4. oldal, 244 találat (0,155 másodperc)

Találatok

61. 1907-05-05 / 18. szám
[...] megkezdi Jubileum Láng György dr szaniszlói körorvos a napokban ünnepelte meg [...] Szívesen kívánjuk mi is hogy Szaniszlo népszerű orvosának fáradhatatlan tetterejét a [...] Dr Falussy Árpád főispán Fogarassy Sándor mérnök Ilosvay Aladár alispán Dr [...] Dezső és pénztárnokul legifjabb Sternberg Sándor választatott meg Számonkéröszék A vármegyei [...]
62. 1903-05-31 / 22. szám
[...] 1903 május 22 R Nagy Sándor körjegyző 581 és 638 1903 [...] németii kir törvényszék területén fekvő szaniszlói 330 sztjkvbcn A I 143 [...] e 9 óráját helyéül pedig Szaniszló község házát tűzi ki mikor [...]
63. 1911-01-08 / 2. szám
[...] súlyos kötelessége kikutatni azokat akik Szaniszlón a népet félrevezették Súlyos büntetést [...] fejére Tudósításunkat a következőkben Írjuk Szaniszlón a róm káth és a [...] fölött véleményüket nyilvánítsák Dr Weisz Sándor azt vitatta hogy nem szatmári [...]
64. 1903-08-02 / 31. szám
[...] és nagy keres kényi Kereskényi Sándor aranyosmegyesi körjegyzőnek munkás élete 47 [...] 13 K 60 f Gáspár Sándor udvarii körjegyző gyűjtése 2 K [...] gyűjtése 10 K Garzó Imre szaniszlói uradalmi intéző gyűjtése 4 K [...] K 40 f Gruber Márton szaniszlói jegyző gyűjtés 34 K 80 [...]
65. 1901-09-29 / 39. szám
[...] Pintye Ferencz Pólyák István Putovics Sándor Rész Már­ton Torna Pál Vank [...] Reszege Fény Csanálos Ér Endréd Szaniszló és Ér Körtvélyes községek a [...] Jenő Vihar ja lovagolta Kovács Sán­dor második Nagy Lajos Vilmá ja [...] bizottsági közgyűlé­sen fog megválaszttatni A szaniszlói szüretet október elsején tartják meg [...]
66. 1905-03-19 / 12. szám
[...] herczegprimás dr Jordán Károly apát­plébánost szaniszlói lelkészt a róm kath tanítók [...] 26 án keresi fel küldöttségileg Szaniszlón uj elnökét hogy díszes állásában [...] Névnapok A tegnapi napon volt Sándor és Ede napja a mikor [...] tisztelők tömegesen keresték fel Tóth Sándor uradalmi intézőt dr Aáron Sándor orvost Vetzák Ede takarékpénztári igazgatót [...]
67. 1912-08-04 / 31. szám
[...] Mikola And­rás és Cziffí er Sándor Közülük Réti István külön csoportban [...] Papp Viktor és Juhász Mária Szaniszló Baumgartner György Bodó Rémusz és [...] Tyúkodra Karabélyos Andor és neje szaniszlói Szat márudvarira Petruska Berta szamoskóródi [...]
68. 1909-03-07 / 10. szám
[...] Kossuth Ferencz levele Tek Balázsovich Sándor gyógyszerész urnák Sepsiszent gyö rgy [...] hatásában felülmúlhatatlan gyógyszerkü­lönlegesség Késziti Balázsovich Sándor gyógyszerész Sepsiszentgyörgy A törvényesen védett [...] részére Álképviselet Taub és Robinsohn Szaniszlón fakereskedök Fényi utcza Telefon sz [...]
69. 1919-06-08 / 18. szám
[...] rendes közgyűlését a távol­levő Jékey Sándor helyett dr Fa­lussy Árpád elnöklete [...] évekre felügyelő bizottság tagjaiul Becsky Sándor vállaji Garzó Imre szaniszlói Madarassy István nagy károlyi és [...] Levélbeli kérdezösködéshez levélbé­lyeg csatolandó Kanyó Sándor Budapest IV kerület Szarka utca [...]
70. 1900-06-03 / 23. szám
[...] nagykárolyi kir Járásbíróság területén levő Szaniszló községi 335 sz tjkv A [...] án d e 9 órakor Szaniszló község házánál megtartandó nyilvános árverésen [...] József csanálosi la­kos javára Koritsánszky Sándor érhatvani lakos ellen 500 korona [...]
