Református főiskola, teológiai akadémia és gimnázium, Sárospatak, 1931

54 A Lorántfy Zsuzsanna-szoborért az alkotó-művész, Hor­váth Géza, 20,000 pengő tiszteletdíjban részesült; ebben benne­volt a felállítási költség is. Jubiláris költségekhez való hozzájárulás, vagy más (zászlószeg, tört. felvonulás) címen adományokat adtak, ill. kilátásba helyeztek: 1. Tiszáninneni Ref. Egyházkerület 2000 P; 2. Sárospatak nagyközség 2000 P; 3. Farkasfalvi Farkas Géza 100 P; 4. dr. Révész Kálmánné 100 P; 5. Far­kasfalvi Farkas Gézáné 100 P; 6. dr. Kun Zoltánné 50 P; 7. Janka Károlyné 30 P; 8. dr. Fejes István 25 P; 9. Ka­zinczy Gáborné 25 P; 10. Gróf Tisza István Tud. Egyetem (Debrecen), dr. Mitrovics Gyula egy. tanár utján 20 P; 11_ Honvédzászlóalj, Sátoraljaújhely 5 P. Külön, más helyen soroltam fel a marosvásárhelyi Kollégium felbecsülhetetlen értékű jubiláris ajándékait. 32. Az urasztali-teritők előállítási költségéhez, a rece­csipkés teritőben való saját kézimunkán felül, alábbiak járul­tak hozzá: Dr. Batta Istvánné 18, Boda Béláné 12-50, Bódy Dénesné 12'50, Csontos Józsefné 10, Dávid Zoltánné 14'20 >. Deák Gézáné 14"20, Ecsedy Lajosné 11, Elekes Imréné 16, Ellend Józsefné 16, Halász Dénesné 14-20, Hallgató Sándorné 11, Harsányi Istvánné 16, Kovács Dezsőné 16, Kovácsy Sán­dorné 14-20, Dr. Kun Zoltánné 14"20, Lázár Károlyné 14-20, Maller Sándorné 11, Marton Jánosné 18, Dr. Mátyás Ernőné­16, Nagy Béláné 16, Nóvák Sándorné 16, Rácz Éviké 18, Révai Ödönné 16, Szabó Ernőné 11, Szilágyi Benőné 16,. Tárczy Árpádné 12'50, Dr. Trócsányi Józsefné 18, Zelles Lajosné 10, Dr. Zsiros Józsefné 12-50 pengő. A jubiláris diszzászló előállítási költségeihez a pataki hölgyek részéről hozzájárultak: Andor Béla 2, Andreánszky Ödönné 2, vitéz Asbóth Aladárné 5, Bacsánszkyné 1, Baksy Istvánné 5, Balogh Béláné 5, özv. Balázs lgnácné 2, Bandura József 0'50, Barczikay László 0'50, Barkóczy B. 1, Bárdos J. 1, Beimli J. 0'20, dr. Benyovszkyné 5, dr. Bessenyey Zénóné 20, Boda Béláné 3, Bódy Dénesné 5, Bódy István 1, Bóna Dezső 2, Bodnár Lászlóné 1, Boros Adolfné 2, Borsos Gy.-né 1, dr. Blázy Tiborné 5, Blitz Sámuel 1, Blitz Miksa l,Buday Pál 1, Butella Ödön 1, Birnbaumné 0"50. Csajka Endréné 20, vitéz Csajka Endréné 5, Csontos Józsefné 5, Csendőrség 2'30 Cziráky Gyuláné 2, Cziráky Károly 2, Dancinger József 1„ Daróczy Pál 1, Dávid Zoltánné 3, özv. Dávid Lajosné 3, Deim György 5, Dely Endréné 1, Deme Bálint 1, Deutsch Dávidné 1, Deutsch Hermann 2, Dobozi István 2, Durányikné 0-50, Egyed Jánosné 0'20, Egyed Józsefné 0'40, Ecsedy Lajosné 3,. Elekes Imréné 5, Elefánt Miksáné 1, Eötvös Jenőné 5, Erdélyi Endre 3, Faltys Ferencné 3, Farkas József 1, Fenczik Győ­zőné 5, dr. Fisch Ignác 2, dr. Fischer Dávidné 1, Fischer

Next

/
Oldalképek
Tartalom