4. oldal, 436 találat (0,150 másodperc)

Találatok

61. 1964-09-22 / 222. szám
[...] Oláh István huszonhétezer és Csuka Sándor tizennégyezer forintot kapott kártérítésként k [...] Bakos Bor­bálát Bakos Rozáliát Palotai Sándort és Ugi Rácz Ferencet választották [...] Bozó Julián­ná fia Dezső Regdon Sándor és Vecsei Aranka fia János [...] Danka Eszter Balogh János és Szaniszló Rozália Balogh Sán­dor és Kis Erzsébet Elhunytak Simon [...]
62. 1964-09-23 / 223. szám
[...] belorusz ki l állítás Szabó Sándor a me­gyei tanács vb elnökhelyette [...] több ezres kollektívájában megvannak Kovács Sándor a konzervgyár igazgatója és az [...] autóbuszra i A két legbátrabb Szaniszló I Erzsiké negyedikes és Zoboki [...] pedig kölcsönkerékpá ron próbál biciklizni Szaniszló Erzsiké éhesen majszol egy vaskos [...]
63. 1964-10-13 / 240. szám
[...] Tóth Anna fia István Nagy Sándor és Helyán Erzsébet fia Zoltán [...] jes Zsuzsanna fia József Bakos Sándor és Kecskeméti Irén leá­nya Irén [...] fia János Faragó Balázs és Szaniszló Ilona leánya Ilona Bretus József [...] Er­zsébet Elhunyt Balatoni József Eszei Sándor Vágó György Zsíros Kál­mán Papp [...]
64. 1964-11-13 / 266. szám
[...] képzőművé­maiim 1964 november 13 péntek Szaniszló napja A nap kél 6 [...] köztük a Pest megyei Sára Sándor Egyedül című és Mészáros Márta [...]
65. 1964-11-20 / 272. szám
[...] Lohn József Mészáros István Kovács Sándor 1950 ben az Alföldi Konzerv­ipari [...] István Király László fiádat József Szaniszló István vett részt A felszabadulán [...] jelentős eredményeket ért el Kovács Sándor igazgató javas­latára megindult a konzerv­gyárak [...] van és nyolcezer rakodólapja Kovács Sándor igazgató kez­deményezésére ebben az évben [...]
66. 1965-02-09 / 33. szám
[...] lenni válaszolja a kérdésre Héjjas Sándor nyolcadik osztályos fiú Az építőipari [...] Farkas Irén leánya Erika Vass Sándor és Kis Julianna leánya Andrea [...] és Pantó Kata­lin fia István Szaniszló Ferenc és Rózsavölgyi Katalin fia [...] Bacsó Balázs Szűcs László Csík Sándor
67. 1965-04-01 / 77. szám
[...] mérkőzését olimpiai labdarúgó csapatunk Kovács Sándor a gödöllői járásból arra nem [...] töltötte be Most is kérdez Szaniszló Jó­zsef öttusázó tokiói élményeire kíváncsi [...] első sorban halról jobbra Kovács Sándor Ungureán László és Lányi Gyula [...] tál a vácszenüászlói labdarú­gó Kovács Sándor hódította el A 4 helyre [...]
68. 1965-05-29 / 125. szám
[...] Nagytarcsa Túra Verner Pécel Verőce Sándor Középcsoport Pilisi Bányász n Tárnok [...] 5 Zdobnyikov szovjet 4400 6 Szaniszló magyar B 4397 7 Török [...]
69. 1965-06-09 / 134. szám
[...] közös munkában ssi NYÍLT LEVÉL Szaniszló Teréz Vili általános iskolai tanulónak [...] megvizsgál­ták a városi tanácsnál Orbán Sándor né született Sinka Va­léria marhalevélkezeló [...]
70. 1965-06-13 / 138. szám
[...] diákokat bú­csúztatta A nyílt levél Szaniszló Te­réz VIII általános iskolai ta­nulónak [...] az­zal a szándékkal hogy sok Szaniszló Teréz tájékozódjon belőle A levelet [...] Juhász András Papp József Kiss Sándor és Pusztai Ilona
71. 1965-11-13 / 268. szám
[...] Sophia 1965 november 13 szom­bat Szaniszló napja A nap kél 6 [...] hármas ik­reknek adott életet Iklódi Sándor né 25 éves nagy kerekei [...]
