5. oldal, 144 találat (0,051 másodperc)

Találatok

81. 1929-02-10 / 12.szám
[...] káptalanjukat az esztergomtábori intézetben Piiwacyk Szaniszló tar­tományfőnök elnöklete alatt Megje­lentek a [...] fogja tartani Gyászmise Dr Rejtő Sándor műegy tanár halálának első évfor­duló [...]
82. 1891 / 35. szám
[...] főgymnasiumi tanári kar nevében Villányi Szaniszló igazgató üdvözölte a főispánt hazafias [...] küldöttségének szó­noka Ma go s Sándor járásin ró volt magvas beszédben [...] A reáliskola tanári karát Feiclitinger Sándor dr igazgató vezette a ki [...]
83. 1900-07-29 / 59.szám
[...] Domány János komá­éi polgármester Ltpthay Sándor kir tan műegyetemi rector Ponori [...] Ivánkovits Já­fcs rozsnyói püspök Füzy Szaniszló az padmas rend tartományi főnöke [...] Német Újváron tölt Dr Rédly Sándor szombathelyi törvényszéki biró családjával együtt [...]
84. 1913 / 75. szám
[...] művelődéstörténet tanára és Dr Zachorowszky Szaniszló egyet magántanár Velük voltak még [...] tanár Kinevezés Az igazságügymi­niszter Tamás Sándor esztergomi kir járásbirósági irodatisztet a [...]
85. 1906-06-14 / 47.szám
[...] II Ulászló 1493 ban VI Sándor pápa meghagyásából a pálo­soknak adja [...] II 380 1 n Villányi Szaniszló Három évtized Esztergom­megye és város [...]
86. 1890-02-09 / 12.szám
[...] A házigazdát Krotky kationok Villányi Szaniszló főgymn igazgató és Walter Gyula [...] Viszhay Róza Viszhay Bébi Viszhay Sándor testvérei Braunsteine Sándor férje Viszhay Antal atyja Braun [...]
87. 1893-08-31 / 70.szám
[...] szakaszait Ezen csoport tagjai Szegedy Sándor eluök Geiger Ferenc előadó Büttner [...] Imre B Szabó Mihály Villányi Szaniszló Nieder­mann Pál III Erdészet E [...]
88. 1916-09-14 / 72. szám
[...] szerelemről szóljanak de a tárcában Szaniszló herceg ok­vetlen feleségül vegye Olga [...] vadászat közben véletlenségből meglőtte Peczka Sándor 21 éves fiút akit a [...]
89. 1884 / 10. szám
[...] szeretetreméltó há­ziúr mondotta Utána Villányi Szaniszló főgymnasiumi igazgató emelt poharat emelkedett [...] 1 frt Ericsi polka Bánfi Sándortól ára 60 kr Ló árverés [...] és friss sört szolgálok EINZINGER SÁNDOR szigoti vendéglős
90. 1886-05-30 / 43.szám
[...] 50 Schäffer Isten 10 Tegena Sándor 10 Weisz Samu 50 Fürst [...] J is Makkos András Csanda Sándor Kárász ferencz Bán M és [...] kellett ma­idnia A zene a Szaniszló téren elhallgatott a atonák széjjel [...] Antal ur 6 frt Ein­zinger Sándor ur 2 frt Feichtinger E [...]
91. 1997-10-30 / 44. szám
[...] 1837 amelynek első köteté­ben Kisfaludy Sándor műve a Dobozi Mihály és [...] Bécsben is kísértett tovább Töltényí Szaniszló gazdász majd orvos és ekként [...]
92. 1885 / 52. szám
[...] Haudinger Igtiácz 1 ft Korber Sándor 1 ft Mattyasovszky Lajosné 10 [...] 37 ft melyhez járultak Villá­nyi Szaniszló 5 ft M H 1 [...] Homolai 1 ft Dr Feichfinger Sándor 1 ft Halmos 1 ft [...] király uteza 12 Esztergom Mayer Sándor Párkány Rogrüu Ede gyógyszertára FELELŐS [...]
93. 1883 / 84. szám
[...] Sarlay Ede Ta­kács Géza Villányi Szaniszló urakból álló bizottság küldetett ki [...] augusztus 15 ik napján MAGOS SÁNDOR kir áljárásb legjobb Asztali és [...]
94. 1884 / 42. szám
[...] Szabó Alajos Szecskay Kornél Villányi Szaniszló Horánszky Nándort a közgyűlés lel­kesedéssel [...] A második kérőiét megelégednék Országb Sándorral A Ihafinadiknak Darányi is megjárja [...]
95. 1883 / 103. szám
[...] kanonokai gróf Csákyt dr Főiektinger Sándor s Wargha Benedek kir tana [...] Károlyt Duka őr­nagyot s Villányi Szaniszló főgymnasiumi igazgatót Az első felköszöntőt [...] lel­kesen éljenezve fogadott Dr Feichtinger Sándor ifjú lelkese déssel köszöntötte poharát [...]
96. 1898-07-14 / 56.szám
[...] mpm Esztergom július 13 VILLÁNY SZANISZLÓ f Ötven év a férfikor [...] Eszter­gom 4 sz szoba Szántó Sándor ker ügynök és családja Esztergom [...] Esztergom 34 sz szoba Litsauer Sándor tanitó és családja Esztergom Singer [...]
97. 1891 / 51. szám
[...] kanonok s gradnai főespe­res Convasius Sándor utriusque doktor lengyel jarosláwi prépost megh 1647 Lorkovics Szaniszló megh 1690 való­színű leg lengyel [...]
98. 1893-09-28 / 78.szám
[...] férj Fekete Istváuné Lerejic Anna Sándor gyermekei Fekete István veje Fekete [...] Földváry István iparhatósági biz­tos Villányi Szaniszló főgimnáziumi igazgató Brutsy János iparkamarai [...]
99. 1883 / 87. szám
[...] részt Az ostora előtt Dobokai Sándor nevű je­zsuitának meggyónt Azután elszánt [...] Sarláy Edo Takács Géza Villányi Szaniszló 1863 október 21 Magyarnak születtek [...]
100. 1904-04-21 / 32.szám
[...] k Mó­róczEmilián 2 k Csernák Szaniszló 10 k Gyulay Rezső 2 [...] Mór 10 k dr Weisz Sándor 2 k Székely Henrik 2 [...] Du­dás Anna 3 k Schwach Sándor 2 k Molnár Ferenc 1 [...] Villebald 5 korona Dr Fraenkel Sándor ivén dr Fraenkel Sándor 10 kor Mind összesen 917 [...]