Református főgimnázium, Nagykőrös, 1933

49 Sipos Ambrus ny. tanító adományából 10 pengőt kapott Zs. Tóth Márta III. o. t. Vitéz Lenky János tábornok alapítványából 2 pengőt kapott Emődi Vil­ma III. o. t. Özv. dr. Lisznai Pálné adományából 10 pengőt kapott Némedi József ll.o. t. vitéz Dr. Kiss Albert városi jegyző adományából 20 pengőt kapott Bossányi György II. o. t. Dr. Sikó Zoltán őrszentmiklósi ref. lelkész adományából illusztrált ma­gyar dolgozataiért 10 pengőt kapott Nagy Pál VII. o. t. A herendi po-cellángyár adományából a gyár készítményeiről irt legjobb dolgozatért 28 pengő értékű szobrot kapott Lázár Erzsébet III. o. t. Könvvjulalomban részesültek: A Sigray alapból az Elnémult harangok 1 — 1 kötetét kapták: Ábrahám Ferenc VII, Hugyecz Oszkár II., Ármay Lajos L, Kiss Piroska I. o. t. Özv. Bazsó Kálmánná adományából: Trianon tragé­diája c. könyvet kapta Lengyel Gábor VIII. o t., Amit a körösi határ mesél c. könyvet Virág Bála VIII. o. t., Petőfi összes költeményeit Harsányi László I. o. t., Dr. Fodor Lajos: Mire a levelek lehullanak c. munkájának 1 — 1 kö­tetét kapták: Hemrik Ilona II., Schreier Rudolf IV., Kecskeméthy Dezső V., Lénáit István V., Révész Klára, Benedek János VI., Hercz Sándor VI., Czira Magda VII., V. Szabó László VII., Szigethy László VIII. o. tanulók. A Magyar Szemle 1 — 1 kötetét a szerkesztőség adományából, mint a magyar törté­nelemből és a magyar irodalomtörténelemből legjobb tanulók, kapták: Bálint György VII., Dér László VII., Medgyasszay Vince VII., Szellő Ambrus VII., Szivák György VII., Lengyel Gábor VIII, Osváth Klára VIII., Pálfi Jenő VIII., Pesthy János VIII., Szigethy László Vili., Tiszaváry Ervin VIII. osztályú tanulók. * * * A nagykőrösi ref. Arany János gimnázium értékét vesztett alapítványai eredeti összegükkel: 1. Kalicza Ferenc gyóni ref. lelkész alapítványa 13,000 K. 2. özv. I. Farkas Lászlóné Papp Jolán „néhai I. Farkas Elek emlékére“ 3000 K. 3. Fitoss István ügyvéd és Galgóczy Erzsébet házastársak 5135 K. 4. „Arany János emlékére tanítványai“ 232o K 5. Ádám György apostagi ref. lelkész 4000 K. 6. Pándi János joghallgató emlékére 2000 K. 7. Noszticzy Thurzó Alajos és Sídófalvi Marthon Sarolta alapítványa 2000 K. 8. Németh István tábornok alapítványa 2000 K. 9. Idősb Somogyi József és neje Ádám Erzsé­bet 4000 K. 10. Szarka Mihály és neje Majzik Szeréna alapítványa 2000 K. II. Pintér Sándorné alapítványa Szeles Ferenc emlékére 2000 K. 12. Tomory Anasztáz egykori tanárunk emlékére 1000 K. 13. Nagy Sándor és B Tóth Erzsébet 1000 K 14. Nagy Ádám csáki-gorbóí szolgabiró idegen ajkúak ju­talmazására 1000 K. 15. Molnár Gedeon, szülői, Molnár Pál és Kalocsa

Next

/
Oldalképek
Tartalom