6. oldal, 145 találat (0,094 másodperc)

Találatok

101. 1909-08-11 / 33. szám
[...] Török M Lajos plé­bános Molnár Sándor egyh gondnok Sovány Dezső ügye [...] esett áldozatul a múlt héten Sándor Ferencz salánki uradalmi segédtiszt oki [...] igen nagy Uj vasbánya Zoltowszky Szaniszló és Zsigmond lengyel grófok petrisi [...]
102. 1899-03-08 / 10. szám
[...] Bodnár Mariska okle­veles kisdedóvónőt a szaniszlói állami óvo­dához kisdedóvónőnek nevezte ki [...] helybeli fiókjához he­lyettes főnöknek Neübauer Sándor nevezte­tett ki Debreczenből Gyászhir Sepsy [...] Ilonka k a énekel Friedmann Sándor és Biermann Miksa urak hegedű [...]
103. 1909-03-03 / 10. szám
[...] tempore közkedvelt burleszk komikusnak Papír Sándornak Én hajlandó vagyok az utóbbi [...] legelőször dr szentgyörgyi Jordán Károly szaniszlói apát­plébános a Kath Tanügyi Tanács [...]
104. 1901-08-28 / 35. szám
[...] aratott szentgyörgyi Jordán Károly apat szaniszlói plébános szent István király napján [...] főgymnásiumnál megürült magyar német tanszékre Sándor Venczelt nevezte ki helyetes tanári [...] koszoruerdővel borított díszes gyászkoporsót Szalay Sándor plébános szen­telte be a gyászszertartás [...]
105. 1911-02-15 / 7. szám
[...] sz Jordán Károly dr elnök szaniszlói apátplébános mig az ünnepi beszédet [...] Jenő Gesz ler István Láng Sándor és Kozacsek Sán­dor munkácsi Ivaskó Lajos és Orovecz [...]
106. 1899-09-27 / 39. szám
[...] Mikolából Luby Géza képviselő Kölcsey Sándor Deb reczenből diszmagyarban n bányáról [...] Bartókért Bartók a hölgyekért Böszörményi Sándor a szomszédos törvényhatóságokért Bodnár Zsigmond [...] a szatmári Kölcsey körért Nagy Sándor Petőfi 4 életben levő kartársáért [...] jbi­rósághoz Írnoknak a pénzügyminiszter Sztroné Szaniszló aknaszlatinai sóbányahi vatali bányatisztet ugyanoda [...]
107. 1912-07-03 / 27. szám
[...] Az ünnepi szónok Láng Pál szaniszlói segéd­lelkész meghatóan ecsetelte a papi [...] 30 án Csanáloson egy Hosszú Sándor nevű csavargót Mizsuj János pórházi [...] legjobbat és legolcsóbban beszerezhetünk Benkő Sándor kávékereskedőnél Szatmár Kazinczi utcza 16 [...]
108. 1912-10-09 / 41. szám
[...] azt Kolozsvárra menve vég­rehajtotta Movík Sándor sárközi róm kath kántor tanitó [...] Szepacher Ferencz Csanálos Soltész István Szaniszló Harmat J Királymező Szolomájer József [...] kultuszminiszter Sze­repelnek még rajta Barkóczy Sándor dr Kotál Henrik tervező és [...]
109. 1900-02-21 / 8. szám
[...] Beratlan Hedvig 20 kor Leszkay Sándor N Magyar 10 11 IIk [...] Belényes 4 n Gruber Márton Szaniszló 4 Pecz István Bpest 4 [...] István Kőrösmező 2 ii Szuhányi Sándor N Dobos 2 Osadinszky György [...]
110. 1913-02-19 / 8. szám
[...] céljait fejtegette majd dr Fibiger Sándor főgimn tanár lourdesi emlékeiről tartott [...] érdekében Erdőd Vitka Fe­hérgyarmat és Szaniszló község meg mező hegyesi mén [...] újból 1 évre Kré mer Sándornak adományozza Ugyanilyen értelmű határozatot hozott [...]
111. 1908-10-28 / 44. szám
[...] Nagykárolyban Kántorjánosin Fül pösdaróczon Nagybányán Szaniszlón Krasz nabélteken Felsőbányán Szinérváralján Er­dődön [...] Lajos Józsei kávéüzletét átvette Benkő Sándor kinek előzékenysége és szakképzettsége bistositja [...]
112. 1899-08-16 / 33. szám
[...] bőven ismertetn fogjuk Pályázat A szaniszlói kántor tanitói állo­másra augusztus 25 [...] én lesz Nagy Károly Csóka Sándor színtársu­lata aug 15 én kezdi [...] vigyere és helyére jön Tietz Sándor Trencsén ből Az elhalt Majoros [...]
113. 1901-07-24 / 30. szám
[...] felügyelői hivatalának megtartása mellett Boglucz Sán­dor m szigeti segédleik z az [...] kápláni állomásokra Schwegler Alajos eddigi szaniszlói káplán és Pilcz Ede szinórváraljai [...]
114. 1899-09-20 / 38. szám
[...] Jánosnó leányának Irén kisasszony­nak Szalay Sándor ifj beregszászi szor­galmas fiatal kereskedő [...] szentelést Jordán Károly dr apát szaniszlói plébános végezte ki szép beszédet [...]
115. 1901-12-18 / 51. szám
[...] sére Czeili Mátyás csomaközi Oláh Sándor ivácskói Nyikgra Nucz erdőszádai Kovács Sándor József batizi Ecsédy Sándor csekei Dán Vendel nagykárolyi gazdasági [...] K Bartha Kálmán Földváry Farkas Szaniszló 2 2 K N N [...]
116. 1901-12-25 / 52. szám
[...] fel hosszas szenvedés után elhnnyt Szaniszlón volt községi jegyző a hol [...] ingyen melléklete jelenik meg Lendvay Sándor szerkesztésében Az Évkönyv a különféle [...] Jolán Feledi Boriska Csáky Göndör Sándor és akit először kellett volna [...]
117. 1899-11-01 / 44. szám
[...] dr Haidz Jenő és Regéczy Sándor tanárok tisztelegtek A tes­tületeken kívül [...] rolyt választotta meg a kópviselőtestűiot Szaniszlón okt hó 24 én jegyzőválasztás [...] sem élt A birói vizsgálatot Sándor Lajos hely­beli törvényszéki aljegyző a [...]
118. 1901-09-18 / 38. szám
[...] elhagyja A felköszöntők sorát Bernjén Sándor vasúti posta és távirófőnök nyitotta [...] Ferdinánd trónörökös dr Jordán Károly szaniszlói apát plébános­nak köszönetét fejezte ki [...]
119. 1904-02-17 / 8. szám
[...] mellé titkárnak tfj dr Wojnarotits Sándor belügy­miniszteri fogalmazót rendelte ki Uj [...] über Márton községi jegyző sógornőjével Szaniszlón Körjegyzői helyettesités Ilosvay Gusztáv sztnyérváraljai [...]
120. 1912-09-04 / 36. szám
[...] 9 órás nagymisén Jordán Károly szaniszlói apátplébános pontifikáit a Dalegyesület válo­gatott [...] főerdőrendező Raj nocha József Sechser Sándor erdőmérnökök Pecz József oki erdőmérnök [...] ujonan szervezett segédjegyzői állásra Radnai Sándor oki jegyző választatott meg Kinevezés [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind