48 találat (0,037 másodperc)

Találatok

1. 1873-04-13 / 15. szám
[...] Deutsch Mihály 30 kr Stark Farkas 30 kr Kulcsár Já­nos IC [...] Gottfried Mór 10 kr Vári Sándorné 30 kr Csarnai Ferencz 5 [...] főtárnok mester Korapolti Péter a vitéz hat Omode testvér kiknek atyja [...] La dányból 50 kr Schwartz Farkas M Berény 1 frt Piltz [...]
2. 1875-07-04 / 27. szám
De vitéz volt ő már akkor Éljen [...] Csontos István bírói zártörés 418 Farkas Rozi és 2 társa talált [...] 4780 Cs Kovács Józsefnek Szabó Sándorné elleni tulajdoni pere 4782 Kraszkó [...]
3. 1882-02-26 / 9. szám
[...] kisasszonyokat a menyecs­kék közül Bulla Sándorné Lavatka Ágostonná Salamon Gáborné urhölgyeket [...] tudomásul az egylet fáradhatlan raktárnoka Farkas Zsigmondné úr­nőnek ez állásáróli visszavonbatlan [...] Szentmihályi Lajosné vá­lasztmányi tagokul pedig Farkas Zsigmondné és Farkas Béláné úrnők egyhangúlag elválasztattak Végre [...] kisértük ki az öröknyugalomra A vitéz sza badsághös az utóbbi években [...]
4. 1885-01-11 / 2. szám
[...] János gróf Eszterházy Pál dr Farkas Mihály Hanvay Zoltán Kállay A [...] 183 3 3 Özv Oláh Sándorné fBár előítélet és gyanúsítások hátráltatják [...] társadalmi regény Kazár Emiltől Palkó vitéz humoros népregény Mar g i [...]
5. 1886-04-18 / 16. szám
[...] együttes kezelésére engedély adása iránt Vitéz Lajos orosházi születésű jelenlet genfi [...] a megtartott választáson gyhangulag Kálmán Farkas gyüdi lelkészt vá­lasztották meg Kálmán [...] Dluhoscb Karolina édes anyja Kul­csár Sándorné szül Ivánkay Terézia és férje [...]
6. 1895-01-20 / 3. szám
[...] Zoltánné Ozv Cédly Györgyné Gabovics Sándorné Réti Vitéz Katicza líriszhaber Mórné Fóliák Kálmánná [...] János 41 Oláh György 41 Farkas Gábor 41 Dutkay Béla 39 [...]
7. 1898-02-13 / 7. szám
[...] Károly Vitán Lajos Levandovszky Dezső Farkas Izsó Birtalan Sándor Noránt Ist­ván [...] daczára életerős activ férfiú mint vitéz honvéd végig küzdötte a szabadságberezot [...] Viszt Józsefné Markus Mártonné Neuhauser Sándorné Dunay Pálnó Nájtnan Györgyné Verner [...]
8. 1899-01-22 / 4. szám
[...] kereskedő kedves leányát Ilonát eljegyezte Farkas Izidor gyomai mészáros A szerencsés [...] ur Negyvenezer forintot nyert a vitéz őrmester a leg­utóbbi húzáson egy [...] Buday Józsefné Czigler Ignáczné Erlich Sándorné Tisza Roff Elefánt Józsefné Doboz [...] Klein Mór 50 frt Klein Farkas 50 kr Korányi Adolf ßesztercze [...]
9. 1903-04-26 / 17. szám
[...] szülei Hellebronth Laura férjezett Joannovich Sándorné Hellebronth Berta Hellebronth Gizella testvérei [...] jegyzője a magyar sza­badságharcznak egyik vitéz katonája mint őszinte részvéttel értesülünk [...] nagy kínok között meghalt Lókötés Farkas György vésztői lakosnak na­gyon megtetszettek [...] gyanúja alapján feljelentette a rendőrbiztosnak Farkas Györgyöt s a lakására küldött [...]
10. 1904-07-10 / 28. szám
[...] Csanádi Jánosné Chrisztián Györgyné Dobay Sándorné Deutsch Dávidné Páy Samuné Friedmann Mórné Haraszti Sándorné özv Huszka Lászlóné Krausz Ignáczné [...] kutya Költemény Thury Zoltán A farkas Novella Corday Michel Még egy [...] hősökről másszor az arany hajú vitézről Hol a himes rétre hol [...]
11. 1906-03-18 / 11. szám
[...] a képet többször megismé­teltették Kádár Sándorné a Székely öreg anyóka Monolog [...] vannak a következő újdonságok János vitéz Arany virág Drótostót Én te [...] négy pályázó direktor közül dr Farkas jelenleg Lőcsén működő szabadkai direktort [...] gondolkodás nélkül belekellett mennie a Farkas meghívásába Nem kisebb színpadi alakok [...]
12. 1909-02-14 / 7. szám
[...] Rozsos György Szilágyi Mátyás Liszkai Sándorné özv Toldi Sándorné Kelemen Lajosné özv Kiss Józsefné [...] mond a Ref Egyháztanács Bimbóhullás Farkas Lajos mérnököt és nejét szül [...] kis testvérei védangyalául közöttünk marad Farkas Lajos és felesége Kövér Mária [...] Károly min titkárt Jáno 3 Vitéz Tatárjárás genialis szerzőjét a ki [...]
13. 1909-05-02 / 18. szám
[...] B Koppán Margit énekesnő Juhász Sándorné anyaszinésznő A Nagy Vilma komika [...] huszárok Tatárjárás Sze­rencse malacz János vitéz Kedélyes paraszt Szép Heléna Ikrek [...] gyüjtő ivvel Weisz Erzsiké és Farkas Aranka 100 K 82 f [...]
14. 1914-08-23 / 34. szám
[...] ne pusztítsa virányait Add hogy vitéz katonáink hűsége keményebb legyen a [...] P Gulrich János 1 Ambrus Sándorné 2 dr Kovács Károlyné 2 [...] 2 Berenthaler E P Nuszbek Sándorné 5 Kaufmann Ödönné 5 korona [...] N 40 Pásztor Ferenc P Farkas István P Biluska Péter 2 [...]
15. 1915-01-17 / 3. szám
[...] 5 üveg be­főtt dr Berkes Sándorné és Berkes Ilonka 19 drb [...] drb cigaretta 24 drb zsebkendő Farkas Bernátné 1 fazék lekvár Magda [...] 6 kgr lisztből kalács Nuszbek Sándorné 60 drb diós és mákos [...] állítottak A hősi halált halt vitéz katona ellenséges földben nyugvó tetemeit [...]
16. 1915-03-07 / 10. szám
[...] testületileg megjelent és a hős vitéz sírjára koszorút is helyezett Karácsony [...] K Gyulai Györgyné 1 K Farkas Istvánná 4 K Bostyi János [...] Jánosné 20 f Cs Puskás Sándorné 2 K Puskás Márton Sarkadkeresztur [...]
17. 1915-05-16 / 20. szám
[...] lakói Daliás leventék hős magyar vitézek Imádott hazánkért sokat szenvedettek Küzdve [...] Mihályné özv Sternthal Farkasné Ehrlich Sándorné gyermekei és unokái Farkas Bertalan Sternthal Arthnrné Schreiber Izidorné [...] és unokái nagypéli Sternthal Salamonná Farkas Bertalanné sógornők Rosinger Lajos gyermekei [...] Bleyer Lajos Gyémánt Mihály Ehrlich Sándorné Sternthal Arthnr Schreiber Izidor sógorok [...]
18. 1915-08-15 / 33. szám
[...] Felsége az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért Krauss Ka­mill cs és [...] központi vendéglő pin­cére Gyula Bakonyi Sándorné Gyulavári 2 2 kor Nagy Sándorné Gyulavári 4 K Pántye Gáborné [...] Dubányi Gyuláné 8 K Dr Farkas házy Zsigmond Dr Décsi Károlyné [...]
19. 1916-10-22 / 43. szám
[...] el isk tanítót a békéssámsoni Sándorné Benedek Jolán segesvári Sándor Mihály [...] továbbá az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartása elis­meréséül Vámos József a [...] adományozta Az ellen­ség előtt tanúsított vitéz és önfeláldozó magatar­tásuk elismeréséül Hnzly [...] Géza Mikolay István Csicsova András Farkas Antal Rózsa Miksa özv Singer [...]
20. 1916-12-24 / 52. szám
[...] király az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért Laczhegyi Zoltán 101 gy [...] 6 Gyurkovics leányok élőkép alakítják Farkas Károlyné Balássy Anna Bene Margit [...] kertész Dormán Imre Juci unokája Farkas Juliska 12 Tótoska sza­valja Farkas Ilonka 13 A három grátia [...] dohányból Berke Józsefné azután Szé­nási Sándorné és Papp Lajos anti lakosokat [...]