Észak-Magyarország, 2005. június (61. évfolyam, 126-151. szám)

2005-06-01 / 126. szám

Borsodi fonóV ~ Színesebb és sztárosabb lesz az idén /3. Eszaktej-ügy A monstre per most elölről kezdődött /4. Ki tud róla? Kiss Pál két hete tűnt el iskolába menet /8. Kosárlabda Egy hónap múlva lehet teljes a keret /10. IS NAPLÓ MAGYARORSZÁG Független napilap LXi. évf., 126. sz. Ára: 79 Ft, előfizetőknek: 51 Ft 2005. június 1. Szerda Ma zömmel napos, délután kissé felhősebb idő lesz, eső nélkül. Reggel Délben Este A Miskolc és környéke kiadás tartalmából--------------------------------------------------­Látványkovácsok A Rotary Club Miskolc szervezi a díszkovács- versenyt a várban, s avatja Fazola emlékművét is. /7. Az erőmű-beruházásról Miskolc (ÉM) - Májusban azzal váltak el a képviselők, hogy még egy - rendkívüli - ülés lesz a hónapban. Egyetlen napirendi pontja lett volna ennek az ülésnek, a Miskol­ci Kombinált Ciklusú Erőmű beruházásának előkészítése. A téma mégis maradt a mosta­ni, -csütörtöki ülésre. A képviselők jelentős része aggályosnak tartja a tervet, más, több alternatívát szeretne látni, a távfűtés gond­jainak komplex kezelését ajánlja. Szabad demokraták a közgyűlési ülésen http :l emtippek.boon.hu V-J A júniusi közgyűlési ülés anyaga Több és jobb ■ A kormány a jövőben a munkaerőpiac igényei­hez kívánja igazítani a szakképzést. Miskolc (ÉM - KHE) - A szakképzés megreformálására készül a kormány. A 100 lépés program keretében 2006-ig át­alakítják az Országos Képzé­si Jegyzéket úgy, hogy a jelen­legi 800 szakmát 400-ra csök­kentik. A munkaerőpiac által igényelt szakmák oktatására kiegészítő normatívát biztosí­tanak a Munkarőpiaci Alap­ból, és az országban 22 térsé­gi integrált szakképző közpon­tot hoznak létre, részben uni­ós, részben munkaerő-piaci forrásból. A központokban tanácsadó testületeket állítanak fel, ame­szakmunkást lyeknek érdemi befolyásuk lesz a képzési profilra. Mindezzel az a cél, hogy a gazdaság igényeihez igazítsák a szakemberképzést, és hogy piacképes tudással rendel­kező, több és jobb szakmun­kás hagyja el a szakképző in­tézményeket. Az általunk megkérdezett oktatási szakemberek szerint a képzést szinte lehetetlen a gazdaság igényeihez igazítani, hisz a vállalkozások maguk sem tudják, 4-6 év múlva mi­lyen szakemberre lesz szüksé­gük. A szakképzés egyéb prob­lémáira is rávilágítottak. /3. fx77X1www.boon.tiu emtippek.boon.hu ^ A szakképzési törvény (DOC 196 kB) Faludy György több mint egy év­tized múltán járt ismét Miskolcon író-olvasó találkozón. A rendkívül népszerű idős költő szavait a ma kezdődő könyvhét tegnapi előren- dezvényén - a megyei könyvtárban ifi ZEMrtAUTÓKÉNT A UTÓKÖLCSÖNZŐ Szemétu-, tehergépkocsi és mikrobusz bérbeadás a hét minden napján Miskolc- Tapolca, Tapolcai út 25. Tel: 46/561-561, S61-S60 , HIRDETÉS É5ZAK-MAGVAR0RSZÁG M 3501 Miskolc, Postafiók 351 © (46) 502-900 A 0-6 éves korú gyermekek száma és veszélyeztetettsége Fő Gyermekek száma összesen Veszélyeztetett gyermekek száma korú gyermek ■ti 0-11 hónapos korú korú