36. oldal, 732 találat

Találatok

701. 1965-11-03 / 259. szám
[...] nagykanizsai vasutas mű­velődési otthonban Varga István a pályafenntartás fő­nöke beszámolójában hangsú­lyozta [...] fennakadás a vasúti forga­lomban Varga István részle­tesen elemezte a brigádok munkáját [...] a buszváró he­lyének kitűzésén Laczkó Ist­ván kezdeményezésére írás­ban közölték Laczkó elvtárs­sal [...] A bizottság elutasította az igazgatóság kerese tü mert a megyei tanács [...]
702. 1964-05-06 / 104. szám
[...] város Hunyadi János nem Emekei Istvánnak hanem Emekei Miklósnak adományozta a [...] jár munkaidő kedvezmény Horváth Laíos kérése tehát nem jogos a vállalatnak [...] vele a heti munkai­dőt Szemes István szóvá tette ogy tizenkét utas [...] valamelyik Balatonra menő busz Várnai István TRANSZVILL Péter Lajos Baromfifeldolgozó Vállalat [...]
703. 1961-11-15 / 269. szám
[...] lakóinak és a nyaralóknak a kérése Győrfi László Zalaegerszeg A csatorna [...] jegyzőköny­veket aláírták Intézkedtünk hogy Baksai István és Rigó László fizesse vissza [...]
704. 1956-10-19 / 247. szám
[...] Társulat Köz­ponti Agrártudományi Szakosztálya Márkus Istvánnak a Csillag szep­temberi számában megjelent [...] több fővárosi lap s Dobi Ist­ván elvtárs az Elnöki Tanács elnö­ke [...] nyílt szabad elvi vita adhat kérése jogos Feltehető az a kérdés [...] felébresztéséhez új szebb harcokra SZÜTS ISTVÁN
705. 1956-10-18 / 246. szám
[...] ügyészség Eljá rást indít Szabó István begyűjtési megbízott ellen Csak azért [...] gabonát Jogtalanul tették Egyéb­ként Szabó István félrevezette a tar ácselnököt és [...] bizalommal fordulhatnak az ügyészséghez Szántó István A HÉT KÖNYVEI Népszava Könyvkiadó [...] megfelelően lehet meghatározni a propagandisták kérése vagy az elő­adói iroda tagjainak [...]
706. 1956-10-14 / 243. szám
[...] né­pünk feléjük fordult i Nagyatád kérése a MOKÉP hez Amióta Nagyatádon [...] Utolsó állomás a központ Szon­di István főmérnök elvtárs szerint nincs édes [...] második otthonát az üzemet Szűts István
707. 1958-08-17 / 194. szám
[...] igazolványát mondja higgadtan a kalauz Kéré­se teljesül Az igazolványt zsebre vágja [...] vannak a jö­vőre vonatkozólag Kasza Istvánná ágit prop titkár és Szabó [...]
708. 1982-09-19 / 220. szám
[...] ár j egyzékün k megjelent Kérésé rrnerfftqpn meg­küldjük Vidéki nö v [...] zeneműve 9 30 Sin ka István versei 9 39 Ki kopog [...]
709. 1964-04-26 / 97. szám
[...] Csurgói Sparta­cus labdarúgó vezetőinek meg­lepő kérése A csurgóiak azzal álltak elő [...] meg ilyesmit En­nek ellenére Kiss István a SLASZ elnöke közölte a [...]
710. 1956-08-22 / 197. szám
[...] pénteken I számolót melyet Tóth István elvtárs megvitatta tez mozgaknunk helyzetét [...] a be I fásokat TÓTH ISTVÁN Támogatjuk erősítjük fejlesztjük szövetkezeteinket A [...] a látogatások ta­pasztalatairól beszélt Szeitz István eivtárs a szuloki Kossuth Tsz [...] a villanyhálózatba Reméljük a miklósdak kérése meghallgatásra talál majd illetékes helyeken [...]
