Ki kicsoda Kassától-Prágáig?

Ki kicsoda? 29

Balázs Endre 38 Balázs Mária Tanulm.gyűjt. Uo., 1985. — Álnevei és jegyei: (-a); (-alá-); Balázs A. Béla; Balázs Alfonz; B.A.; B .A.B.; B.B.; (b); (bab); Hónai Béla; H.B.; Szerényi Sándor; (zsa) ® SR-851 01 Bratisla­va, Fierlingerova 2. szj. Szőke 11:520., 111:709. [ 43] Balázs Endre (Bódvavendégi, v. Abaúj-Torna vm., 1932.ápr.l2.-): tervezőmér­nök. — Sz: László, Szaniszló Zsuzsanna földm. F: Pollák Mária orvos. — 1951/55: a kassai m. gépip. szakközépisk. éretts., 1955/60: a műsz. főisk. mérnöki oki. szerzett, — 1961/65: a műsz. főisk. tanárs. 1965- uo. a kohászati tervező váll. kut.mérnök. — Kut. ter.: a megmunkáló és alakítógépek szerkeze­tének fejlesztése. Kb. 15 közlése jelent meg szl. és cseh műsz. lapokban. — 1955- CSE­MADOK, 1965- a kassai Új Nemzedék Ifj. Klub alapító, 1966- a Csszl. Tud. és Műsz. Társ. tagja. ® SR-040 01 Košice, Malinová 17. © 321-60. szj. [ 44] Balázs F. Attila (Marosvásárhely, Maros m., 1954.jan.15.-): szerkesztő, költő. — Sz: Béla szobrász, Szőke Etelka htb. F: Ha­raszti Mária szerk. — 1969/73: a ditrói gimn. éretts. 1973/76: a gyulafehérvári hittud. főisk. halig. 1976: Marosvásárhelyen bábszínész­képző tanf., 1977/82: Bukarestben kvtáros továbbképző tanf. végzett. — 1978/89: Csík­szeredán a megyei kvtárban főkvtáros. 1978: létrehozta a Jelenlét Irod. Színpadot, a csík­szeredai Népszínházban Babits Mihály-, Radnóti Miklós-, József Attila-, Alecu Russo­estet rendezett. 1989- Pozsonyban él, a Szl. Rádió külső munk. — 1989.XII- a Hargita m. írók Társasága, 1990.VI- a Szl. Újságírószöv. tagja. 1984: a galaci Duna balladái költészeti fesztiválon 2.díjat nyert. Verset, riportot, in­terjút, közéleti, irod. cikket ír, készít: pozsonyi rádió m. adása, Román Rádió és Tv, Nap, Szabad Földm. Újság, Szabad Újság — írásai: Kimaradt szó (Versant. Marosvásárhely, 1980.); Tűzpiros szavak (Gyermekvers-ant. Bukarest, 1983.). — 1990.I/IX: a Nap szerk., 1990.XII- a Szabad Földm. Újság, a Szabad Újság szerk. -sze­Utunk 1981.X.2: (Marosi Péter: Groteszkek és látomások) - Új Tükör (1985/2: „Szélrózsa") ­Kossuth Rádió (1987: Társalgó) - Képes Ifj. (Újvi­dék) (1990.111.28. „Jelenlét") - Újvidéki Rádió (1990: Szilágyi Károly: Lírai tízperc) [ 45] Balázs Ferenc (Rimaszombat, v. Gömör és Kishont vm., 1961.máj.29.-): bel­gyógyász. — Sz: Vilmos, Poznán Márta taní­tók. F: Mikó Lívia orvos. — 1975/79: a rima­szombati m. gimn. éretts., 1977/85: a prágai Károly Egy. Alt. Orvosi Karán orvosdri. oki. szerzett. —1975/79: a SZISZ tagja, alapszerv, kultúrfelelős. 1989- a Független M. Kezdemé­nyezés Pol. Mozg. tagja, járási és ker. ügyvi­vő. 1985- a Szl. Orvosi Társ., a Szl. Kardioló­giai és Endokrinológiai Társ., 1990-: a Szl. Or­vosi Kamara tagja. ® SR-940 80 Nové Zámky, Vansovej 17/IV. szj. [ 46] Balázs György (Kassa, v. Abaúj­Torna vm., 1966.febr.24-): egyetemi tanárse­géd. — Sz: Endre kut.mérnök, Pollák Mária orvos. — 1980/84: a kassai m. gépip. szakkö­zépisk. éretts., 1984/89: a prágai Károly Egy. mat-fiz. szakán mérnöki oki. szerzett. — 1989- a kassai Šafárik Egy. természettud. karán tanárs. A CSEMADOK népművel. 1984: a nemzetk. mat. diákolimpián 2.díjat nyert. 1989- a CSEMADOK, a Csszl. Tud. és Műsz. Társ. tagja. ® SR-040 01 Košice, Mali­nová 17. (Ö 321-60. szj. [ 47] Balázs István (Lopér, v. Zólyom vm., 1958.febr.6-): festőművész. — Sz: István asztalos, Pál Erzsébet bolti eladó. —1979/85: Pozsonyban a Képzőműv. Főisk. végzett, mesterei J. Kresila, E. Lehotská és F. Stoklas, — 1985- Rimaszombatban él, szabadfoglal­kozású művész. Rajzzal és festészettel foglal­kozik, témái városrészletek és figurális kom­pozíciók. — Tanulmányútjai: 1981: SZU, 1990: Párizs. Kiáll. 1986,1988: Rimaszombat, 1988: Losonc (M. Rumannal és Fodor Katalin­nal), 1990: Turócszentmárton. Csop. kiáll. 1988: Pozsony, Salon, 1990: Hlas a protihlas: 1990: Salgótarján Intersympozion. 1988/91: a Szl. Képzőműv. Alap ösztöndíját kapta („Di­elňa mladých" - Fiatalok műhelye) HaKi [ 48] Balázs Mária (Nagytárkány, Zemplén vm., 1942.aug.l-): ideggyógyász. — Sz: Pollák József, Nagy Ilona földm. F: Balázs Endre tervezőmérnök. — 1956/59: a királyhelmeci m. gimn. éretts., 1959/65: a kassai Šafárik Egy. Orvosi Karán szerzett oki. — 1965/71: uo. az egy. kórház ideggyógyá­szati klinikájának szakorvosa 1971- a K-Szl.

Next

/
Oldalképek
Tartalom