné, vitéz Bors Béla, Bozán Zoltán dr., Bóna Andor dr., Csikós Andor, Csúcs István, Deák Pál, Farkas Sándor, Friebeisz Árpád, Fröschl Pál, Galbavy János, Orohman Lajos, Hartmann Ferenc dr., Heller Pál dr., Heinrich Oyőző dr., Hekele István, Hindelang nővérek, Horváth Imre, nedeliczi Horváth Jenő, Hübner András dr., Incze Nándor dr., Jeszenszky Lajos, Jónás Béla, Kaltenecker Viktor dr., Kari Ernő, Kégl Károly dr., Kisteleki Károly dr., Klökner József, Kolossváry Pál, Koronczay József dr., Kovács Lajos, Kovács Kálmán dr., Kő Antal dr., Kümmel Béla, özv. dr. Lauschmann Gyuláné, Láber Jolán, E. Lukáts Béla, özv. Magéra Antalné, Majláty Lipót, Mayer Sándor, Mészöly József dr., Nagy Lajosné, Németh Árpád, Németh László dr., Pallay István dr., Pék János MÁV. tisztv., Pilhoffer Nándor, Rauscher Béla, Reviczky Jenő, Riffer Géza dr., özv. Say Rudolfné, Schlammadinger Gyula, id. Schmöltz József, Schmöltz József dr., Spányi József, özv. Stanitz Sándorné, Szabó József, Szeles László dr., Szent­györgyi Ferenc, Szent Imre-konviktus, Szenzenstein Ferenc, Tarján Pál dr., özv. Taucz Jánosné, Tálos József, Törzsök Pál, Varga László, Várnay Erzsébet, Wrábel József és vitéz Zsolnay Tibor dr. urak és úrhölgyek. Sokan tettek még jót tanítványainkkal, de ezek nevét nem ismerjük. Az Ur jutalmazza meg őket áldozatos jóságukért! • 84

Next

/
Oldalképek
Tartalom