49 találat (0,254 másodperc)

Találatok

1. 1919-11-07 / 619. szám
[...] Gergely pápa szentté avatott szent István király fia volt és nevelője [...] kiküldettek Hoppe Rezső és Havas István az elemi isko­lákhoz Moussong Géza Szombat helyi György és Gergely István igazgatók Szekula Gyulát a földművelésügyi [...] Lövészmesterek Bersuder Ervin Bittner János Bozóky Ádám dE drawátsch Tivadar Horváth [...]
2. 1920-03-06 / 639. szám
[...] zajlott le Jelen volt Schneller István dr prorektor elnök Menyhért Gáspár [...] tartalmas felköszöntőt mondottak dr Juhász István dr Bozóky Árpád Petneházy Lajos Kabakovits Rezső [...] meg Nevezetessé tette ezt Haller István nagy­szabású beszéde amely mint egy [...] pénzintézet alapításá­ról és végül Máté István az 1 kér Iparos Kör [...]
3. 1920-06-26 / 654. szám
[...] hogy a iestvérharc elkerültessék Hoszú István lakásán és Ca sinoban folytak [...] dr Papp Vilmos 23 Poser István 24 Dániel István 25 Dr Bednarz Róbert 26 [...] túlról el kell helyezni Haller Istvánt és a Virter pártnak azt [...] 10 Papanek Ernő 11 Dr Bozóky Ádám 12 Kertész K Róbert
4. 1920-06-26 / 654. szám
[...] Gyula dr Oremus Ödön Csefkó István Graef János Kalocsay Kálmán Újlakon [...] levő párt ügyeit egyelőre Pfeiffer István társ­elnök vezeti és igyekszik meg­menteni [...] 5 Sagmüller József 6 Pfeiffer István 7 Zboray Gyula 8 Schlosser [...] Géza Stadler Nándor Ormos Vil­mosáé Bozóky Lajos és Eördögh Ákos Hivatalos [...]
5. 1920-06-26 / 654. szám
[...] dr Baranski Gyula és dr Bozóky Ádám ügyvédek Bauer Ernő min [...] Légmán Imre miísz főtanácsos Petz István táblabiró dr Raics Dusán ügyvéd [...]
6. 1921-01-15 / 679. szám
[...] egyházi elnök megnyitót és Magyar István dr curiai biró világi elnök [...] a Tabáni Szeretet hölgy­bizottsága Spur Istvánná elnöknő Cristo folleti Lajosné Nagy [...] a Lánchidig járt a közúti Bozóky dr is nézi az óráját [...] számú közönség Beszélt még Haller István röviden és a legközelebbi összejövetelkor [...]
7. 1921-01-22 / 680. szám
[...] Beck Mária Futó Gyula Déry István Gyöngyösy László Hegyi Ödön Istók [...] növénykerti bizottságba Alpár Ignác dr Bozóky Ádám dr Bot zenhardt János Hosszú István dr Ptatthy György és Perczel [...] A számadá­sokat felülvizsgáló bizottságbba Hosszú István Lampel Vilmos dr Platthy György [...]
8. 1921-02-05 / 681. szám
[...] Petrik is hogy azok Ferenczy István müvei Ez már azért sem [...] Józsefet ügyvezető elnökké 1 Tisza Istvánt jegyzővé Zöld Józsefet és Kronstein [...] Fábián helyett Flórián jelent meg Bozóky Ádám helyett Barothy jelent meg [...] Bodog és Patics Imre Haller István a jelenlegi politikai helyzettel kapcsolatos [...]
9. 1921-02-19 / 684. szám
[...] alatti díszteremben Elnöki megnyitót dr Bozóky Ádám elnöki zárszót Molnár László [...] melett énekszámokat ad elő Haller István volt miniszter beszédét Rohrmann István tréfái követik Miénk a jövő [...] I Hs R I SZENT ISTVÁN V ENDEGLO I ALAGUT UTCA [...]
10. 1921-02-26 / 685. szám
[...] ügyi bizottság albizottságába beválasztat­tak dr Bozóky Ádám dr Fertsek Béla dr [...] Elek indítványai után felszólalt Haller István és az önmaga erejére utalt [...] vesz az egylet énekkara Hacke István karnagy vezetésé vei A különböző [...] után a jelenlevő költő Szatmáry István a közönség lelkes tapsára mély [...]
