Észak-Magyarország, 2007. június (63. évfolyam, 126-151. szám)

2007-06-01 / 126. szám

Megbízólevél Takács Albert tegnap átvette miniszteri megbízólevelét az államfőtől 12. Hány csapattal? Az NB III-as focibajnokságok jövő évi létszáma még tisztázásra vár /ll. Független napilap LXIII. évf., 126. sz. Ára: 99 Ft, előfizetőknek: 54 Ft 2007. június 1. Péntek Ma erősen felhős idő lesz, jelentős záporokkal, heves zivatarral. "'$$0 Reggel Délben Este Miskolci kiadás Kerékpárút A kivitelező és a beru­házó között megtörtént a kerékpárút átadása - erősítették meg kérdé­sünkre a miskolci ön- kormányzat városüze­meltetési osztályán a május 31-i átadási idő­pontot. Emlékezetes: ek­korra tervezték a tapol­cai elágazás-Szinvapark közötti kerékpárút elké­szültét. /7. Slota szerint Pozsony (FH) - Szél­sőségesnek nevezte Sólyom László köztár­sasági elnököt Ján Slota. A magyar- és idegenellenesnek tar­tott Szlovák Nemzeti Párt vezére arra ala­pozza véleményét, hogy a magyar államfő támogatja a határon túli magya­rok autonómiatörek­véseit. Meg­szünteti Várna (FH) - Bulgá­ria januártól meg­szünteti a kötelező sorkatonai szolgála­tot. Ezt csütörtökön szavazta meg a szófi­ai parlament. Bulgári­ában eddig 6-9 hó­napos volt a sorkato­nai szolgálat, amely minden 18 év feletti férfinak kötelező volt. Könyvhét. A szerdán kezdődött könyv­hét második napján is sokan keresték fel a standokat Miskolcon, az Erzsébet téren. (Fotó: Ádám János) 9 770133"035057 07126 ÉSZAK-MAGYABQKjZÁQ E3 3501 Miskolc, Postafiók 178 © (46) 502-900 A naponta dohányzók aránya a felnőtt népességben Százalék 2004. okt. 26 « 2006. márc.; Z 2007. ápr. 2004. okt. .2 *E 2006. márc. “■ 2007. ápr. «= 2004. okt. 2006. márc. 2007. ápr. 26 25 j k$ܧ 361 411 42! 311 33 j 331 Grafika: Észak-Magyarország, forrás: Országos Dohányfüstmentes Egyesület Északtej-ügy: újabb felvonás ■ Hat évvel a vádeme­lés után sem született jogerős ítélet az Észak- tej-ügyben tegnap. Miskolc (ÉM - PT) - Egy­részt felmentés, másrészt bün­tetés született csütörtökön a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróságon az úgynevezett Északtej-ügyben. A vádlottak és védőik annak ellenére nem nyugodhattak meg, hogy a má­sodfokú bíróság a különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és a csődbűn­tett miatt kapott börtönbünte­téseket megváltoztatta. Felmentette a vádlottakat ezek alól a vádpontok alól. A jogosulatlan gazdasági előny megszerzése miatti szabadság- vesztés helyett pedig pénzbün­tetést kaptak. A büntetőeljá­rás során zárolt, közel ötezer darab, egyenként tízezer fo­rint névértékű részvénycso­mag elkobzását is mellőzte a taláros testület. A bíróság in­doklása szerint egyebek mel­lett eljárási szabálytalanságot követett el az elsőfokú bíró­ság, ezért is kellett felülbírál­ni határozatát. Ráadásul dön­tésében túlterjeszkedett a vá­don. Az ügyész fellebbezést jelen­tett be a határozat ellen, ami azt jelenti, hogy a felmentések nem jogerősek, a részvények zár alatt maradtak, és Debre­ceni ítélőtáblán folytatódik majd a per. fi :rii \ Gyerek Fonó. A pénteken kezdődő Borsodi Fonó előren- dezvényeként diákcsoportok rendhagyó néprajz- és történe­lemóra keretén belül ismerked­hetnek meg a Diósgyőri vár tör­ténetével, Eszakkelet-Magyaror- szág népművészetével, népi ha­gyományaival a Diósgyőri vár­ban. (Fotó: Ádám János) Tapolca: majd ■ Most reálisnak tartja a polgármester, hogy az önkormányzat csináljon strandot Tapolcán. Miskolc (ÉM) - Többen fel­tették a kérdést Káli Sándor­nak, hogy miért kellett vállal­kozóra bízni a tapolcai strand megépítését, miért nem ön­erőből csinálja azt az önkor­mányzat. A polgármester válaszában egyebek között azzal érvelt, hogy a városnak 4,9 milliárd forintja van az éves fejlesz­További hírek a megye életéből akkor a város? tésekre és sok a kötelezettsé­ge is a megkezdett projektek­ben. Most egyébként, hogy megnyíltak az uniós forrá­sok, reálisnak tartja az ön- kormányzati beruházást Ká­li Sándor. Nem lesz strand Mindez azon a csütörtöki, tapolcai fórumon hangzott el, amelyet a meghiúsult Fürdők Völgye-projekt kapcsán tartott a polgármester a zömében ta­polcai érdeklődőknek a helyi általános iskolában. Ami biz­tos: ezen a nyáron nem lesz strand Tapolcán. Az elhang­zottakra lapunkban visszaté­rünk. Vizsgáztak. A Fazekas-Istvánffy és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény táncos növen­dékei tegnap mutatták be tudásukat a Vasas Művelődé­si Házban. (Fotó: Osztie Tibor) Töltsön el egy kellemes hétvégét családj'ával az I. Miskolci Expo-ní Gyermeke az 500 m2-es játszóházban szórakozhat, míg Ön a párjával nyugodtan nézelődhet, és akár kedvezményesen vásárolhat ÉPÍTŐIPAR WEHNESS LAKBERENDEZES ~ m ü 500 M7-ES JATSZ0HAZ i. Miskolci Expo JÉGCSARNOK 2007. a belépés ingyenes. A BELEPES A CSAIHDMINDEN TAGJANAK június 1-3. INGYmm¥TÖ] ■PÉHHI MWK&fam Ifww, mir. k o } ( i f / po . - / Hirdetés

Next

/
Oldalképek
Tartalom