71. 1899-03-05 / 10. szám
[...] Jenő Fásy Gusztáv és Marozsán Sándor utbiztosok részére kiutalt jutalmak tárgyában [...] szervezési szabályrendeleteinek módosítása i 62 Szaniszló község szervezési szabályrendele­tének módosítása I [...] Csomaköz Bere Vállaj Mérk Penészlek Sza­niszló Er Endréd Er Körtvélyes és [...]
72. 1907-04-21 / 16. szám
[...] A m kir pénzügyminiszter Hornyák Sándor számgyakornokot a helybeli m kir [...] a megváltó halált Öngyilkosság Marjay Sándor nagykárolyi születésű kőműves vasárnap Királydaróczon [...] a munkások helyze­tének megjavításáról Pénzgyártás Szaniszlón Bulger Deme ter szaniszlói lakos jómódban élő vagyonos ember [...]
73. 1903-05-03 / 18. szám
[...] képviselő­testületi tag leányával Orgona szentelés Szaniszlón Lélekemelő ün­nepet ült a szaniszlói kis református egyház múlt hó [...] koronát adtak össze Birtokvétel Szalkay Sándor mátészalkai lakosnak a tyukodi határban [...] József o t h Jakab Sándor j h Kövesy Pál j [...]
74. 1909-04-11 / 15. szám
[...] babonás Olcsva községbe n Bartha Sándor ottani lakos két és fél [...] vizsgálatot megtartani Szerelem Albrecht Teréz szaniszlói szü­letésű Nagykárolyban szolgáló cselédleány busu [...] K értékben A legjobb termés Szaniszlón volt ahol egy kát holdon [...]
75. 1899-11-12 / 46. szám
[...] biróilag már megállapí­tott költségek erejéig Szaniszlón adós lakásán leendő eszközlésére 1899 [...] Megyes 1899 nov 9 Kereskényi Sándor 1 2 körjegyző 3 f [...] Megyes 1899 nov 9 Kereskényi Sándor 1 1 körjegyző Kő bányai [...]
76. 1912-12-01 / 48. szám
[...] borfelü­gyelő nagybányai lakos tagokul Bajnóczy Sándor gyógyszerész és dr Herczinger Ferencz [...] m kir bányaorvos és Münnich Sándor gazdasági tanácsos felsőbányái lako­sokat A [...] elnökül Garzó János uradalmi tiszttartó szaniszlói lakost tagokul dr Czukor Lajos [...] károlyerdődi lakost tagokul dr Róth Sándor körorvos károlyerdődi Nagy Miklós szőlész [...]
77. 1901-01-06 / 1. szám
[...] 17 Szatmáron Bossin József Rajzinger Sándor Nagykárolyban Hahn János Fitos Ferencz Gyurovits Gyula Szaniszlón Kovács Nándor és F Gyarmaton [...]
78. 1918-03-31 / 13. szám
[...] nádon Hírek Személyi hir Jékey Sándor főispán és családja a húsvéti [...] hétfőn délután tartott ülésén Jékey Sándor főis­pánt és feleségét egyhangúlag az [...] diszelnökeivé választotta meg Kinevezés Jékey Sándor főispán Schöberl Ferenc irodasegédtisztet iroda [...] lóra való szijszerszámmal Értekezhetni yarga Sándorral Bérében Vasútállomás Szaniszló MEGHÍVÓ Á Fillérbank mint szövetkezet [...]
79. 1910-07-17 / 29. szám
[...] oly ha­mar kedvenczévé lett Benedek Sándor vivó mester tiszteletére külsőségekben is [...] Magduska tőrrel Kaufmann Józsika Benedek Sándor mes­terrel Czilly Jenő és Cukor [...] és részteleki fiókintézetét fentartja Dénes Sándor könyve Dénes Sándor újságíró kollegánk a Szamos laptársunk [...] Kálmán ur divat­kereskedésében Főtér Villámcsapás Szaniszlón junius 27 én délután 3 [...]
80. 1909-11-07 / 45. szám
[...] haladást melyet dr Szabó B Sándor Budapest Nagykorona utcza 18 honosított [...] kiváló speczialista orvos­hoz fordul Malomszentelés Szaniszlón a múlt héten szenteltetett fel [...] most mind sűrűbben emlegetik Bihász Sándor nevét kapcsolatban Marhkót Jenő kereskedelmi [...] gépet szerkeszteni Repülőgéppel kí­sérletezi Varga Sándor csapi mozdonyfelvigyázó ki egy saját [...]