11. 1921-03-26 / 688. szám
[...] sirjához Dr Sar­kozy Sándorné szül Bozóky Erzsébet márc 21 én 23 [...] szerkesztőségében Bem és Ulm Szent István vendéglője I Alagut u 5 [...]
12. 1921-06-04 / 697. szám (698. szám)
[...] wein Károly Pintér Arnold dr Bozóky Adám dr és Zintl János [...] dr Vezsenyei Jenő dr Koszta István dr Bertl Emil Bittner János [...] zeviczy Kristóf Sauerwein Károly Strauss István Kamik Gyula Bar­tók Béla A [...] vacsorák Bem és Ulitf Szent ístván vendéglője i Aldgat utca 5 [...]
13. 1921-07-09 / 703. szám
[...] Vigadó érdekében emelt szót keményen Bozóky Ádám dr és követelte hogy [...] koronát aminek újbóli beállítását sürgette Bozókyn kívül Joanovich Pál és dr [...] emlékeznünk Höfflinger Edéről a Szt István társulat művezetőjéről és kilenc gyer­mekéről [...]
14. 1921-07-09 / 703. szám
[...] sport turista és skicipöklien SZEMES ISTVÁN és Tsa II Batthyány utca [...] Lajos köszönt meg Dr Juhász István Haller Ist­vánt köszöntötte fel és dr Ernst [...] résztvettek Legeza Pál nemz képv Bozóky Adám Dévényi Károly és Fercsek [...] a rendezés elő­munkálatait Pénztáros Kőszegi Ist­ván gazda Pólya Lajos ellenőr Tiry [...]
15. 1921-11-27 / 717. szám
[...] Gallauner Károly Burcsek János dr Bozoky Kálmán dr Breijjer Lajos és [...] népes ülést tartott Eper jessy István dr titkár beszámolt arról hogy [...] villanylám­pát állított fel Dr Eperjessy István felhívta a jelenlevő tagok figyelmét [...] a helyüket a többiek Neibrauel István Pávits Béla Knap Lőrinc Horváth [...]
16. 1922-05-05 / 740. szám
[...] is A lista éién Székely István nyugalm állam­titkár áll és az [...] budai választókerület választási elnökévé dr Bozóky Ádámot válasz­totta meg a székesfőváros [...] Weinek József dr ügyvéd alelnök Bozóky Endre középisk igazgató gondnok Péter [...] János tanító A választás után Bo­zóky Endre dr alelnök intézett buz­dító [...]
17. 1922-05-27 / 744. szám
[...] izgalmat okoztak de Buda szerencséjére Bozóky Árpádban olyan pártatlanul igazságos elnököt [...] II Nemzeti Polgári Párt Arányi István III Egyesült Nemzeti Demokrata és Szabadelvű Ellenzéki Párt Csefkó István IV Keresztény Szociális Párt Flanyek [...] több bizalmi férfia Az ülést Bozóky Ádám választási elnök vezette elismerésre [...]
18. 1922-06-10 / 746. szám
[...] választási bizottság érdemes el­nöke dr Bozóky Ádám volt aki ember feletti [...] Hornyánszky Ernő Kolber Dezső Medgyaszay István Jászay Jenő Lampel Vilmos dr Hercgloz István Simonsits Lajos dr Barta Aurél [...] hirdette ki az elnök dr Bozóky Ádám Az egyes pártok bizalmiférfiai [...]
19. 1923-01-28 / 766. szám
[...] u 30 Az ünnepi beszédet Bozóky Endre mondta a műsoron Petőfi [...] rendes tagok Hosszú Lajos Barabás István póttagok Tóth Lajos Nocker Ferenc [...] Dezső Nonn Imre póttagok Behringer István Élő Ferenc A III kerületben [...] sz bizottságnál rendes tagok Pfeiffer István Kovácshegyi Kálmán póttagok Peltz Antal [...]
20. 1923-02-18 / 769. szám
[...] Károly Pakányi János Pa lágyi István dr Serényi Jenő Pri varz István Balogh László Szebeny Miklós és [...] dr Lechner Jenőt j Medgyaszay István Neuschloss Kor j nélt és [...] ké­szíti elő és legutóbb Kuszkó István ügy­vezető igazgató vezetésével e célból [...] előterjesztett javaslata alapján Ugyanekkor dr Bozóky Ádám a 120 j tanoncot [...]