72. 1965-12-01 / 283. szám
[...] szét jutalomként a jól dol­gozók Szaniszló Ferencné Szőke Sándorné Csete Sán­dor Bényei Ferenc és tár­saik között [...] üzemegységében este 6 óra­kor Bánihegyesi Sándor a siló­takarmány gazdaságos felhasz­nálásáról beszél [...] akik szeretett édesapánk nagy­apánk Olasz Sándor temetésén megjelentek A gyászoló Bűz [...]
73. 1965-12-12 / 293. szám
[...] Halmi bácsi szor­galmasan fát vág Szaniszló Gábor régi híres kertészcsa­lád tagja [...] rendes pán­tokat fognak küldeni Nagy Sándor a szakszerve­zet munkavédelmi felelőse Mit [...]
74. 1965-12-24 / 303. szám
[...] hogy milyen sokat köszön­hetnek Krausz Sándor mű­vezetőjüknek A vállalat központjában Schwarcz [...] éhezéstől a megél­hetésig fejtegeti Krausz Sándor A másfél évtized igazol­ta nem [...] Cim Raduly Lalos és Lada Sándor Nógrádverőce Árpád út 2 Lakás [...] Házasságot kötött Dora László és Szaniszló Borbála Benke Inire és Mészáros [...]
75. 1966-02-25 / 47. szám
[...] Érdekes kettősség derült ki Szőke Sándor volt pénzügyőr bűnperének tárgyalásán 1965 [...] kétszáz forintot adott át Szőke Sándornak Ellenőrzései során Szőke megismerkedett P [...] tárgyalta az ügyet és Szőke Sándort kilenc hónapi szabadságvesz­tésre ítélte Kötelezte [...] Sárgarépakocka svéd exportra A konzervgyárban Szaniszló Ferencné brigádja tölti az 5 [...]
76. 1966-03-25 / 71. szám
[...] lakatos csoport vezetője és Rá­kóczi Sándor motorszerelő is Gondoskodott a vállalatve­zetés [...] tizenkét hónap eredményes munkáját Szabó Sándor igazgató számadatokkal bizonyítja hogy 1965 [...] és Bulejsza Márta Beatrix Szabó Sándor és Szlávecz Magdolna Sándor Dinka József és Mikes Terézia [...] Ilona Miklós Vágvölgyi László és Szaniszló no na Viktor nevű gyermeke [...]
77. 1966-07-15 / 166. szám
[...] városi tanács közli hogy Nagy Sándor a megyei tanács tagja ma [...] perc alatt tette meg Petőfi Sándor lelkeshangú költeménnyel üdvözölte a nagy [...] Katalin Tünde Dora László és Szaniszló Borbála László Suíh Tibor és [...] Bertók Jolán Régner József és Szaniszló Mária Gottfried Gyula és Magyarádi [...]
78. 1966-07-21 / 171. szám
[...] Kozák András Hege­dűs Ágnes Horváth Sándor és Upor Péter részesült kitünte­tésben [...] föl­akasztották ugyancsak Zsibrita igazab­ban Zsolnai Sándort a rögtönítélő bíró­ság kivégeztette Bogár [...] a Fehér ló fogadót mely­ben Szaniszló Jani és az öreg Csernus [...]
79. 1966-10-11 / 240. szám
[...] szín­háztermében fellép Kovács Apollónia Puskás Sándor Mo­zsár Imre Konferál Szolnoki Gyula [...] Farkas Margit v Meghalt Kiss Sándor Szaniszló János si játékosok sportszerűtlen s [...]
80. 1966-10-14 / 243. szám
[...] Tőrős László tart előadást Petőfi Sándor Nagykőrösön írt eredeti verskéziratát is [...] rokonoknak smerősüknek akik szerete férjem Szaniszló János temetésé résztvettek ezúton fájdalmut [...]