3. oldal, 338 találat (0,171 másodperc)

Találatok

41. 2012-04-11 / 84. szám, szerda
[...] com Április 11 NÉVNAP Leó Szaniszló A Leó az eredetileg Leon [...] a róma­iaknál Jelentése orosz­lán A Szaniszló szláv eredetű jelentése állandó dicsőség [...] éve hunyt el Körösi Csorna Sándor nyelvtudós akadémikus a tibeti filoló­giamegalapítója [...]
42. 1993-09-15 / 215. szám, szerda
[...] Ezekkel a szavakkal adta át Szaniszló Sándor a Mezőgazdasági Termelők Országos Szövetségének [...]
43. 2005-01-22 / 17. szám, szombat
[...] legalap­vetőbb vízgazdálkodási és környe­zetvédelmi kérdéseit Szaniszló Sándor a Kanyapta Menti Községek Társulásának [...]
44. 2000-04-11 / 85. szám, kedd
[...] sem ha méltatlanra pazaroljuk Márai Sándor NÉVNAP Leó Szaniszló A Leó görög név oroszlánt je­lent A Szaniszló a szláv Stanis lawból származik [...] 100 éve született Kassán Márai Sándor író Budapesten a né­met egyetemen [...]
45. 1924-07-24 / 166. (614.) szám
[...] Ének az éjben Szombat OROSZ SÁNDOR A fehér őzbak Vasárnap FALU [...] egy sikollyal a padlóra zuhant Szaniszló a várkáplán lelte meg ájultan [...] cafattá tépik a korbácsok húsát Szaniszló a káplán megfogta és vezet­te [...] Pncrkos tenyér A terasszon letelepedtek Szaniszló elő­vette a bibliát Isten végtelen [...]
46. 1967-06-27 / 26. szám
[...] Már maga a Dr Herz Sándor utcai iskolaépület is különleges va­rázzsal [...] Bog­dán Alicével Kiss Kálmánnal és Szaniszló Terézzel közelebb­ről is megismerkedtem Első­sorban [...] a felvéte­lin minden rendben lesz SZANISZLÖ TERÉZ Nem vagyok jeles tanuló [...] Ezt megígértem neki Bagota István Szaniszló Teréz Az érettségi és a [...]
47. 2006-06-08 / 131. szám, csütörtök
[...] összeg felét az utasok állták Szaniszló Sándor Komaróc polgármestere szerint a többi [...]
48. 2005-04-11 / 82. szám, hétfő
[...] sem ha méltatlanra pazaroljuk Márai Sándor NÉVNAP Leó és Szaniszló A Leó görög név oroszlánt je­lent A Szaniszló a szláv Stanislawból származik s [...] 105 éve született Kassán Márai Sándor író az Egy pol­gár vallomásai [...]
49. 2015-04-11 / 83. szám, szombat
[...] HÍR Április 11 NÉVNAP Leó Szaniszló A Leó a görög Leon [...] la­tin alakváltozata jelenté­se oroszlán A Szaniszló szláv eredetű jelentése állhatatosság dicsőség [...] ÉVFORDULÓINK 115 éve született Márai Sándor író költő 1900 110 éve [...]
50. 1929-02-01 / 27. (1950.) szám
[...] dr Török Miklós dr Kroó Sán­dor dr Neufeld Sándor Szaniszló Sándor Richter József és Guttmann Mór [...]
51. Áll a bál • Darkó István: Áll a bál (102. oldal)
[...] korok gyakori jelensége mondta Tokody Szaniszló az utolsó főispán titkára Drágóczy [...] lépett a bódéhoz Hadd abba Sándor ezt az ízetlen viccet Csak [...]
52. 1936-09-09 / 206. (4055.) szám
[...] Szege Jenő gondnok helyébe pedig Szaniszló Sándort választották meg FÉLTÉKENYSÉGBŐL MARÓLÚGGAL ÖN­TÖTTE [...] Blei Márkot és sógorát Eisenibauim Sándort Későlbb szabadlábra helyezték őket viszont [...] rendőr­ségen az igazat vallották Eisenlbaum Sándor iné különösen azt tagadta hogy [...]
53. 1933-04-25 / 95. (3205.) szám
[...] Mándk Kocsis Ba ráhky Sebes Szaniszló Szegő Cseh Ger­gely Dudás Titkos [...] főleg Görgey és a békéscsabai Szaniszló tűn­nek ki Az első félidő [...] a 29 percben esik amikor Szaniszló hátrajátszott labdáját Szabó beengedi Ettől [...] csatársora bevált A meccset Biró Sándor vezette A derby meees előtt [...]
54. 2005-06-17 / 140. szám, péntek
[...] tagjainak és a partnerszervezetek képviselőinek Szaniszló Sándor a társulás elnöke azt is [...]
55. 2013-03-16 / 64. szám, szombat
[...] a szerintük szélsőséges néze­teket valló Szaniszló Ferenc az Echo TV munkátársa [...] is MTI Pap Vera Oszter Sándor és Schubert Éva kapott Kossuth [...] Csík tagjai Felháborodtak az újságírók Szaniszló díján Művészettörténeti séta a Brämer [...]
56. 1938-05-01 / 100. (4543.) szám
[...] Elek nápolyi érsek Kakow skí Sándor varsói érsek Dougherty Dénes philadelphiai [...] érsek Prédán Lipót olmüci Gsar Sándor bukaresti érsek Rodic János fran [...] püspök eperjesi apostoli adminisztrátor Rospond Szaniszló krqkkói segédpüspök Pacira Ágoston temesvári [...] Remáger János prágai segéd­püspök Adamski Szaniszló kattovici püspök Fiedler István nagyvárad [...]
57. 1973-07-20 / 29. szám
[...] piarista kolostort és gimnáziumot II Szaniszló Ágost az utolsó len­gyel király [...] képsorozatról kapta a nevét 3 Szaniszló Ágost dolgozószobája 4 A Kamsetzer [...] legszebb emléke Lengyelországban Gál György Sándor Egy diadalmas élet regénye Részletek [...]
58. 2005-11-02 / 253. szám, szerda
[...] is Göncre Boldogkőre és Abaújszántóra Szaniszló Sándor komaróci pol­gármester az idei konferencia [...]
59. 2002-04-11 / 84. szám, csütörtök
[...] Michel Montaigne NÉVNAP Leó és Szaniszló A Leó görög név oroszlánt je­lent A Szaniszló a szláv Stanis lawból származik [...] éve hunyt el Körösi Csorna Sándor nyelvtudós A magya­rok őshazáját kutatva [...]
60. 2010-07-21 / 166. szám, szerda
[...] osztály Hubai Vivien Kéménél Petőfi Sándor AI Kéménd I osztály Kovács [...] Gyula AI Magyar Tanítási Petőfi Sándor AI Magyar Tanítási Kodály Zoltán [...] Gabriella Somogyi Pál Szabados Dávid Szaniszló Rebeka Takács Péter Urbán Márton [...] osztály Morvái Orsolya Bart Petőfi Sándor AI Kéménél V osztály Iván [...]