Észak-Magyarország, 1999. január (55. évfolyam, 1-25. szám)

1999-01-02 / 1. szám

Buszcsere Folytatódik Miskolcon a buszpark cseréje/3 Vizet isznak Egy felmérés állítja: vízzel oltjuk szomjunk/11 Gyomorkíméld Gyógyító étkek a szilveszteri mulatozás után/14 IDŐJÁRÁS: Hó és hideg Nappal -5 - -8 °C Éjszaka -8 - -10 °C Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén napilapja ÁRA: 32 Ft, előfizetőknek: 23,10 Ft 1999. január 2., szombat 55. évfolyam, 1. szám Megjelenik: 54 000péUéműan Euro-korszak. Új időszámítás kez­dődött az európai gazdaságban: péntektől az euro az Európai Unió hivatalos pénze, a nemzeti valuták gyakorlatilag váltó­pénzzé váltak. Az eurót a tagállamok pol­gárai is üdvözölték. Fotó: AP • Újévi nagytakarítás. Csaknem százöt­ven köbméter szilveszteri hulladék gyűlt össze az újév reggelére Budapesten, esté­re azonban a Fővárosi Közterület-fenn­tartó Vállalat megtisztította az utcákat, tereket és aluljárókat. A cég munkatársai közül csaknem kétszázan vettek részt a szilveszteri mulatozás során szétdobált trombiták, üvegek és más hulladékok el­takarításában: • Petőfi emlékünnepség. Petőfi Sándor születésének 176. évfordulóját ünnepel­ték csütörtökön Kiskunfélegyházán. Tóth Gyuláné, a helyi Petőfi Emlékbizottság el­nöke szerint a félegyháziak megszívlelték Móra Ferenc intelmét, miszerint Petőfi- kultuszról akkor beszélhetünk, ha min­den magyar szívében lesz neki egy tiszta szobája. Ahhoz pedig az kell, hogy ismer­jük meg olyannak, amilyen volt. • Felhívás a hajléktalanokért. A Szociális és Családügyi Minisztérium közlemény­ben fordult az ország lakosságához, hogy segítsenek a szociálisan veszélyeztetett embereken. A hajléktalanokat ellátó in­tézményrendszer önmagában kevés ah­hoz, hogy a fagyhalál riasztóan magas számának növekedését megállítsa. Kie­melten fontos a helyi közösségek foko­zottabb összefogása, a települési önkor­mányzatok gondoskodása és a figyelő rendszer kialakítása, megerősítése. Amit megettünk Élelmiszerek fogyasztói árindexe Magyarországon 1998-ban* * Az előző hónap = 100 százalék 120 A decemberi adatokat januárban összesítik Forrás: KSH - Grafika: LM Drágább lett az Budapest (ÉM, MTI) - Áremelésekkel kezdődött az új év. Január elsejétől átlagosan mint­egy 8 százalékkal drágult a mo­torbenzin ára. Az intézkedést az ár adótartamának növekedésé­vel indokolják. A motorbenzi­nek forgalmának 53 százalékát kitevő 95-ös oktánszámú benzin adója 13,60 forinttal emelkedett. Péntektől 162,90-et kérnek a 95- ösért a Mól Rt. kútjainál. Drágult a postai szolgáltatá­sok díja is, a növekedés mértéke átlagosan 10,5 százalék. A helyi szabványlevelek továbbításáért például 23 helyett 27 forintot kérnek ezután. élet az új évben A havi telefon-előfizetési díj fő­vonalaknál 1375-ről 1512 forintra emelkedett, átlagosan 5 százalék­kal nőtt a beszélgetések tarifája, de mérséklődött bizonyos belföldi távolsági, és nemzetközi hívások díja. Összességében kedvezőbb le­het az előfizetőknek, hogy a Ma­táv áttért az impulzusról az idő­alapú számlázásra. A televízió-előfizetés díja ja­nuártól havonta 643 forint. Drágább lett az áram is: 9,1 százalékkal. (Egyelőre nem emelkedik viszont a gáz ára.) Hírek szerint ebben az évben 5-10 százalékkal emelik a tejter­mékek, a cukor árát, a szeszes italokért 10-15 százalékkal kér­nek majd