711. 1956-09-26 / 227. szám
[...] a látogatási igazol­ványt kérte Decsi István rendező Simon Ferenc látogatási igazolvá­nyát [...] egyet­len művelődési háznak is Kósa István 1 Legyen Kaposvárott is diétás [...] nem Jogtalan a fo­nyódi dolgozók kérése Reméljük az üdülővendéglátó Vállalat is [...]
712. 1956-09-12 / 215. szám
[...] észleltek a vizsgálat során Antal István elsőrendű vádlotton A délelőtti tárgyaláson [...] nem szám­fejtették a dolgozók ismételt kérése ellenére sem Erre mit tehettek [...] Csongrá­di János leánya Éva Horváth Ist­ván leánya Mária Kulcsár Sándor fia [...] előéletű horvaikéi ti lakos Vámosi Istvántól mintegy 250 forint értékű baromfit [...]
713. 1957-11-23 / 275. szám
[...] a nép aláza­tos szolgája TURK ISTVÁN aniRllllVII in Ulllllti IUi ÜUIIIIlllUl [...] megyei sportfelügyelősógnél is a tabiak kérése ügyében ott azt mondották ha [...] békevonat utasa Ugyanakkor Iharosberényben Bódis István tart élménybeszámolót Cslky Gergely Színház [...]
714. 1957-12-04 / 284. szám
[...] Kása Sándor fia Tivadar Varga Ist­ván fia István Jovánczai János leá­nya Mária Esküdt [...] Labdarúgó Alszövetségtől A heresznye sportkör kérése a So­mogyi Néplaphoz hogy adjon [...] munkából fegyelmi ügy se Gorján István sportköri élnék Plnterics Imre Intéző [...]
715. 1995-05-29 / 124. szám
[...] igényét Szerződést kötök Önnel amennyiben kérése teljesíthető 06 60 306 192 [...] Bonga András 2360 Gyál Szent István u 65 83592 LAKÓHÁZAK könnyűszerkezetes [...]
716. 1967-02-09 / 34. szám
[...] részben játszották le a gölleiék ké­rése miatt Mint értesültünk ezt a [...] Me­gyeri Imre Varga György Kiss István Rá dics László a saját [...] lett az elnökség tagja Szabó István Horváth József é Varga Antal [...] első három helye­zettje 1 Zoliéi István Nagybajom 11 p 2 Miovecz [...]
717. 1958-11-09 / 265. szám
[...] valaha Ma­gyarországon szabadabb a mostaninál Kérése van Megírja Panasza van Meg­írja [...] érték a kormányt elsősorban Bethlen Istvánt akinek tudtával a frankhami sítás [...] Kelemen báró nagybányai vitéz Horthy Ist­ván tehát ismét földbirtokos arisztokraták meg [...]
718. 1957-12-08 / 288. szám
[...] nem látta a számlát Zimonyi Istvánná boltvezetőhelyet­tes látva hogy ebből a [...] kút vizet kevertek Ár volt István üzlet­vezető ezt azzal indokolja hogy [...] kultúrotthonban Az est elő­adója Takács István az MSZMP me gyei bizottsága [...] lenne más i Tsz tagságának kérése teljesüljön s a mód A [...]
719. 1981-12-29 / 303. szám
[...] Köszönetét mondunk mind­azoknak akik HAJLÄSZ ISTVÁN Wnetésén részt vettek A gyászoló [...] esaJádi házat Kaposváron a Né­meth István fasor a Virág a Hegyi [...] Rytmnek oper felvételedből 2 00 Kérése nem teljefiíthető 20 30 Népdaio [...]
720. 2004-10-15 / 242. szám
[...] Valaki aki távol él tanács ké­rése céljából telefonálhat Az Ön képességét [...] Központi orvosi ügyelet Fonyód Szent István u 27 tel 85 360 [...] Nágocs Berzence Somogyudvarhely dr Varga István tel 546 030 Gyékényes és [...] 022 Marcali kerület dr lenei Ist­ván Marcali Hegyalja u 21 Tel [...]