67 találat (0,270 másodperc)

Találatok

1. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1000. oldal)
[...] Gyula nagy pereczes uteza 750 Far­kas János alsó Pecze utcza 115 [...] utcza 38 a özv Pap Sándorné hat­tyú utcza 46 Palóczy Károly [...] Pál Nagy Vázsony Veszprém vm Farkas János Inkesz István Kovács József [...] Bars vm Gaj­dos István Nagy Vitéz u p Široka Sáros vm [...]
2. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Budapest (253. oldal)
[...] VII Rá­kóczi ut 70 Wittenberg Farkas műszerész Mechaniker II Fő u [...] Rekord pótkávéipar Rekord Kaűeesurrogatindustrie II Vi­téz u 12 Wohl Gyula Pólus [...] Wolf Textilhandels A G Igt Farkas Béla dr Erdős Pál IV [...] 6 Wolf Sándor özv W Sándorné szül Königsberg Anna rövidáru Kurzwaren [...]
3. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Budapest (307. oldal)
[...] u 52 Gerő Endre II Vitéz u 1 xGe rő és [...] Népszínház u 31 özv Lauzerits Sándorné VJL Dohány u 48 özv [...] Szegedi u 2 Konyhaedények Küchengeschirr Farkas Gyula VIII Vay Ádám u [...]
4. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Budapest (325. oldal)
[...] Ferenc VII Thököly ut 22 Farkas Ignác V Hold u 15 [...] VII Dohány u 86 Fischl Farkas II Margit körr ut 79 [...] Karpfenstein u 18 özv Klein Sándorné VI Podma­niczky u 6 Kiéri [...] 57 Kohlmann és Swytty II Vitéz u 1 Kohn Zsigmond X [...]
5. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Budapest (383. oldal)
[...] Deak boy vállalat özv Heiner Sándorné VII Kertész u 50 külföldi [...] Szigony u 12 Lakatkereskedések Schlosshandlungen Farkas és Társa VI Lehel u [...] ut 5 Bándy Balázs II Vitéz u 1 Bar István VII [...]
6. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Budapest (463. oldal)
[...] körút 35 Ettl Gizella II Vitéz u 15 Fekete Andrásné III [...] Vilmos csá­szár ut 3 Nagy Sándorné VIII Németh u 51 Nell [...] IV Gerlóczy u 2 6 Farkas György VII Murányi u 50 Özv Farkas Józsefné VL Palotai u 57 Farkas Lászlóné VIIL Déri u 3 [...]
7. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Budapest (483. oldal)
[...] Alkotmány u 16 özv Pika Sándorné Erzsébet u 41 Popovics István [...] Sárkány János Család u 29 Vitéz János Török Flóris ü 48 [...] Soroksári ut 17 özv Varga Sándorné Hunyadi u 34 Weisz Ferenc [...] Eisler Henrikné Kossuth tér 4 Farkas Anna Árpád u 32 Fazekas [...]
8. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Budapest (486. oldal)
[...] Zsigmond Piac tér özv Rosenberg Sándorné Ist­ván u 2 Schmied János [...] Krisó Jánosné Erzsébet u 28 Vitéz Sándorné Kossuth tér 13 Mozgóképszínházak Kino [...] Antal Ősz u 28 Pollák Sándorné Kisipar u 4 Presser Janka [...] Diamant Sándor Kossuth u 33 Farkas József Kossuth u 51 Feigth [...]
9. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • A (519. oldal)
[...] Arany Kálmán 32 S Arany Sándorné 43 Balog István 15 Balog [...] 40 Dobos József 190 alsó Farkas János 25 Farkas József 35 Farkas Sándor 20 Gál István 20 [...] özv Dajka Imréné 18 Dajka Sándorné 19 özv Dajka Sándorné 17 özv Dányi Imréné 23 [...]
10. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • A (533. oldal)
[...] kovánszky Mária és János 620 Vitéz Sztankovánszky Pál 760 özv Tombi [...] gróf Degenfeld József 2667 id Farkas István 15 ifj Farkas István 28 Farkas János 30 Fejszés Já­nos 15 [...] 24 Seregély Péter 15 Seregély Sándorné 42 Somogyi Béla 15 Somogyi [...]
11. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • B (550. oldal)
[...] Váradi Lajosné 19 Vida kovics Sándorné szül Jerkovics Petronella 26 Vuity [...] József Schmidt Gyula Heinrich József Vitéz Fehérváry Dezső Bajai építőiparosok szövetkezete [...] Klein Emil Reich Antal és Farkas Pál Bajai posztó és takarógyár [...]
12. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • B (561. oldal)
[...] szövetke­zet Vegyeskereskedők Gemischtwaren hándler Schmideg Farkas Weisz Zsigmondné Vendéglősök Wirte German [...] Kiss Dénes 19 Község 52 Vitéz Molnár László 20 Ifj Nagy [...] Sándor V Kát 3 Né­meth Sándorné 50 Ifj Nyári Ferenc 35 [...] hitelszövetkezet tagja Szülésznő Hebamme Vigh Sán­dorné Terménykereskedő Landesproduk­te Feuermann Hermann Vegyeskereskedő [...]
13. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • B (574. oldal)
[...] Nagyfalusi Józsefné Németh Józsefné Pénzes Sándorné Posta Ist­vánná Schilling Péterné Söregi [...] Földbirtokosok Grundbe­sitzer Bernrieder Jánosné 840 Farkas József 21 Dr László Kálmán [...] Czigány Mihály 3 b 18 Farkas András 15 Farkas Dániel 8 b 17 Farkas Lajos 15 b 15 Gergő [...]
14. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • B (577. oldal)
[...] László Lajos 12 béri 8 vi­téz Magasházy László 380 Mo­haros István 16 béri 16 vitéz Moharos Sándor 16 Ódor And­rás [...] Mihály 21 Dienes András 21 Farkas Márton 59 Ferenezi Sándor né [...] András 27 béri 75 Zagyva Sándorné 40 Zsadon Lajos 16 Állatkereskedő [...]
15. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • B (590. oldal)
[...] M és Társa özv Zagyva Sándorné Vendéglősök Gastwirte Balázs István Rozs [...] Nagytemplom u 87 Erdei Sámuel Farkas József Fried Gerzsonné Gróf Teleki [...] Márton 50 Bohus Pál 17 Vitéz Bóka Istvánné 45 Bolda György [...]
16. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • B (600. oldal)
[...] rt Böhm József Duschnitz Vilmos Farkas Antal xFuchs Gyula Heiszl Sándor [...] Daruló Jánosné József u 3 Farkas Gáspárné Zrínyi u 7 Goldfinger [...] Putzerei Gultmann Mihály özv Papp Sándorné Teleki u 3 Vendéglősök Gastwirte [...] Vankara Pál Sztraka u 15 Vitéz Mihályné Liszt u 8 Weisz [...]
17. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • B (612. oldal)
[...] 20 Ka­muti Sándor 50 Kecskeméti Sándorné 16 Keresztúri Antal 60 id [...] Kolumbár Mi hályné 20 Kovács Sándorné 24 Lakatos Sándorné 32 özv Madurkay Tivadarné 20 [...] István Allatkereskedök Viehhdlr Bor­bély Károly Farkas Zsigmond Gaál Lajos Kobai Imre [...] Imre és Társai Csizmadia Tschismenmacher Far­kas Benjámin Edénykereskedők Geschirrhdlr Kurucz István
18. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • B (617. oldal)
[...] főkáptalan 1491 Vitézi telek haszonélvezője Vitéz Fekete Fe­renc 15 özv Halász [...] Já­nos Kerékgyártó Sándor Kőműves Maurer Farkas János Malom Mühle Bódy Rudolf [...] Gáborné Kis Péter özv Kis Sándorné Siket Jánosné 617 Szövetkezet Genossenschaft [...]
19. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • B (626. oldal)
[...] Krämer Bacs István Baumgarten Gáspárné Farkas Györgyné Halász Olga Hor­váth Anna [...] és Ferenc 16 b 26 Farkas 538 Fodor Miklós 90 b [...] Ferenc Krausz Gyula Lakó Lajos Vitéz Maros Károly Pálmai Lajos Somogyi [...] Albert 700 özv dr Kardoss Sándorné l 20 Kaufmann János 25 [...]
20. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • C (634. oldal)
[...] József 70 Erdős Mihály 48 Farkas Albert 47 Farkas Amb­rus 24 Farkas Benő 23 Farkas Eszter 25 Farkas Fe­renc 15 Farkas Ferenc 19 Farkas Ferenc 23 Farkas Fe­renc 38 Farkas Gábor 96 Farkas István 24 Farkas Ist­ván 40 Farkas István 48 Farkas János 25 Farkas János 52 Szj Farkas János [...]