10. oldal, 208 találat (0,263 másodperc)

Találatok

181. 1939-08-30 / 69. szám
[...] Mozdony ucca 10 sz alatt Farkas Mihályné felsőszállási 1 hold szántóföldjét [...] jegy­szedőknek felvétetnek Jelentkezés Hurtnál Özv Farkas Antalné és gyermekei tulajdonát képező [...] vármegye Vi­ tézi Széke által vitéz dr Kun Bertalan kiskunhalasi lakos [...] Felsőöregszőlők 261 sz a Garas Sándornéval Gubodi út Bejárónőt felvesz Weisz [...]
182. 1939-09-13 / 73. szám
[...] u 1 sz la­kóház eladó FARKAS KALMAN órás ékszerész és látszerész [...] Imre ügyvéd irodájában ÖZV SZATMARY Sándorné ok­tóber 1 re egy igás [...] eladó Értekezni lehet III kér Vitéz ucca 3 sz alatt A [...]
183. 1939-10-03 / 79. szám
[...] munkás­osztálybeliekből álló társaság boroz gatott vitéz A Molnár Lajos korcs­májában A [...] jő édesanyánk testvérünk özv Gyenizse Sándorné szül Orbán D Judith teme­tésén [...] dr Gye nes István 60 Farkas Kálmán 95 Lo vasi Lajos [...] nevű fiuk Kardos Sándor és Farkas Margitnak Etelka nevű leányuk Nagy [...]
184. 1940-02-09 / 12. szám
[...] következő vasárnapokon előadásokat fognak tar­tani vitéz Rózsás József őrnagy a ki­váló [...] névsora Ezt most pótoljuk Nyitópárok Farkas Edit Horváth Antal Dobó Ella [...] József fhgy Asszonyok Jeney Andorné Far­kas Áronné Bánóczki Elvira v Ko­gutovicz [...] Kiskunmajsa Var­ga Jenőné özv Berky Sándorné Zsuljevics Jánosné Kiskőrös Föl desdy [...]
185. 1940-03-12 / 21. szám
[...] bizományosa ifj Hagy M Antal FARKAS KALMAN órás ékszerész és látszerész [...] eladó Cim a kiadóban Szathmáry Sándorné április 1 re két igás [...] Érdeklődni lehet özv Mészáros Imrénénél Vitéz u 8 sz lakásán Д [...]
186. 1940-03-21 / 24. szám
[...] holdas tanyásbirtok azonnal átvehető Értekezni vitéz Vargha Ernőnél Kötönyi ut 2 [...] Sóstón felül özv Gás pár Sándorné szomszédságában egy j hold szántót [...] Vörösmarty u 66 sz alatt FARKAS KALMAN órás ékszerész és látszerész [...]
187. 1940-03-26 / 25. szám
[...] ig SZÜLETTEK Sütka Sándor és Farkas Viktóriának Sándor nevű fiuk Nagy [...] Benőné Paprika Zsuzsánna 86 éves Farkas László 8 hónapos özv Daci [...] Tibor Daci Lajos Kis Gy Sándorné Daci József Paor Smelc Fülöp [...] tanácskozásra gyűlt ösz sze Allah vitéz katonás kezdte Ali bég megelégedés [...]
188. 1940-03-29 / 26. szám
[...] dorné dr Rupnik Jánosné dr Far­kas Lászlóné Hofmeister Gyuláné Budai Anna vitéz dr Kun Bertalan­ná Szathmáry Juliánná dr Fülöp Sándorné özv Gaál Istvánné és özv [...]
189. 1940-05-21 / 41. szám
[...] Berkó István földműves özv Szathmáry Sándorné pirtói szőlőjé­ben karóval agyonütötte a [...] begybirút A Hegyközség táviratilag üdvözölte vitéz gróf Teleki Mihály földművelésügyi minisztert [...] dél­előtt tartotta meg közgyűlését dr Far­kas László elnöklésével A közgyűlést dr Farkas László el­nöki megnyitója vezette be [...] szol­gálatot tett a szőlősgazdáknak Dr Farkas László nagy tetszéssel fogadott beszéde [...]
190. 1940-05-28 / 43. szám
[...] álló lakás kiadó özv Vlaszák Sándorné bogárzói 33 hold tanyás birtokát [...] Kárpát u 6 sz házánál FARKAS KALMAN órás ékszerész és látszerész [...] Városi Színházban amelyen részt vesz vi­téz gróf Teleki Mihály földművelés­ügyi miniszter [...]
