5. oldal, 144 találat (0,147 másodperc)

Találatok

81. 1890-02-09 / 12.szám
[...] A házigazdát Krotky kationok Villányi Szaniszló főgymn igazgató és Walter Gyula [...] Viszhay Róza Viszhay Bébi Viszhay Sándor testvérei Braunsteine Sándor férje Viszhay Antal atyja Braun [...]
82. 1884 / 10. szám
[...] szeretetreméltó há­ziúr mondotta Utána Villányi Szaniszló főgymnasiumi igazgató emelt poharat emelkedett [...] 1 frt Ericsi polka Bánfi Sándortól ára 60 kr Ló árverés [...] és friss sört szolgálok EINZINGER SÁNDOR szigoti vendéglős
83. 1936-05-03 / 36.szám
[...] bárcziházi Bár­czy István államtitkárokat Lepovszki Szaniszló és Háry András követe­ket gróf [...] Szép László miniszteri osz­tálytanácsosokat Ivády Sándort a földmivelésügyi miniszter személyi titkárát [...]
84. 1883 / 103. szám
[...] kanonokai gróf Csákyt dr Főiektinger Sándor s Wargha Benedek kir tana [...] Károlyt Duka őr­nagyot s Villányi Szaniszló főgymnasiumi igazgatót Az első felköszöntőt [...] lel­kesen éljenezve fogadott Dr Feichtinger Sándor ifjú lelkese déssel köszöntötte poharát [...]
85. 1898-07-14 / 56.szám
[...] mpm Esztergom július 13 VILLÁNY SZANISZLÓ f Ötven év a férfikor [...] Eszter­gom 4 sz szoba Szántó Sándor ker ügynök és családja Esztergom [...] Esztergom 34 sz szoba Litsauer Sándor tanitó és családja Esztergom Singer [...]
86. 1892-05-05 / 37.szám
[...] az első tapsoknál Hun ffy Szaniszló grófban mutat­kozott be Tökéletes tenorista [...] püspök mükereszljeiről mint unikumokról Lietzenmayer Sándor is nagy elismeréssel nyilatkozott A [...] alelnökül Herte­lendy Gyulát főjegyzőül Lévay Sán­dort és jegyzőül Mihályfi Ágostont vá­lasztotta [...]
87. 1899-03-09 / 20.szám
[...] foglalkozott Knaux Nándorral és Villányi Szaniszlóval Majd érintette a tavalyi társulati [...] téglákról beszél Végül dr Feichtinger Sándort az egye­sület tiszteletbeli tagjává választották [...]
88. 1886-07-01 / 52.szám
[...] tévedésből az átadónak Dr Feichtinger Sándor kir tanácsosnak volt nyilvánítva melyet [...] értékével felérne Jelen voltak Villányi Szaniszló és Dr Feichtinger Sándor igazgatók akik szintén legőszintébb elismerésüket [...]
89. 1891 / 52. szám
[...] Nándor Bari lovics Lajos Mácsay Sándor stb Lássunk azonban néhányat azon [...] múltjából Esztergom jun 27 Villányi Szaniszló szent benedekrendi házfőnök és fögymnásiumi [...]
90. 1895-06-06 / 45.szám
[...] Rajner Lajos Usztanek Antal Villányi Szaniszló Várkonyi Odilo Vargha Samu Zubcsek [...] Mészáros Károly Pel­Iet József Paris Sándor Sujánszky Antal Zsiga Zsigmond N [...]
91. 1885 / 7. szám
[...] kívül mint a hódit nagy Sándorok figyelmét ezekre a legfels hatalmakra [...] Schöubeck Imréné S Gr niczai Sándor Anna és Gusztika Sz m [...] Főapát candidatusnak említik sokan Villányi Szaniszlót főgymnasi­munk derék igazgatóját A választás [...]
92. 1897-05-02 / 35.szám
[...] vég­bement püspökké való felszentelésénél Villányi Szaniszló bakonybeli apát főgimnáziumunk feledhetetlen emlékben [...] Székely Henrik és dr Weisz Sándor A tanórák hétfőn szerdán pénteken [...] folyamodott a városi tanácshoz Csóka Sándor színigazgató Június else­jétől július végéig [...]
93. 1893-01-15 / 5.szám
[...] Krammer Károly Ganz Mór Tá­bor Sándor Tábor Adolf Scheiber Rezső Stern [...] Majer János 50 kr Majer Sándor 1 frt Gr Majláth Gusztáv [...] irkonyi Odilo 1 frt Villányi Szaniszló 1 frt Vojuiis Döme 50 [...]
94. 1935-06-27 / 50.szám
[...] Acsay István Barkó Antal Csernak Szaniszló Gaál Mó­zes Humpfner Imre Gonda [...] Belcsák László Bozsóky Mihályné Buttykay Sándor Borszéky Oszkár Csókás Erzsébet Fekete [...]
95. 1995-10-19 / 42. szám
[...] a Naprendszerben Előadó dr Bérezi Szaniszló egy ad­junktus ELTE TTK Bp [...] Gábor és a zongoránál Dobsa Sándor idézik fel az egykori pesti [...]
96. 1929-02-10 / 12.szám
[...] káptalanjukat az esztergomtábori intézetben Piiwacyk Szaniszló tar­tományfőnök elnöklete alatt Megje­lentek a [...] fogja tartani Gyászmise Dr Rejtő Sándor műegy tanár halálának első évfor­duló [...]
97. 1883 / 102. szám
[...] igy Palkovics Károly s Villányi Szaniszló urak és lapunk szer i [...] minisz tort beléptekor dr Foichtinger Sándor lelkes beszéddel köszöntötte mire a [...] Rédly Gyula Simonyi Jenő Siskovifs Sándor Széntmihályi D zső Toldy Zsiginond [...]
98. 1894-05-06 / 36.szám
[...] egyszer aratott zajos tapsvi­hart Barinkay Sándor szerepét mint a szinlapon előre [...] megbetegedvén Nagy Gyula helyettesitette Dobó Sándor Zsupán a megszokott tapsot ismét [...] az uj laktanyába vonulhatnak Villányi Szaniszló apát a benczés­gimnázium igazgatójának névnapját [...]
99. 1913 / 75. szám
[...] művelődéstörténet tanára és Dr Zachorowszky Szaniszló egyet magántanár Velük voltak még [...] tanár Kinevezés Az igazságügymi­niszter Tamás Sándor esztergomi kir járásbirósági irodatisztet a [...]
100. 1894-06-14 / 47.szám
[...] közgyűlés elé kerülni Végül Hübschl Sándor elemi is­kolai tanitó nyugdíjaztatási kérelme [...] Mór s k Dr Weisz Sándor s k mint Zwillinger Ferencz [...] Baross Gáborné 5 frt Villányi Szaniszló 5 frt Frey Ferencz 5 [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind