4. oldal, 210 találat (0,166 másodperc)

Találatok

61. 2002-03-24 / 12. szám
[...] mintegy négyszázan írták alá Binder István Első hívás ISTEN MUNKATÁRSAI VAGYUNK [...] emberé­ről szólt Ezt folytatta Borzási István Er­délyből aki Evangélizáció a Kárpát­medencében [...] kezdeményezésünkben Jézus főpapi imájának egyik kérése ve­zérel és buzdít minket hogy [...]
62. 1989-05-21 / 21. szám
[...] és jövőért adott hálát és kérése is amellyel befejezte ige­hirdetését Soha [...] avató beszédet dr No vák István a Pestmegyei Tanács Művelődési osztályának [...] felesége Mis sura Tibor Rozsé István Bízik László Budapesten Békéscsa­bán Táborszky [...] Módly Agnes Buzeczky Tünde Csere István és a bicskei tata­bányai körzetben [...]
63. 2004-11-28 / 48. szám
[...] püspök elnök püspök püspök Püspökeink kérése hogy a körlevél szövege most [...] igennel szavazni Elő­ször is Bocskai István miatt Az erdélyi fejedelem csaknem [...]
64. 1956-04-01 / 20. szám (14. szám)
[...] jelenlétében iktatta be Gor tai István espereshelyettes a salgó­tarjáni gyülekezet egyhangúlag [...] Ká­roly kerületi lelkész végezte Gartai István és Koszorús Oszkár esperes­helyettes közreműködésével [...] presbiterek részére Harmati Béla Jurányi Ist­ván és Záborszky Csaba lelkészek tartottak [...] kenyerünk A Miatyánknak ez a kérése arra tanít hogy hittel és [...]
65. 1980-06-15 / 24. szám
[...] szóló beszá­moló majd a püspök kérése az istentisztelet végén Elmondta hogy [...] Weltler Jenő vezénylete alatt Berczelly István egy Schütz áriát Trajtler Gábor [...] Hepke Zsu­zsanna Szeverényi János Vajda István Zólyomi Mátyás
66. 1984-03-25 / 13. szám
[...] Nagytétény de fél 9 Rőzse István Kelenvölgy de 9 Rőzse Ist­ván Törökbálint du fél 5 Rőzse István Csillaghegy de fél 10 Benkő [...] tudott velünk lenni Volt egy kérése is egy Bibliát küldjünk neki [...]
67. 1999-04-18 / 16. szám
[...] dr Gergő Lajos A SAJTÓOSZTÁLY KÉRÉSE Nem ünneprontás ha azt kérjük [...] Tőkéczki László tart előadást Tisza István a református államférfi címmel OMIKK [...] rákospalotai Nagytemplomban Az elhunytban Szabó István ny ev lelkész felesége az [...]
68. 1958-01-12 / 2. szám
[...] Benczúr László Ferenczy Zoltán Fekete Ist­ván és Mezősi György lelkészekkel valamint [...] beve c zetése megszólítás hót kérése és befejezése doxológia mondatai kö [...] Danhauser László Pesthide kú Szent István u de fél 11 Ruttkay [...] Zoltán du 6 úrv Bottá István Németvölgyi út 138 de 9 [...]
69. 1963-04-07 / 14. szám
[...] elnyerjem az örökéletet 1 Gartai István HÍREK Vi rágva árnap ja [...] bűneink is eltöröltettek Ezért imád­ságunk kérése egybecseng ősi énekünk szavával Kérlek [...] Károly Rákosfalva de 8 Szabó István Gyarmat u de fél 10 [...] úrv de fél 9 Nagy Ist­ván Öbuda de 10 úrv Fülöp [...]
70. 1952-01-20 / 3. szám
[...] leveleket küldték püspö­keink Ko sia István v cCtí elnöknek és Horváth [...] presbité­rium elé utalta a presbitériumok kérése alapján összehívandó zsi­nat munkatervének kérdését [...] állandóan munkálkodó tevékeny hit Fekete István Bőkay János zsoltárfordításai 75 zsoltár [...]