191. 1940-05-31 / 44. szám
[...] napot rn MitttaN lein miatt Farkas József 21 éves kelebiai legény [...] I alak ugrott elő s Farkast szó nélkül ütlegelni kezdte A [...] a véres legényháboru mely­nek során Farkas Józsefet aki vité­zül verekedett ugyan a szőlőkaró­val a [...] elmúlt napokban Halasra jött özv Farkas Sándorné felsőszállási asszony aki a városháza [...]
192. 1940-08-13 / 65. szám
[...] Pest vármegye állat­egészségügyi intézményei ellen Vitéz Endre László Pest vármegye alispánja [...] előre is biztosítom tisztelt ve­vőimet Vitéz Zóky Lajos ecetgyáros A Halasi [...] Kazi Márk 81 éves ModoK Sándorné Orbán Lidia 51 éves korban [...] Juliánnával Hor­váth Lajos Kántor Erzsébettel Farkas Imre Solti Mária Teréziával HAZÄSSÄGOT [...]
193. 1942-02-27 / 17. szám
[...] keserű gyógylikcrt Gyártja Ud it vitéz Felső szent íván frissít és [...] Kozma Dezsőné 1 özv Nagykálozy Sándorné 1 Nagy Lajosné 1 Menczjr [...] Szentgyörgyi Lenke 1 özv Szathmáry Sándorné 3 Szabó Jánosné 1 Sáhó [...] drb bon tojonier 2 váza Farkas Kálmánná 1 vekker óra Imre [...]
194. 1942-05-19 / 40. szám
[...] 23 5 0 Felsőszátláson Szathmáry Sándorné szomszédságában lévő 4 kát hold [...] u 11 sz alatt Nagy Sándorné Harka pusztai lakos vasúti arcképes [...] Szalag u 32 szám alatt vitéz Varga tanyáján debeáki kóvesut mellett [...] központi iskolával szemben 2 2 FARKAS kXlmXn öRAS EKSZE RÉSZ ES [...]
195. 1942-06-09 / 46. szám
[...] Érdeklődni lehet őzv Mészáros Imréné Vitéz u 8 sz lakásán T [...] Jóhangu mesterhegedü eladó Megte kinthető Farkas Hurt papirüzletben V Gumicipő és [...] tér cipókereskedónél V ÓZV Zseny Sándornénak a Hangya telep szomszédságában a [...] u 51 sz 2 2 FARKAS KALMAN ÖRAS EKSZE rész ES [...]
196. 1942-07-14 / 56. szám
[...] 7 Darányi Károly Vörös­marty u vitéz Békéssy Sándor 8 Bög yös Sándor Bátory István 9 Farkas Lajos Nádas aLjos 10 Fa [...] Imre Tóth Béla 32 Simon Sándorné Csányi Béla 33 Szabó János [...]
197. 1942-07-24 / 59. szám
[...] be Budapest 1942 július hó Vitéz dr Endre László sk alispán [...] Felsókísíelek 113 sz alatt Szathmáry Sándorné szomszédságában el adó Érdeklődni lehet [...] J óhangu mesterhegedü eladó Megte­kinthető Farkas Hurt papirüzletben V Uj rózsaburgonyája [...] lehet a kórház gondnoki hivatalában FARKAS KALMAN ÓRÁS EKSZ RESZT ES [...]
198. 1942-07-28 / 60. szám
[...] is házaspárnak is villannyal kiadó Vitéz u 7 sz 1 2 [...] Felsőkístelek 113 sz alatt Szathmárv Sándorné szomszédságában el adó Érdeklődni lehet [...] négy középiskolá­val Markovich vasüzlet V FARKAS KALMAN ÖRAS EKSZ RESZT ES [...] Jóhangu mesterhegedü eladó Megte kínthetó Farkas Hurt papirüzletben V Eladó egy [...]
199. 1942-07-31 / 61. szám
[...] is házaspárnak is villannyal kiadó Vitéz u 7 sz 2 2 [...] lakatosnál Posta u 6 V Farkas Mihálynak Felsőrekettyén 7 vontató szénája [...] Érdeklődni a Párisi Bazárban V FARKAS KALMAN GRAS EKSZ RÉSZ ES [...] fejős tehenek Megtekinthetők özv Szathmáry Sándorné féle birtokon Felső kistelek 108 [...]
200. 1942-08-25 / 68. szám
[...] Budapest 1942 augusztus 18 napján Vitéz dr Endre László s k [...] Nemeszheimer Borbálának István nevű fiuk Farkas Károly és Kiss Ilonának Antal nevű fiuk Farkas Imre és Vő neki Rozáliának [...] Józsefné özv Nagy Ká lozi Sándorné vitéz Soós János Berky Andor dr [...]