16 találat (0,314 másodperc)

Találatok

1. 1921-01-26 / 3. szám
[...] az Áru­forgalmi foglalta el az István Király a te sf vidéki [...] János II Fertsek Gyula dr Bozóky Ádám dr Kozma Jenő dr [...] Mihály Vdlya Gyula dr Takács István dr A Vigadó rejtelmei E [...]
2. 1921-02-23 / 7. szám
[...] 23 HÍREK I Sövényházai Hoszu István törvényhatósági bizottsági tögot temettük a [...] magyar faji idealizmussal szolgálta Hoszu István kiváló közgazdasági ismeretekkel és képességekkel [...] T ügyvezető igazgatói állását Hoszu István a budai I kerület társadalmi [...] azonban időközben meghalt II kerü­let Bozóky Ádám dr ügyvédet III kerület [...]
3. 1929-07-13 / 28. szám
[...] Endre dr tanács­jegyzőt Nyék hegyi István dr t Széchy Andor tanácsi [...] részvét mellett a farkasréti temetőben Bozóky Ádám dr bizottsági tag egyet­len [...] az alap igazgatójává al­igazgató Haury István tanár ellenőrző főorvos Kaposy Ferenc [...] jövő héten elhagyhatja a Szent István kórházat A Wurmb Elemér ösztödijat [...]
4. 1929-11-02 / 44. szám
[...] november 2 ID BUDAPEST Friedrich István beszámolója Fried­rich István a déli kerület országgyű­lési képviselője [...] ül 9 óra között Mórócz István ven­déglőjének különtermében V Váei ut [...] Orova Zsigmond dr Szémann Mihály Bozóky Ádám dr Girardi Tibor Lakatos [...] a baloldali lista éléről Far­kas István Pakots József Büchler József Hajdú [...]
5. 1929-11-30 / 48. szám
[...] által adományozott uj harangokat Húsz István tábori püspök A virágok­kal feldíszített [...] és felvontatták a torony­ba qsz István dr főpapi szentmi­sét pontifikáit a [...] egyházi kitüntetéssel jutalmaz­tak áldásos működésükért Bozóky Ádám fővárosi bizottsági tag a [...] Béla dr köszöntötte fel Mu­zsikó Istvánt mint a kerület első pol­gárát [...]
6. 1930-03-29 / 13. szám
[...] József dr Szakái Géza Takáts István dr Vere bélyi Jenő dr [...] és Mosonyi Dénes prelátusok Madarász István dr ajját min tanácsos báró [...] Turcsa Tódor dr ve zértörzsorvos Bozóky Gyula vezér­kari ezredes Szeőke Bálint [...] kúriai biró Agárdy Jenő dr Bozóky Kálmán dr Balázs P Elemér [...]
7. 1930-06-28 / 26. szám
[...] Szakái Antal dr Frühwirth Má­tyás Bozóky Ádám dr A bizottság elnöke [...] csatornázási ügyosz­tály Bauknecht Tamás Máté Ist­ván Mettelka Frigyes Piazza Győ­ző K [...] örökös tagjaivá Baracs Marcel Bárczy István Becsey Antal Bed­nárz Róbert Bódy [...] Vilmos Ugrón Gábor Vi czián István és Wolff Károly Az erre [...]
8. 1930-12-06 / 49. szám
[...] listára Székely János volt ál­lamtitkár Bozóky Ádám a ki­tűnő vízivárosi fiskális [...] l o t a y István a Magyar­ság szerkesztője Benzsay Ká­roly [...]
9. 1930-12-22 / 51-52. szám
[...] demokraták számaránya csök­kent A Friedrich István vezetése alatt álló Keresztény Ellenzék [...] dr Krivoss Árpád dr Máté István II kerület Szociáldemokrata Párt Peidl [...] adja hogy úgy legyen Pilismarón BOZÓKY GYULA ny vezérkari ezredes Rassay [...] Béla dr Szociáldemokrata Párt Farkas Ist­ván Horovitz Gábor Berkes Jenő dr [...]
10. 1930-12-22 / 51-52. szám
[...] behelyettesitett tanácsi segédfogalmazók képvisele­tében Nyékhegyi István dr Vár hidy Imre dr [...] merüljön ki a pirostaxisok am­Halmos István és Fia kövezőmesterek é útépítő [...] a technikai vezető Pilis maróti Bozóky Gyula ny vezérkari ezredes Felsőgöd [...]
11. 1931-01-24 / 3. szám
[...] Ákosné Botzen liardt János és Bozóky Ádám a Ke­resztény Községi Párt [...] a megfelelő kiköté­seket megtenni MOLNÁR ISTVÁN Villamossági berendező és rádió labor [...] feszült érdeklődéssel hallgatta végig Eperjessy István dr I n V as [...]
12. 1931-03-14 / 10. szám
[...] Bohn József Botzenhardt János dr Bozóky Ádám dr Bresztovszky Ede Császár [...] dr Éber Antal dr Farkas István Friedrich István Frühwirth Mátyás Gaár Vilmos dr [...] Pálné Lázár Ferenc dr Nagy István vitéz árvátfalvy Nagy István dr Nagy Mi­hály dr Németh [...] PREYSS cégnél V QRÓF TISZA ISTVAN UTCA 12 Telefont Automata 816 [...]
13. 1932-05-14 / 19. szám
[...] hutait sziiröhuiah Siüyesztőhutah Dányaiurásoh Mittermayer István épiüel bádogos Ségszesz vízvezeték és [...] felében kerül a polgármes­ter elé BOZÓKY ÁDÁMMAL a régi bu­dai patrícius [...]
14. 1932-06-04 / 22. szám
[...] is hagyhatja a betegágyat A BOZÖKY ADAM HALÁLÁ­VAL MEGÜRESEDETT ÖRÖKÖS TAGSÁGI [...] ár z Róbert B encze István Benedek Mihály dr B e [...] Er hard t Sándor Érchegyi István Farkas Lajos dr F er [...] h Ferenc H amv asy István dr Hauser Ignác Holzspach Ödön [...]
15. 1932-06-11 / 23. szám
[...] H amv a s y István dr tanácsnokot úgyis mint céllövő [...] együtt az éjszakai órákig A BOZÓKY ÁDÁM HALÁLÁ­VAL MEGÜRESEDETT ÖRÖKÖS TAGSÁGI [...]
16. 1932-06-25 / 25. szám
[...] Jenőt jelöli a párt a Bozóky Ádám dr halálával megüresedett örökös [...] a kérdéssel és Ba barczy István báró főjegyző az ügy­osztály vezetője [...]