71. 1989-07-23 / 30. szám
[...] Imre Budafok de ll Rőzse István Budaörs de 9 Rőzse István Törökbálint du 1 fél S Rőzse István Csillagbegy de fél 10 Donáth [...] Pröhle Éva Bp 1000 Balogh Istvánná Bp 1000 Balli Józsefné Bp [...] Pál Bp 10 000 Magánszemélyek kérése szerint folyó­számláról jóváírás 141 071 [...]
72. 2005-08-07 / 32. szám
[...] megbántott A harmadik szó a kérésé Ne enged­jük hogy ezt a [...] munkálkodó lelkésztárs a néhai Rozsé István fia István végzi Ha elenyészik is testem [...]
73. 1980-08-17 / 33. szám
[...] 14 16 fejezetek Hogy Mózes kérésé teljesüit e és hogyan olyan [...] Áp­rilis 20 án dr Nagy István tatai lelkész a Fejér Komáromi [...] majd húsvétkor úrvacso­rát vettek Szakács István és felesége sz Fodor Julianna [...]
74. 1981-04-12 / 15. szám
[...] mái kiábrándítóák Pál idézett imádságos kérése azt sejteti hogy a keresztyének [...] Molnár András tenor evangélista Berczelly István ba­ENNEK A NYILVÁNVALÓ ÜJ EMBERSÉGNEK [...] Schultz Katalin Molnár András Ber­czelly István Kuncz László és Trajtler Gábor [...]
75. 1996-10-27 / 43. szám
[...] imádságunknak ez az utolsó két kérése jusson eszünk­be szívünkbe napközben is [...] formá­jában elmondja a létszükségleti cikkek kérése után elcsendese­dik Szívünkbe békesség száll [...] 73 nagytemp­lom de 10 Szabó István Rákosszentmi­hály XVI Hősök tere de [...]
76. 1997-06-22 / 25. szám
[...] NEVELŐI MUNKÁÉRT A hongkongi keresztyének kérése a világ egyházaihoz és gyülekezeteinkhez [...] László bíboros érsek és Se­regély István érsek is Az alaphangot Andorka [...] Horváth Pál tudományos munka­társ Jeleníts István piarista főisko­lai tanár Kiss János [...]
77. 1958-11-16 / 46. szám
[...] neki is már csak egy kérése van Istenhez Mos­tan bocsásd el [...] Lajos Pesterzsé­bet de 10 Szabó István du 6 Szabó Ist­ván Soroksár Cjtelep de fél 9 Szabó István Rákospalota MAV telep de fél [...]
78. 1980-07-13 / 28. szám
[...] A kántorképzés­ben részt vevők egyöntetű kéré­se volt hogy most már álljunk [...] 9 Kelenvöigy de 9 Rozsé István Bu­dafok de 11 Rőzse István Csillaghegy de fél 10 Kaposvári [...] Szkaliczky Tibor Fara­gó Csaba Szkaliczky Istvánná Petróczky Pálné és Huley Alfréd [...]
79. 2000-08-20 / 34. szám
[...] örüljetek Fii 4 4 Furcsa kérése van Pál apostolnak azt kéri [...] című könyvét melyet a Szent István Társulat adott ki Nemcsak gyerekeknek [...] 22 00 Csöndes vizeken Rácz István portré aki 1956 ban felesé­ge [...]
80. 1959-02-15 / 7. szám
[...] Zsigmond Mágocsy Gáspár Homonnai Vrugeth István Báthory István Nyöm dász is akadt Mantskovit Bá­lint Galgócról hívta Báthory István Vizsolyba Itt 158 S kö­rül [...] L I A Miatyánk ötödik kérése ismét a nehezeb­bek közé tartozik [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind