4. oldal, 244 találat (0,591 másodperc)

Találatok

61. 1913-11-09 / 45. szám
[...] Szerda Márton 13 Csütörtök K Szaniszló 14 Féntek Jozafát 15 Szombat [...] Bella Ke­rekes Zsigmondné unokahuga Makoldy Sán­dor dr Letlinger Jenő Róth Károly [...] kir 12 honvéd gyalogezrednél Schön Sándor alezredest ezredessé Berényi István főhadnagyot [...]
62. 1913-05-04 / 18. szám
[...] Kedd Ol János 7 Szerda Szaniszló 8 Csütörtök Mihály 9 Péntek [...] lesz fordítva Kémnek nézték Mauchs Sándor nagy­károlyi uradalmi segédtisztet akit tegnap [...] Stern­berg Dénes birtokos Nagykároly Márkus Sán­dor vendéglős Fehérgyarmat Németh József földbirtokos [...]
63. 1915-11-21 / 47. szám
[...] Kardos Mihály Kardos Aurél Kertész Sán­dor Kandel Ignácz Lukács Lajos dr [...] i Rosenzweig Mór ifj Sternberg Sándor id Sternberg Sándor Sternberg Sándor dr Stern berg Géza dr [...] Simon Grosz József Böhm Lebovits Szaniszló Ko váts Samu Börvely dr Róth Sándor Erdőd Schwartz Részegé Halálozás Kardos [...]
64. 1918-09-08 / 36. szám
[...] névjegyzékében történt felszó­lamlások Koszorumegváltás jékey Sándor fő­ispán ozv Ráez Elntnérné elhunyta [...] sikerült estélyt rendezett Nagybányán Jékey Sándor és neje védnöksége mellett Szőke [...] Ö 53 8 30 422 Szaniszló 6 45 4 30 Dégenfcld [...]
65. 1901-01-06 / 1. szám
[...] leendő megtérítése iránt V Ugyanaz Szaniszló község gyámpénztári tartalék alapjából az [...] igennnel szavaztak Nagy László Domahidy Sándor Böszörményi Zsigmond Falussy Árpád Br [...] ris Kelemen Tordai Imre Jékey Sándor Reök Gyula Spitz Antal Roóz [...] Kálmán Ba lázsy József Böszörményi Sándor Zoltán László dr
66. 1915-11-28 / 48. szám
[...] egyesület pénztá­rosa és dr Vetzák Sándor vettek részt Gyaszeset Nonn Gyulámé [...] Ferencné sz Fok Terézia Molnár Sándor József és Mi­hály ifj Nonn [...] 000 K Krasznaszentmiklós 94000 K Szaniszló 72 000 K Genes 52 [...]
67. 1899-11-12 / 46. szám
[...] Havas Gyula Kende Zsigmond Domahidy Sándor Grósz Áron Szerdahelyi Ágoston Jékey [...] Madarassy Zoltán Fried Sámuel Nagy Sán­dor Pap Sándor Szentandrássy Antal Gróf Teleky Sándor Luby Lajos Domahidy Viktor és [...] km Esztró Iriny Portelek Reszege Szaniszló Szent Miklós Negyedik zóna 21 [...]
68. 1902-03-16 / 11. szám
[...] és ezzel kapcsolatosan ifj Böszörményi Sándor b tag indítványa ugyanezen ügyben [...] 34 Ugyanaz az elhalt Böszörményi Sándor által betöltve volt utbiztosi állás [...] Fj 35 Vármegyei árvaszéki előterjesztés Szaniszló község gyámpénztári tartalék alapjából teljesített [...]
69. 1916-08-06 / 32. szám
[...] működése alatt is rendkívül megszeretett Szaniszló községben megüresedett aljegyzői állásra Gruber [...] bármikor megkaphatják Orosz fogságban Bornemissza Sán­dor honvédhuszár főhadnagy Bottka Imre a [...] főnökét és Csen gery Mayer Sándort a Szatmárvármegyei Takarékpénztár vezérigazgatóját válasz­totta [...] Hitel­bank debreceni főnökhelyettese és Hirsch Sándor a Szatmárvármegyei Takarékpénz­tár igazgató helyettese [...]
70. 1903-02-08 / 6. szám
[...] 11 órakor csomaközi ta­nyámon vasútállomás Szaniszló a nevetlen fa usira február [...] január 28 Télre 3 T Sándor elnök Jegyzet Az igazgatósági valamint [...]
