36. oldal, 732 találat

Találatok

701. 1974-11-13 / 265. szám
[...] Perényi András és I Tóth István Kaposvárról Sza bó Gyöngyi és [...] nyári életének megszervezésé­ben Az úttörővezetők kéré­se hogy a parlament sok ja­vaslatot [...]
702. 1994-02-26 / 48. szám
[...] Hirek 2 30 A rollerboyok kérése 4 00 Hirek 4 10 [...] Híradó Feliratozva is Frazer Pathó István 20 00 Halló péntek Crocker [...]
703. 1956-10-14 / 243. szám
[...] né­pünk feléjük fordult i Nagyatád kérése a MOKÉP hez Amióta Nagyatádon [...] Utolsó állomás a központ Szon­di István főmérnök elvtárs szerint nincs édes [...] második otthonát az üzemet Szűts István
704. 1965-09-09 / 212. szám
[...] tájékoztatása szerint nem jogos a kérése A vállalathoz februárban lépett be [...] teszik az éjszakai já­rőrportyázást Sipos István Kaposvár A váro­si tanács megvizsgálta [...]
705. 1958-09-06 / 210. szám
[...] több mint 600 litert Máté István Bingés János Csizmadia Béla és [...] 25 i számában GYÓGYFÜRDŐBE VÁGYÓK KÉRÉSE címmel Farkas Imre aláírással megjelent [...]
706. 1953-11-20 / 272. szám
[...] Zsurakovszki Mihály Felelős kiadó Tóth István Szerkesztőség Kaposvár Latinka Sándor u [...] intézkedjenek hogy az EgyenesMt dolgozóinak kérése teljesüljön Jókarban lévő cserépkályhái vernék [...]
707. 1961-11-15 / 269. szám
[...] lakóinak és a nyaralóknak a kérése Győrfi László Zalaegerszeg A csatorna [...] jegyzőköny­veket aláírták Intézkedtünk hogy Baksai István és Rigó László fizesse vissza [...]
708. 1982-09-19 / 220. szám
[...] ár j egyzékün k megjelent Kérésé rrnerfftqpn meg­küldjük Vidéki nö v [...] zeneműve 9 30 Sin ka István versei 9 39 Ki kopog [...]
709. 1956-09-26 / 227. szám
[...] a látogatási igazol­ványt kérte Decsi István rendező Simon Ferenc látogatási igazolvá­nyát [...] egyet­len művelődési háznak is Kósa István 1 Legyen Kaposvárott is diétás [...] nem Jogtalan a fo­nyódi dolgozók kérése Reméljük az üdülővendéglátó Vállalat is [...]
710. 2004-10-15 / 242. szám
[...] Valaki aki távol él tanács ké­rése céljából telefonálhat Az Ön képességét [...] Központi orvosi ügyelet Fonyód Szent István u 27 tel 85 360 [...] Nágocs Berzence Somogyudvarhely dr Varga István tel 546 030 Gyékényes és [...] 022 Marcali kerület dr lenei Ist­ván Marcali Hegyalja u 21 Tel [...]
711. 1957-10-11 / 238. szám
[...] ásító Rozália 217 9 Gyimesi István­ná 200 7 Dómján József teremmes­ter [...] sötét jóslatok de volt társai kérése is írja meg mi történt [...]
712. 1957-12-04 / 284. szám
[...] Kása Sándor fia Tivadar Varga Ist­ván fia István Jovánczai János leá­nya Mária Esküdt [...] Labdarúgó Alszövetségtől A heresznye sportkör kérése a So­mogyi Néplaphoz hogy adjon [...] munkából fegyelmi ügy se Gorján István sportköri élnék Plnterics Imre Intéző [...]
713. 1964-04-26 / 97. szám
[...] Csurgói Sparta­cus labdarúgó vezetőinek meg­lepő kérése A csurgóiak azzal álltak elő [...] meg ilyesmit En­nek ellenére Kiss István a SLASZ elnöke közölte a [...]
714. 1967-02-09 / 34. szám
[...] részben játszották le a gölleiék ké­rése miatt Mint értesültünk ezt a [...] Me­gyeri Imre Varga György Kiss István Rá dics László a saját [...] lett az elnökség tagja Szabó István Horváth József é Varga Antal [...] első három helye­zettje 1 Zoliéi István Nagybajom 11 p 2 Miovecz [...]
715. 1957-11-23 / 275. szám
[...] a nép aláza­tos szolgája TURK ISTVÁN aniRllllVII in Ulllllti IUi ÜUIIIIlllUl [...] megyei sportfelügyelősógnél is a tabiak kérése ügyében ott azt mondották ha [...] békevonat utasa Ugyanakkor Iharosberényben Bódis István tart élménybeszámolót Cslky Gergely Színház [...]
716. 1958-08-17 / 194. szám
[...] igazolványát mondja higgadtan a kalauz Kéré­se teljesül Az igazolványt zsebre vágja [...] vannak a jö­vőre vonatkozólag Kasza Istvánná ágit prop titkár és Szabó [...]
717. 1981-12-29 / 303. szám
[...] Köszönetét mondunk mind­azoknak akik HAJLÄSZ ISTVÁN Wnetésén részt vettek A gyászoló [...] esaJádi házat Kaposváron a Né­meth István fasor a Virág a Hegyi [...] Rytmnek oper felvételedből 2 00 Kérése nem teljefiíthető 20 30 Népdaio [...]
718. 1957-12-08 / 288. szám
[...] nem látta a számlát Zimonyi Istvánná boltvezetőhelyet­tes látva hogy ebből a [...] kút vizet kevertek Ár volt István üzlet­vezető ezt azzal indokolja hogy [...] kultúrotthonban Az est elő­adója Takács István az MSZMP me gyei bizottsága [...] lenne más i Tsz tagságának kérése teljesüljön s a mód A [...]
719. 1957-09-29 / 228. szám
[...] SLASZ elnökségének te az a kérése a fegyelmi bizottságokhoz amely a [...] érdekében Ezt egyébként hangsúlyozta Szabó István az Agrártudományi Egyetem növénytermesztési tanszékének [...] éve hi­vatásszerűen foglalkozik növényter­meléssel Kustos István a Nagyba­ráti Állami Gazdaság igazgatója [...]
720. 1995-05-29 / 124. szám
[...] igényét Szerződést kötök Önnel amennyiben kérése teljesíthető 06 60 306 192 [...] Bonga András 2360 Gyál Szent István u 65 83592 LAKÓHÁZAK könnyűszerkezetes [...]