5. oldal, 936 találat (0,040 másodperc)

Találatok

81. 1986-03-19 / 66. szám
[...] levélben kérte hogy a kormány kérése elutasítá­sával segítsék elő a sok [...] a résztvevőket Ezt követő­en Szalai István a Szak­szervezeték Megyei Taná­csának titkára [...]
82. 2002-01-09 / 7. szám
[...] Bíztunk abban hogy a fruskák kérése is meghallga­tásra kerül hisz egész [...] Matematika Verseny felk tan Vass István Veres Pál Pelládi Gá­bor számítástechnika [...] Hágen Mária Kerényi Lászlő Kocsi István Kiss Mariann ke­reskedelmi technikus komplex [...] hely OSZTV felk tan Baranyi Istvánná Bálint Kornélia pénz­ügyi ismeretek 2 [...]
83. 1980-01-04 / 2. szám
[...] kupacba rakni őket Ez a kérése a Miskolci Köztisztasági Vál­lalat dolgozóinak [...] Zoltánt Testvéreit a 4 éves Istvánt és a 2 éves Gusztávot [...] vizsgálja A ciíerÉs Hobbija Szecskó István képünkön a citera hangját ellenőrzi [...]
84. 1992-03-09 / 58. szám
[...] sorrá MÉRNEK MAJD Beszéltünk Kelemen Ist­vánnal a város főépítészé­vel Kérdésünkre válaszolva [...] u és környéke a Szent Ist­ván u és Thököly u kö­zötti [...] iskolá­ban A fogadóóra témája javaslatok kérése a Képvi­selői Alap felhasználására A [...] a híradó főszerkesztőjének Pálfy G Istvánnak jelenlétében azt javasolta a fiataloknak [...]
85. 1970-03-31 / 75. szám
[...] a 6 7 oldalon Szabó István felvétele Ot előadás Jugoszláviában A [...] Nolnak a ka­nnái segítségre vonatkozó kérése hivatalosan még nem érkezett meg [...]
86. 1960-10-29 / 256. szám
[...] éSM I nyhát esetleg szobát kérésé Rendes lány szállást g üir [...] Hódi I alosné é Hódi Istváné Személykocsi lelcg fűthető 1 től [...]
87. 2008-07-23 / 171. szám
[...] a közelmúltban Szögligeten Fotó Tamás István k j Lábakat nyakba Korábban [...] de azt a választ kapta kéré­se hogy ha a letett alkalma­tosságok [...] kapcsola­tos híreket Főként a Dobrossy István által ko­rábban írt cikkeket kedvel­tem [...]
88. 1972-12-15 / 295. szám
[...] anyagi erőforrások korláto­zottak A Posta kérése a csomag feladókhoz A karácsonyi [...] Borsodi Nyomdában Felelős vez SZEMES ISTVÁN i i 1 I t [...]
89. 1968-08-18 / 194. szám
[...] borsodi népművész kapta meg Kada Istvánná Mezőkövesdről vala­mint Belovecz Józsefné Szik­szóról [...] járatokat Az igaz­gatóságnak az a kérése hogy a szállíttató vállalatok a [...]
90. 2009-08-10 / 186. szám
[...] a tömeg a falu polgármesterének kérése ellenére sem osz­lott fel Az [...] EGYZET Vírus a pártpolitikában Szántó István istvan szanto inform hu A politika [...] zetett százmilliókat Nem felelős Kocsis István i vezérigazgató a BKV végkielé [...]
91. 1986-01-25 / 21. szám
[...] elvégez­tetése és ellenőrzése Hatósági vizsgálatok kérése programozá­sa a vizsgálatokon való rész­vétel [...] SZÜV Miskolc Számítóközpont Igazgató Veres István Témavezető Debnár Gyula Telefon 61 [...]
92. 1981-06-21 / 144. szám
[...] Állami Építőipari Vállalat Fotó Kozma István Autósok figyelmébe LECSUKTAK A MINISZTERT [...] járművek érkezési sorrendjé­ben Az üzemeltetők kérése szerint két különböző vizs­gálatot végzünk [...]
93. 1991-09-04 / 205. szám
[...] Hranek keze a magasban Szabó István felvétele Nemcsak szóbeszéd volt az [...] Ökölvívó szövetség elnöke 7 Kamarás István emléktorna Prűd ni kova jött [...] meg a DVTK a Kamarás István nemzetközi női kosárlabda emléktornát A [...] áfékot il­letve dobóversenyt A ren­dezők kérése hogy akik szí­vesen beneveznének egy [...]
94. 2007-01-26 / 22. szám
[...] nyitotta meg a budapesti Szent István Bazilikában Jelenleg gőzerővel folynak a [...] sor balról Bukovenszky Béla Dobi István László Balázs Fotó Végh Csaba [...] Díjat adományozott az encsi Borsos István képünkön képző és iparművésznek Borsos István a Borsodi Amatőr Képző és [...] ha nem teljesülne ez a kérése a fülünknek nehe­zen elviselhető dallamvilág [...]
95. 2007-06-18 / 140. szám
[...] díjait is ÉM INTERIÚ Albert Istvánnal a Miskolc Belváros Fejlesztési Kft [...] tíz éven belül a mis­Albert István Fotó Osztie Tibor Volt egy [...] utcáig nyú­ló Széchenyi negyedben Albert István Földszinten üz­letek vendéglátóhelyek eme­leteken lakások [...] vízza varodás lesz A Mivíz kérése az ott élőkhöz gondoskodjanak háztartásukhoz [...]
96. 2008-10-01 / 230. szám
[...] vonatkozó ajánlatok vizsgá­lata Juhász Léhi István istvan juhaszlehi inform hu Miskolc ÉM [...] igen volt e a városnak kérése Sárközi György A város örülne [...] Szatmári László salakmotoros Kérdéseiket az istvan juhaszlehi inform hu elektronikus levélcímre [...] ha népszerű Fotó Juhász Léhi István erre minden szempontból meg­felelő Az [...]
97. 1977-05-21 / 118. szám
[...] chilei hatóságok nem járulnak hozzá kérése teljesítéséhez Kedvező fo­gadtatásra talált az [...] a MTESZ székházban dr Tiszai István az Építési es Városfejlesztési Minisztérium [...]
98. 1974-02-09 / 34. szám
[...] energiaválság világpolitikai tényező Heath miniszterelnök ké­rése ellenére az angol bá­nyászok országos [...] tette a lesiklópályá kat Huszár István a Minisztertanács elnökhelyettese a Ma­gyar [...] delegáció hazaérkezett Moszkvából Képünkön Szurdi István belkereskedelmi miniszter üdvözli Huszár Ist­vánt Telefotó Épül a Testvériség földgázvezeték [...]
99. 1999-11-11 / 263. szám
[...] testületi ülésen döntöttünk nyilatkozta Lehóczki István polgármester A képviselők egy­hangú döntése [...] írt az egyik budapesti ve­zetőnek Kérése nem maradt visszhangta lan hamarosan [...]
100. 1989-11-22 / 277. szám
[...] meg újabb szemelvény gyűjtemény Hőgye István összeállításában a Történe­lembarátok Körei részére [...] 1855 februárjából a tokaji csizmadiáik kérése amelyben a főszolgabírótól együk tár­suk [...]