71. 1918-09-15 / 37. szám
[...] támogatni lógja Eljegyzés Dr Vetzák Sándor tigy véd jegyet váltott Jeney [...] í hó 13 án Jékey Sán­dor főispán elnöklete alatt ülést tartott [...] 53 8 30 4 22 Szaniszló 6 45 4 30 Dégenfeld [...]
72. 1902-10-19 / 42. szám
[...] Boer Endre Spitz Antal Jékey Sándor Papp Kálmán Debreczei István Dienes [...] Csánk István Ilosvay Endre Je­szenszky Sándor Kovács József Uray Károly Izik [...] Fodor Árpád Mező Károly Fintha Sándor Lányi Dezső Tóth Endre Bornemissza [...] mellékjövedelem Mező Petri u p Szaniszló Saághy Gusztáv 2 2 körjegyző [...]
73. 1901-01-27 / 4. szám
[...] főhadnagynak a ki néhai Ujfalussy Sándor vármegyénk volt főispánjának fia Közgyűlés [...] tagsági helyre megválasztották dr Aáron Sándort dr Czukor Lajost Domahidy Elemért [...] István Poszet Márton Schvarczkopf Vendel Sándor György Szűcs Lajos A második [...] földbirt Géberjén Szilágyi György földbirtokos Szaniszló Székely János földbirt S Magyar [...]
74. 1902-04-27 / 17. szám
[...] Me gyes Mező Petri Józsefháza Szaniszló Iriny Reszege Bot Palád Görbéd [...] 1902 ápril 25 összeállitotta Nagy Sándor tb vármegyei főjegyző HIRDETÉSEK 1560 [...] évi április hó 5 Kereskényi Sándor 3 3 körjegyző r n [...]
75. 1913-01-26 / 4. szám
[...] miatt A Magyar Hír­lap jelenti Szaniszló községben Pupa Alexa elkész a [...] központi tisztikarának fehér rózsakoszoruját Jeszenszky Sándor vár­nagy helyezte a ravatalra Az [...] ottlevőket Nyilvános köszönet Ifj Matolcsi Sándor a vezetésem alatt álló önkéntes [...]
76. 1901-01-13 / 2. szám
[...] az indoka annak hogy a szaniszlói gyűlést nem en­gedélyeztük Csak kötelességünket [...] részéről hogy szükkörről kisszerű ese­ményekről Szaniszlóról beszélnek és nem fontolják meg [...] Aladár főjegyző Nagy Béla Domahidy Sándor Kende Zsígmond N Szabó Antal [...] bizottság N Szabó Antal Domahidy Sándor ifj Böszörményi Sándor VII A börtön vizsgáló bizottságba [...]
77. 1904-09-04 / 36. szám
[...] véres verekedés támadt s Szabó Sándor úgy megkéselte Benke Sándort és Pál Györgyöt hogy ezek [...] alatt s tekintetbe véve Szabó Sándor félreértését s túláradó jókedvét kegyelmesen [...] hogy Bob urfi és Szabó Sándor két külömböző alak Jövő heti [...] 3928 1904 tkvi sz Hirdetmény Szaniszló községnek telekkönyvi betétei az 1886 [...]
78. 1905-01-08 / 2. szám
[...] Zsarolyán Szegedy Antal és Jeney Sándor uj Nagy Bánya Torday Imre és dr Miskolczy Sándor Krassó Peleskey Pál uj Vetés [...] József és Szepáher Ferencz uj Szaniszló Szakáll János uj id Kovács [...] Jeney Gézát Kaufmann Jenőt Márton Sándort Obholczer Gyulát Schnébli János uj [...]
79. 1905-12-24 / 52. szám
[...] vele elégedve Nagyon szépen köszönjük Szaniszló 1905 október hó Madarán Sándor és neje Jelen számunkhoz fél [...] továbbá Vargha Imre ifj Matolcsy Sándor Janitzky Albert és Ferenczy István [...]
80. 1905-01-29 / 5. szám
[...] meghalt e az illető Papp Sándor meghalt Kecskés Imre kis utcza [...] András hamis Papp Antal Bodnár Sándor Kelemen Sándor hamis Kelemen András hamis Garnai [...] án életének 66 ik éveben Szaniszlón elhunyt Temetése e hó 22 [...] mellett ment végbe Garzó Imre szaniszlói uradalmi tiszttartó apósát gyá­szolja az [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind