6. oldal, 338 találat (0,030 másodperc)

Találatok

101. 2008-09-03 / 204. szám, szerda
[...] Magyar Eötvös Utcai Magyar Petőfi Sándor Magyar Magyar Tanítási Magyar Tanítási [...] Nyelvű AI Torna IX osztály Szaniszló Rebeka Kamocsa Czuczor Gergely M [...]
102. Dr. Hittrich Ödön: A selmeczbányai evengélikus lyceum története (62. oldal)
[...] taní­taná az ifjúságot Ugyanis Thurzó Szaniszló és Eszterházy Miklós nádorok valamint [...] lett volna szükségük amilyenről Takáts Sándor a tudós piarista történetíró emlékszik [...]
103. Ölvedi János: Üzenet a csonkaországi magyaroknak (392u_02_248. oldal)
seíői Farkas Sándor Hölzer János és Csernyei Erzsébet [...] M N P nak F Szaniszló Margit Gy Tibor Erdős Mór [...] harcolt F Herzfeld Berta Gy Sándor Pál és Valéria F Fabó [...]
104. Ölvedi János: Üzenet a csonkaországi magyaroknak (392u_02_110. oldal)
[...] N P helyi alel­nöke F Szaniszló Mária Gy Sán­dor Husvéth Benő szabómester 1897 Nagyszarva [...] F bori Bory Emma Gy Sándor és Emma Huszár Irén ref [...]
105. 2008-08-20 / 194. szám, szerda
[...] osztály Deák Bence Királyfiakarcsa Petőfi Sándor Magyar Tanítási Nyelvű AI Királyfiakarcsa [...] osztály Ruman Petra Diószeg Petőfi Sándor Magyar Tanítási Nyelvű AI és [...] Ál Nemesócsa V B o Szaniszló Valéria Krasznahorkaváralja Rozsnyói Református Egyházközségi [...]
106. 1925-10-14 / 232. (975.) szám
[...] Antal kisgazda Pilis Bencsik Béla Sán­dor András kisgazdák Kikokoriia Horkovics Gyula [...] Hekikel János kisgazdák Bússá Végh Sándor Tóth Bertalan Molnár Já­nos kisgazdák [...] Bodo n Ráfael földmives Beretke Szaniszló Barna gazdatiszt Gömör­panyit Ifj Nagy [...] Miklós Csery János projzó Benedek Sándor Belő János Pölhös Sán­dor Kopcsányl Sándor Csery Vince Csery Ist­ván kmiso [...]
107. Ki kicsoda? 29 (38. oldal)
[...] Hónai Béla H B Szerényi Sándor zsa SR 851 01 Bratisla­va [...] l 2 tervezőmér­nök Sz László Szaniszló Zsuzsanna földm F Pollák Mária [...]
108. 1926-09-22 / 216. (1254.) szám
[...] első osztályába léptem amikor Szontagh Szaniszló akkori ná mesztói járásbiró hozzánk [...] Családunkat Szontagékhoz közeli sógorság fűzte Szaniszló öccse Hugó akkori kismartoni aljárásbiró [...] művésznő­re gyalog elindult a Főherceg Sándor utca irá­nyába majd észrevette hogy [...] nyomon követi őt A Főherceg Sándor utcában hátrafordult és meg­kérte Papp [...]
109. 1981-06-27 / 26. szám
[...] versenyen A vers és prózamondók Szaniszló Gabriella és Jónás Erika eljutottak [...] előnyét jelentőségét MÁCS JÓZSEF PRANDL SÁNDOR felvételei 13
110. 1936-01-19 / 15. (3864.) szám
[...] József és Ragáilyi Pál pénztá­ros Szaniszló András jegyző Hntih József titkár [...] Gy Gyüre János titkár Kovács Sándor jegyző Tóth Dániai pénztáros Kovács [...] ö es­ésé re Halász Szabó Sándorra terelődött A csend őrségi nyomozás [...] feleségével Vargánét és Halász Szabó Sán­dort letartóztatták A fiatalember rövid vallatás [...]
111. 1931-12-16 / 286. (2803.) szám
[...] korok gyakori jelensége mondta Tokody Szaniszló az utolsó főispán titkára Drágóczy [...] lépett a bódéhoz Hadd abba Sándor ezt az izetlen vic­cet Csak [...] erkélyen álldogáló cigányokkal ős a Sándor kézé t szorongatta Szervusz Sándorka [...] Tutyu hirtelen csókot nyo­mott a Sándor arcára és elszaladt a Három [...]
112. 1925-10-14 / 232. (975.) szám
[...] János föld­mives Rimasnnouyi Rácz Gyula Szaniszló László Balogh Lajos Balogh István [...] Bátky Aladár birtokos I ralik Sándor gé­pész Nagy Károly Csomók Béla [...] níj Tóth Ferenc Tóth János Sándor földműve­sek Sajólénárifalva Madarász József Hamócz Lajos Csizi Sándor G Csizi Pál földmivesek Runya [...]
113. 1972-09-01 / 35. szám
[...] járás Zelinka József Sládkovičovo Nagy Sándor Neded Női éneklő csoport Sládkovičovo [...] járás Vass Dezsőné Belina Siraki Sándor né Fiľakovo A Surice i [...] i járás Simon Gyuláné Padarovce Szaniszló György Oždany Férfi éneklő csoport [...] VIKTOR Varga Lajos rajza Gál Sándor versei kusza reggeli vers két [...]
114. 2009-08-26 / 198. szám, szerda
[...] Bianka Szabó Fábián Szabó Zsolt Szaniszló Rebeka Szatmári Klaudia Takács Bernadett [...] osztály Morvái Orsolya Bart Petőfi Sándor AI Kéménd IV osztály Ryšavy [...]
115. 1959-01-01 / 1. szám, csütörtök
[...] csehszlo­vák nép győzelme 26 Cs Sándor 27 P Ákos 28 Sz [...] 16 Cs Lambert 18 Sz Sándor 2 Cs Áron 17 P [...] 13 V Luca 13 P Szaniszló 28 Sz Fr Engels 14 [...]
116. 1980-03-09 / 10. szám
[...] került melynek vezetője MUDr Bárd Sándor A má­sodik helyezés ismét a [...] Balázs Angé­la a prózamondók közül Szaniszló Andrea Szalui Ágnes Sülyi Zsuzsanna [...] oszt Érsekújvár Nővé Zámky utka Sándor 8 oszt Szolnocska Solniftka IStB [...]
117. 1998-05-07 / 104. szám, csütörtök
[...] termet például teljes mértékben Nagy Sándornak szenteltek Az ő birodalmának egyik [...] fogva tartott nő Ma Dalma Szaniszló Viktor és Monika nevű ismerősein­ket [...]
118. 1936-11-27 / 272. (4121.) szám
[...] elnök Pintér Béla alelnökök Gergely Sándor Vadkerti Menyhért Maczkó La­jos Csikós [...] József bodnár alelnök ifj Mi­hály Sándor mihók jegyző Tőre Antal pénztáros [...] ellenőrök Tőre József és Urbán Sán­dor kis Kosutih elnök Fekete Zoltán [...] elnök Hank József választmá­nyi tagok Szaniszló János Hank Sándor és Fo­dor János Felsőtur elnök [...]
119. 1981-06-11 / 136. szám, csütörtök
[...] a Csalóka Péter melyet Weöres Sándor nyomán a rozsnyói Ro 2 [...] és a boly iáké Bot Szaniszló Ferencné egy két ki­vételtől eltekintve [...] je­lentős évfordulót d n Svéd Sándor hangja Svéd Sándor hangjára először az anyám hívta [...] egyre többet tudtam meg Svéd Sándorról Hogy kora legkiválóbb énektanárainál Sammarcónál [...]
120. 1988-06-17 / 25. szám
[...] ART képzőművészeti csoport két tagja Szaniszló Jutka és Póczos Adri programmal [...] a minap okkal joggal Cservócs Sándor iskolaigazgató szinte egyetlen rangos nyelvi [...] alka­lomból immát tizedszer ugyanitt KOLLER SÁNDOR A szerző felvételei gus szeretnék [...]