29 találat (0,214 másodperc)

Találatok

1. 1899-04-08 / 10. szám
[...] Kinevezés A kultuszminiszter Bodnár Mariskát Szaniszlóba óvónőnek nevezte ki Eljegyzés Ungar UH mann Sándor gyógyszerész in hó 11 én [...] gazd egyesület el­hunyt elnöke Keresztes Sándor helyébe elnö­kül Joó Ferenczet választotta [...]
2. 1901-10-12 / 41. szám
[...] lett sziliházunk színészeink megérkeztek Csóka Sándor színigazgató a leg­jobb reményekkel meg [...] d H Ű Esküvő Kávássy Sándor szinérváraljai takarékpénztári igazgató a napokban [...] nevezte ki Nántüre Érni János szaniszlói segédlelkészt Gróf Hugonnai fő­ispánunk Kerekes [...]
3. 1901-10-19 / 42. szám
[...] A sza badelvüpárt jelöltje Dobieczky Sándor győzött Warga Kossutpártival szemben ami [...] hat órakor kihirdették hogy Dobieczky Sándor szabadclvüpártit 172 szótöbbséggel meg­választották Nagy [...] o t első előadó Krompaszky Sándor VH o t második előadó [...] miniszter Polyánszky István gazdasági szaktanítót Szaniszlóról minőségének megtartásával a derecskéi gazdasági [...]
4. 1901-11-09 / 45. szám
[...] Szatmáron Bossin József s Rajzinger Sándor Nagy Károlyban Fitos Fe renoz Koritsánszky Károly Hahn János Szaniszlón Kovács Nándor gyógyszerész uraknál Nelkülözheletlen [...]
5. 1901-11-16 / 46. szám
[...] Szatmáron Bossin József s Rajzinger Sándor Nagy Károlyban Fitos Fe renez Koritsánszky Károly Hahn János Szaniszlón Kovács Nándor gyógyszerósz uraknál
6. 1901-11-23 / 47. szám
[...] Raktárak Szatmáron Bossin József Rajzinger Sándor s Unger Ullmann Sándor Nagy Károlyban Fitos Ferenoz Koritsánszky Károly Hahn János Szaniszlón Kovács Nándor gyógyszerész uraknál Haj [...]
7. 1901-11-30 / 48. szám
[...] Raktárak Szatmáron Bossin József Rajzinger Sándor s Unger Ullmann Sándor Nagy Károlytoan Fitos Ferenoz Koritsánszky Károly Hahn János Szaniszlón Kovács Nándor gyógyszerész uraknál Nyomatott [...]
8. 1901-12-07 / 49. szám
[...] Bnktárak Szatmáron Bossin József Bajzinger Sándor s linger TJllmann Sándor Nágy Károlyban Fitos Ferenez Koritsánszky Károly Hahn János Szaniszlón Kováos Nándor gyógyszerész uraknál Nyomatott [...]
9. 1901-12-14 / 50. szám
[...] Baktárak Szatmáron Bossin József Rajzinger Sándor s Unger Ullmann Sándor Nagykárolyban Fitos Ferenoz Koritsánszky Károly Hahn János Szaniszlón Kovács Nándor gyógyszerész uraknál Nyomatottá [...]
10. 1901-12-21 / 51. szám
[...] nk Szatmáron Bossin József Rajzinger Sándor s Unger Ullmann Sándor Nagy Károly o n Fitos Ferenez Koritsánszky Károly Hahn János Szaniszlón Kovács Nándirgy g vszerész uraknál [...]
11. 1902-01-01 / 1. szám
[...] Raktárak Szatmáron Bossin József Rajzinger Sándor s Unger Ullmann Sándor Nagy Károlyban Fitos Ferenoz Koritsánszky Károly Hahn János Szaniszlón Kovács Nándor gyógyszerész uraknál 9 [...]
12. 1902-01-11 / 2. szám
[...] Szatmáron Bossin Jó séf Rajzinger Sándor s Unger Ullmann Sándor Nagy Károly bon Fitos Ferenez Koritsánszky Károly Hahn János Szaniszlón Kovács Nándor gyógyszerész uraknál I [...]
13. 1902-01-18 / 3. szám
[...] Raktárak Szatmáron Bossin József Rajzinger Sándor s Unger Ullmann Sándor Nagy Károlyban Fitos Ferencz Koritsánszky Károly Hahn János Szaniszlón Kovács Nándor gyógyszerész uraknál Egy [...]
14. 1902-01-25 / 4. szám
[...] Raktárak Szatmáron Bossín József Rajzinger Sándor s Unger Ullmann Sándor Nagy Károlybun Fitos Ferencz Koritsánszky Károly Hahn János Szaniszlón Kovács Nándor gyógyszerész uraknál á [...]
15. 1903-01-24 / 4. szám
[...] alelnökhöz utasija Anyakönyvi kinevezés A szaniszlói anya­könyvi kerületbe Mangu Dezső s [...] liázszentelési ünnepély Jelenvoltak Dr Antal Sándor és neje Dr Wallon Gyula [...] Dr Némethy József dr Szűcs Sándor Szűcs Lajos Bartha Kálmán dr [...] tornaórákat Eljegyzések Berenczei ésjárdánházi Ko­vács Sándor nagybányai szolgabiró eljegyezte kiripi ós [...]
16. 1903-05-02 / 18. szám
[...] intéző bizottságot mely­nek tagjai Domahidy Sándor Kiss Zsigmond ezredes Keude Zsigmond [...] tanítói nyugdíjintézetbe felvette Jászay Ist­ván szaniszlói ev ref tanító 800 korona [...]
17. 1905-03-18 / 12. szám
[...] Gr arai Ilus és Szőke Sándor a tehető legsikerültebben adták a [...] tekintetbe Megmutatta ez estén Szőke Sándor hogy megérdemli azt a mély [...] vélyesi földek bérbeadása tárgyában Bagaméri Sándor és társai volt rendőrök régi [...] leányával Rozikával Eljegyzés Szilágyi Gyurka szaniszlói földbirtokos f hó 12 én [...]
18. 1905-04-01 / 14. szám
[...] át Verbovszky helyére pedig a szaniszlói állomás főnöke König Sándor helyeztetett át Anyakönyvvezetöi kinevezés A [...]
19. 1905-06-24 / 26. szám
[...] de vesztére mert a Gyarmati Sándor háza előtt oly sze­rencsétlenül bukott [...] 18 án alakult meg a Szaniszlói hitelszövetkezet 90 taggal és 10 [...] fillé­res befizetéssel Működési köre csak Szaniszló községre terjed ki Igazgatósági elnök [...] Pataky József Bartha István Kosa Sándor Hauler Pál és Heinrich Jakab [...]
20. 1906-05-19 / 21. szám
[...] szatmári püspökké dr Jordán Károly szaniszlói apácplebánost nevezi ki Az erre [...] a csomaközi anya­könyvi kerületbe Nyisztor Sándort anyakönvveze­tővé nevezte ki Lelkész választások [...] iparos ma tartja esküvőjét Keresztesi Sándor polgártársunk kedves leányával Emmával Emlékeztető [...]

 

  • 1
  • 2