Református főgimnázium, Debrecen, 1943

32 3. Balogh János-alap (4400 P földben és 196.76 P értékpapirosban) 5,359.08 200.— P 4. Bessenyei Irmuska-alap (1200 P földben) .... 1,302.53 60.— P 5. vitéz Bessenyei főhadnagy-alap (1000 P földben) . 1,140.80 50.— P 6. Debreczeni Ferenc-alap (1179.60 P külön betéti könyvön) 1,212.26 50.— P 7. Dr. Dóczi Imre-alap (100 P földben) 109.04 1 9 t­n p 8. Dr. Dóczi Imre Il.-alap (400 P földben). . . . 4,685.05 ) u' 9. Géressy Kálmán-alap (700 P földben) 915.69 50.— P 10. Dr. Gulyás József-alap (700 P földben) 783.54 200.— P 11. Huszthy Mihály-alap (200 P földben) 251.68 20.— P 12. Ideálok Kultusza-alap 96.18 4.50 P 13. Jakucs István-alap (700 P földben) 1,105.66 5.— P 14. Karai Sándor-alap (1000 P földben) 2,074.87 25— P 15. Karai Sándorné-alap (20,000 P földben, 18,748 P házingatlanban) 38,907.43 345.— P 16. Kálmán Dezső-alap (200 P földben) 221.58 10.— P 17. Kálmán Lajos és neje-alap (200 P földben) . . . 243.20 10.— P 18. Kecskeméthy M. Lajos-alap (200 P földben) . . . 419.15 20.— P 19. Kecskeméthy M. Lajosné-alap (300 P földben) . . 369.35 20.— P 20. Keszi—Hajdu-alap (18,794 P földben) 19,849.98 540.— P 21. Kocsár Gábor-alap (3200 P földben) 3,343.95 —.— P 22. Mácsai Sándor-alap (700 P földben) 757.89 35.— P 23. Márk Endre jub.-alap (1000 P földben) 1,074.36 25.— P 24. Márk Endre nyelvtani-alap (800 P földben) . . . 924.98 20.— P 25. Márk Endre tankönyv-alap (100 P földben) . . . 189.36 8.— P 26. Mérő József-alap (200 P földben) 250.15 —.— P 27. Nagy Pál-alap (100 értékpapírban) 131.— 4.— P 28. Dr. Nagy Zsigmond-alap (100 P földben) . . . . 190.70 8.— P 29. Jubileumi zenealap 27,952.27 12.50 P 30. Nyáry Béla-alap (tökekövetelés 600 P) 610.50 20.— P 31. Révész Lajos-alap 99.38 3.— P 32. S. Szabó József-alap (200 P földben) 251.33 10.— P 33. Szabó—Bethleni-alap (3000 P földben, 40,462 P házingatlanban) 44,768.42 280.— P 34. Dr. Szeremley Béla-alap (300 P földben) .... 817.97 50.— P 35. Tóth Emil és Gyula-alap (3000 P földben) .... 3,119.20 20.— P 36. Tóth István-alap 1,004.60 50.— P 37. Tóth Lajos-alap (200 P földben) 233.77 10.— P 38. Vadon Sándor-alap (1765 P földben) 11,269.37 640.— P 39. Virág István-alap (200 P földben) 240.15 10.— P 40. 1909-ben érettségizettek cserkészalapja (3000 P földben) 3,388.71 170.— P 41. Ifj. dr. Molnár Béla-alap 1,035.13 50.— P 42. Dr. Kiss István-alap 1,047.72 50.— P 1944. évben életbelépett új alapítványok: Osváth ödön-alap 50.— P Lázár Andor-alap 40.— P Makay Balázs-alap 50.—• P összesen: 194,522.23 3,555.— P b) Adomány ok és segélyek. Pénzbeli adományokkal segítették az ifjúságot: 1. Debreceni Kölcsönös Segélyzö Egylet az iskolai takarékosság terén a legnagyobb buzgóságot kifejtő tanuló részére 50 P-t adományozott. Kapta: Zsigó László VII. a) o. tanuló. 2. A Kollégiumi Diákszövetség Böszörményi Ernő VIII. a), Tóth Ferenc VIII. a), Gál István VIII. b) o. tanulók részére 200—200 P-t, Nagy József VIII. a) o. tanuló részére 150 P-t, Szabó Vince VIII. b) o. tanuló részére 100 P-t és Pető Lajos VIII. b) o„ tanuló részére 50 P-t adományozott. 3. Kárpáti Elemér bankigazgató 100 P-t adományozott Farkas József I. a) o. tanuló részére.

Next

/
Oldalképek
Tartalom