csecsemő gyermek gyermek Grafika: Észak-Magyarország, forrás: KSH Nem a víz hiányzik a strandról ■ A miskolci strandok egy kivételével zárva. Tegnap a miértre keres­tük a válaszokat. Miskolc (ÉM) - A tapolcai strand jelenlegi üzemeltetője, a Kék Hullám Kft. ügyvezető igazgatója arról nyilatkozott, hogy a strand körüli nyitási huzavona nemcsak azért zaj­lik, mert tavasz helyett szep­temberre csúszik az ide terve­zett fürdő plusz szállodakomp­lexum építésének kezdete. Ha­nem azért is, mert a Miviz csak június közepétől tudja a strand számára szolgáltatni az üzemeltetéshez szükséges víz- mennyiséget. A vakációban jönnének Ezt cáfolta levelében Vojtil- la László, a Mivíz igazgatója. Leszögezte többek között: a strand egyik, az ötvenméteres medencéjét már június else­jétől megtölthette volna vízzel - és ezt is kérte még május 27- én. Azaz, hogy a sportmeden­cével nyíljon meg a strand jú­nius elsején. A Mivíz szerint nem a víz hiánya a nyitány el­maradásának fő oka, hanem az, hogy május 18-án közösen Szívesen fürödtek volna Tapol­cán a hét végén (Fotó: b t.) állapították meg: a strand meg­nyitásához minimum egyhavi munka kell még körülbelül 28 milliós költséggel. Tény ugyan­akkor, hogy az a nagyvezeték, amely képes a teljes strand (mindkét medence) vízellátását biztosítani, június 15-e helyett már 9-én kész lesz. Június 15 a „bűvös dátum” - milyen fur­csa - aznap tör ki a vakáció, és ettől kezdve jönnek hétköz­nap strandra a diákok is... Vajon kinyit-e majd akkor a strand? Ma ez biztosan nem látható, hiszen ami számunk­ra kiderülni látszik az eddigi információkból: a strand mű­ködtetése most ebben a hely­zetben senkinek nem hiányzik. Kivéve a miskolciakat, akik a melegben fürdeni szeretnének. Fogas, fogós változás Miskolc (ÉM) - E héttől (pontosabban június 1-jei hatállyal) módosul a hétvé­gi, munkaszüneti napokon biztosított fogorvosi ügyele­ti ellátás Miskolcon. Köz­gyűlési határozat született arra, hogy ezentúl csak 'a Miskolcon bejelentett lakás­sal, illetve tartózkodási hellyel rendelkező lakosok vehetik igénybe térítésmen­tesen a sürgősségi fogásza­ti ellátást. Mindenki más­nak ezentúl fizetnie kell. Módosul továbbá a rendelé­si idő is, valamint megszű­nik a rendelésen kívüli kötelező jellegű elérhető­ség. ' " coteiezo jelit iégJvV­Miskolc (ÉM) - Bátor Ta­más, a miskolci Operafeszti­vál ügyvezető igazgatója volt tegnap délelőtt a Borsod Online vendége. Olvasóink egy órán keresztül, az inter­neten tehették fel kérdéseiket az ügyvezető igazgatónak. A kérdezők többsége kíván­csi volt arra, hogy az állami támogatás csökkentése milyen következményekkel járt a fesz­tivál esetében, illetve arra is, hogy a fesztivál ideje alatt az idén is lesznek-e mozgalmas [^jjjwww.boon.hu \ emtippek.boon.hu \J A chat szövege (DOC 45 kB) On-line az operafesztiválról utcai programok a városban. Volt, aki a kevesebb előadás okáról érdeklődött, de többen gratuláltak az ügyvezető igaz­gatónak az idei színvonalas műsor megszervezéséhez. Chat közben (Fotó: Á. j.) —

Next

/
Oldalképek
Tartalom