többet./3 Villám óévbú­CSUZtatÓ. Elsősor bán a szórakozóhe­lyek és a lakások fa­lai között tombolt a jókedv az óév utolsó óráiban. Kihaltak vol­tak viszont az utcák! Miskolcon./3 Fotó: Sállei Zsolt ­Dominik az első, bár nem sietett Borsod-Abaúj-Zemplénben senkiből sem lett ÁB-bébi Miskolc, Budapest (MTI, ÉM - PT) - Kovács Bertalan és fele­sége nem tervezte a második gyermek megszületését, ám Dominik érkezését mindenki boldogan fogadta a család­ban. Az újszülött újév hajna­lán - a megyében ezen a na­pon elsőként - jött a világra.- Szilveszter délután még meg­sütöttem a rántott húst és a krumplit, majd a férjemmel és a hét éves Alexandra lányunkkal megvacsoráztunk - idézi fel az előző napi történéseket kezében a kis jövevénnyel Kovács Berta­lanná. - Kilenc óra után azon­ban ismét előjöttek a fájások és jobbnak láttuk, ha befekszem a Semmelweis Kórházba. Az orvo­som prognózisa szerint ugyanis január 1-ére kellett várnunk a baba érkezését. Dominik pedig nem sietett és nem is késett. Ja­nuár 1-én, hajnali 1 óra után 20 perccel, 3 kiló 45 dekagramm súllyal megszületett. Judit, az immár kétgyermekes anyuka éjfél tájban még remény­kedett, hogy netán újszülöttjének is kedvezhet az ÁB-bébi szeren­cse, de eszébe nem jutott volna meggyorsíttatni a természet aka­ratát. így húsz perccel lekésték a sorsoláson való részvétel jogát. Beteljesedett azonban a 76 éves dédnagymama, Júlia asszony kí- vánsága, aki már hetek óta ar­ról álmodozott, megélhesse újabb dédunokája születését. A sima szülés, a mama és cse­csemője állapota lehetővé teszi, hogy a jövő héten hazatérjenek a Szeles utcába. A nagyobbik testvérre addig is édesapja, Ber­talan vigyáz, aki az MVK autó­buszsofőrje. * Az új év első két órájában össze­sen öt budapesti és hat vidéki csecsemő, köztük egy ikerpár születéséről érkezett bejelentés az ÁB AEGON biztosítóhoz. Az immár harminckilenc éves hagyomány szerint az éjfél és 1 óra között világra jött új­szülöttek közül közjegyző jelen­létében sorsolták ki azt a négy vidéki és egy fővárosi babát, akik 250 ezer forint kezdeti összegű (Szemünk fénye II.) élet- biztosítást kaptak ajándékba. A budapesti ÁB-bébi Litvinov Gregor. Szülei Magyarországon élő orosz állampolgárok. A vidéki nyertes babák: Finta Zsófia (Jászberény), Göndöcs Petra (Veszprém), Suki Evelin (Békéscsaba), Szűcs Márton (Szeged). Volt elég vér Miskolc (ÉM) - Az ünne­pek alatt sem volt gond a vérellátással - nyilatkoz­ta dr. Berkes Enikő, a Me­gyei Vértranszfúziós Állomás osztályvezető főorvosa.- Tizenhat éve dolgozom itt, de ez volt az első olyan ka­rácsonyi-újévi ünnepi idő­szak, amikor nem adódott gond a megye vérellátásá­ban, még a ritka RH negatív vérből sem volt hiány - fo­galmazott. Elmondta: elegen­dően jelentkeztek. a helyi sajtóban közzétett felhívás­ra. Sokat segített, hogy a véradást szervező Vöröske­resztnek köszönhetően no­vemberben sikerült előre tartalékolniuk. Most már a helyi vérellátókból is Mis­kolcra szállítják a levett készleteket, s innen látják el a kórházakat. Újévi tűzijáték: csak vasárnap Miskolc (ÉM) - Elhalasztot­ták a belvárosra telepedett köd miatt a tegnapra terve­zett, s az új esztendőt kö­szöntő miskolci tűzijátékot. Ezt vasárnap este három­negyed 7-kor láthatják majd az érdeklők. Dominik és az édesanyja Fotó: Puskár Tibor

Next

/
Oldalképek
Tartalom