Észak-Magyarország, 2004. június (60. évfolyam, 126-151. szám)

2004-06-01 / 126. szám

Grafikai biennálé Nagy Gábor György lett az idei fődíjas /3. Az operafesztivál A színházi kritikus (is) elmondta a véleményét /5. B Svarc duplázott Szlovák sikerrel zárult a miskolci tenisztorna /9. Ongai siker Nyert az Onga a megye I-es futball- bajnokságban /10. 60. évfolyam, 126. szám. ÁRA: 69 Ft, előfizetőknek: 46 Ft NAPLÓ 2004. június 1., kedd Derűs idő lesz, de néhol eső is előfordulhat. A világbajnok nyert a Népkertben (Fotó: Bujdos Tibor) Csillagok a népkerti salakon Miskolc (ÉM) - Mai lapszámunk má­sodik füzete ezúttal is sporttal kezdődik és négy oldalon át találhatják meg olva­sóink a megye és a világ ezen területén történt legfontosabb eseményeket. /9-13. A tartalombál w v. VI.'. V V k lv'vv V v. v vv. v w «. V1v''Vv V v v v v v v- Sziráczki Istvánra emlékeztek- ÉM megyei focibajnokságok- A junior röpls fiúk továbbjutottak A most véget ért színházi évad utolsó Pá­holy Partyját rendezték meg szombaton es­te Miskolcon, a Nyári Színházban. (Fotó: Bujdos Tibor) 9 770133 035026 0 4 1 2 6 ÉSZAK-MAGYARORSZÍG IS 3501 Miskolc, Postafiók 351 © (46) 502-900 (a kifogyás időpontja*) Csak pár * J'JJj A világ Ismert nyerwj pontos előrejeízésr^r s folyamatosan vannak Franciaország után most a Taktaközben Kis kezekben nagy jövő: európai gyermekek ünnepe a gyermeknapon Taktaszadán Taktaszada (ÉM - SFL) - Az Európai Gyermekek Ünnepé­nek gondolata tavaly fogal­mazódott meg, és egy olyan hagyományt kívánt intézmé­nyesíteni, amely segít átélni az unió gyermekei számára az együvé tartozás tudatát. A cím egyben szlogen, annak a programnak a jelmondata, amit jó néhány hónapja készítet­tek elő az észak-magyarórszági régióban. Tavaly Párizsban dön­tötték el, hogy az első ízben Franciaországban megtartott esemény hazánkban folytatódik, és az elmaradott térségekre fó­kuszálnak.- A gyermekeknek van egy rossz hírem - fogalmazott Szabó György országgyűlési képviselő. ezek a térségek fejlődők is lehet­nek, megvan a lehetőség a kibon­takozásra. A taktaszadai ünnep elsősorban a térség gyermekei által bemutatott kulturális mű­sorokban csúcsosodott ki, de részt vettek a rendezvényen a ré­gió településeinek népművészei, a gasztronómia jeles képviselői. Jövőre Finnország ad otthont az eseménynek.- Az unió rendkívül nagy lehe­tőséget kínál, de ezek kihaszná­lásához nagyon sokat kell tanul­ni, szinte egy életen át. Nagy Sándor a MÉH politikai államtitkára megjegyezte, nem örül neki, de Kelet-Magyarorszá- gon nem kellett sokat keresgél­ni ahhoz, hogy hátrányos hely­zetű települést találjanak. Ez nem öröm az itt élőknek, viszont A taktaszadai színpadon a nagy jövő letéteményesei (Fotó: Serfőző László) 23 település gyermekei közösen ünnepeltek Tudjunk együtt játszani! - jelmondattal zajlott a halmaji rendezvény Halmaj (ÉM - TN) - Az ARASZ-Abaúji Romák az Abaúj iákért elnevezésű szer­vezet gyermeknapi rendez­vényt tartott vasárnap Hal- majon 23 település általános iskolásainak részvételével.- A mai esemény jelmondata az integráció szellemében a „Tudjunk együtt játszani!”, hi­szen az a fő célunk, hogy minél jobb együttműködés jöjjön létre cigányok és nem cigányok kö­zött. Nap mint nap ugyanis együtt kell élnünk, és egymás nélkül - azt gondolom - nem ju­tunk előre - fogalmazta meg a fő célt Lakatos Csaba, az ARASZ egyesület alelnöke. Kérdezz-felelek Bernáthné Mohácsi Viktória, az Oktatási Minisztérium mi­niszteri biztosa, a rendezvény fő­védnöke megnyitójában remé­nyét fejezte ki, hogy az iskolák­ban megszűnik a megkülönböz­tetés. A tanulás elsődlegességét hangsúlyozta: fontos, hogy ide­gen nyelvet minden diák tanul­jon, hiszen csak így tudnak majd érvényesülni az életben. Ezután a népszerű énekes, Emüio zenélt a közönségnek, majd a Royal Vox együttes és a Pesti fiúk ne­vű formáció egy órán át szóra­koztatta a nagyérdeműt. Kér­dezz-felelek versenyt is rendez­tek á gyermekeknek az Európai Unióról, a káros szenvedélyekről és a környezetvédelemmel kap­csolatban. www.linnn.lin http;. Képek a rendezvényről! Petőfrszobor avató Rimaszombat (ÉM) - Hi­vatalos látogatást tett szom­baton Gyárfás Ildikó Borsod- Abaúj-Zemplén megye szlo­vákiai partnermegyéjében, a Beszterce megyében találha­tó Rimaszombaton. A Bor- sod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke megkoszo­rúzta Petőfi Sándor szobrát, amelyet ezen a napon leplez­tek le Rimaszombat főterén. A szobor elkészítését a Bor- sod-Abaúj-Zemplén Megyei önkormányzat anyagilag is támogatta. ÉSZAK-VITA A diósgyőri kohászat sorsáról Miskolc (ÉM) - Ismét ÉM- laszt, szüksége van-e Miskolc vitára invitáljuk olvasóinkat, és a megye gazdaságának a a téma ezúttal a diósgyőri ko- szebb napokat megélt kohá- hászat sorsa. A ma tartandó szatra. A rendezvényre min- fórumon arra keressük a vá- denkit szeretettel várunk! AMIT A VITÁRÓL TUDNI KELL J-JJjJjJJjjj'jj J. J. J ■ J /j J j ; ÍJ'J < j'v j'j J ; J jg JVVVjVj V JV V ) J j j J . J J J J J J Időpont: 2004. június 1., 14 óra Helyszín: ITC-székház (Miskolc, Mindszent tér 1.) A téma: a diósgyőri kohászat jövője Akik kérdeznek: a jelen lévő érdeklődők Akik válaszolnak: Kovács János, a DAM Steel Rt. F.a. felszámolója, Marjasné Endrédi Zsuzsa vezérigazgató, Ágotái József szakszervezeti elnök, Káli Sándor polgármester, Gúr Nándor országgyűlési képviselő, Lenártek András országgyűlési képviselő, Takács János ügyvezető, Stán Györgyné ügyvezető és Luterán László igazgatósági elnök. A vitát vezeti: Úri Mariann szerkesztő ABOON IV. Online Gyermekszépségversenyének eredmény- hirdetését és díjkiosztóját szombaton délután a Szinvaparkban tartották. Képünkön a kategóriagyőztesek: Krusó Panna, Pető Stella, Leskó Dominik, Orosz Sándor és Kiss Dorina. (TTl gvermek.boon.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom