33 találat (0,153 másodperc)

Találatok

1. 1875-08-12 / 32. szám
[...] kr Völgyi Lajos 80 kr Bozóky N 80 kr N N [...] által közhírré tétetik miként Stankovits István részére 190 frt és já­rulékait [...]
2. 1877-07-05 / 27. szám
[...] magántanuló A VII gymn osztra Bozoky János Hattyár Endre Kelemen Ernő [...] Fekete Kálmán a kecske­méti Szabó István a jászberényi Boros Pál Gallovich [...]
3. 1878-12-26 / 52. szám
[...] Fűzve 1 frt 50 kr Bozóky Alaj Egyházjogtan kézikönyve Fűzve 3 [...] 8 frt kr Drb Janosovics István Kirándulás Istambulba az 1863 ik [...] frt 2 frt Gróf Széchenyi István hátrahag kézirataiból Hunnia Pesti adás [...] Második folyam 3 frt Major István A regélő István bácsi Mulatva oktató csa­ládkönyv a [...]
4. 1882-09-07 / 36. szám
[...] Mihály nagyszebeni jogakadémiai tanár dr Bozóky Alajos nagyváradi jogakadémiai tanár és [...] vezér­elvek szerint Előadó dr Apáthy István budapesti egyetemi jogtanán ur Véleményes [...]
5. 1883-06-28 / 26. szám
[...] szertartások közben a következők ordináltattak Bozóky János Csoltkó Pál Kliindí Pál Mózer Béla s Truszka István áldozó papokká Sir Lajos subdiaconus [...]
6. 1883-08-09 / 32. szám
[...] 5 óra tanár Dr Kiss István 2 Pénzügytan hét 3 óra [...] hét 6 óra tanár Burik István B RENDKÍVÜLI tantárgyak 1 Hómai [...] 3 óra tanár Dr Kiss István 7 Békepolitika és harczpolitika hét [...] Énekes Gyula harsányi káp­lán Kerecsendre Bozóky János ujmisés áldozár Harsányba Kindl [...]
7. 1884-05-22 / 21. szám
[...] miskolczi káplán jászberé­nyi hitoktatóvá Kovács István pásztói káplán jászberényi Hamza József [...] Dobóczky János detki káplán egyeki Bozóky János harsányi káplán detki Sz [...] ideigl lelkész­helyettes szenterzsébethi káplánokká Mátyás István nyirbak­tai ideigl lelkészhelyettes régi kápláni [...] Miskolczra utaztak Székesfehérvárott néhai Horvát István kitűnő magyar tudós születésének helye [...]
8. 1884-12-11 / 50. szám
[...] megrendelhető Ró­mai Perjag irta Dr Bozóky Alajos a nagyváradi kir jog [...] Lajos A nemes vér Petelei István Elbe­szélések Abonyi Lajos Az özvegy [...]
9. 1885-02-10 / 7. szám
[...] 5 frt helyett Id Görgey István 1848 és 1849 ből Élmények és benyomások Dr Bozóky A Római világ Művelődéstört rajzok [...] 1 80 D r Kiss István Európai nemzetközi jog 3 Grünwald [...]
10. 1885-04-28 / 18. szám
[...] 3 2 40 Id Görgey István 1848 és 1849 ből Élmények [...] 2 40 3 50 Dr Bozóky A Római világ Müvelődéstört rajzok [...]
11. 1885-05-05 / 19. szám
[...] frt helyett 3 Id Görgey István 1848 és 1849 ből Élmények és benyomások 2 Dr Bozóky A Római világ Művelődéstört rajzok [...]
12. 1885-05-12 / 20. szám
[...] 5 frt helyett Id Görgey István 1848 és 1849 ből Élmények és benyomások Dr Bozóky A Római világ Müvelödéstört rajzok [...] eljárás bíróságok előtt Dr Kiss István Európai nemzetközi jog Grünwald B [...]
13. 1885-05-19 / 21. szám
[...] 5 frt helyett Id Görgey István 1848 és 1849 ből Élmények és benyomások D r Bozóky A Római világ Művelődéstört rajzok [...] biróságol előtt D r Kiss István Európai nemzetközi jog Grünwald B [...]
14. 1885-06-16 / 25. szám
[...] 5 frt helyett Id Görgey István 1848 és 1849 ből Élmények és benyomások Dr Bozóky A Római világ Művelődéstört rajzok [...] eljárás biróságol előtt Dr Kiss István Európai nemzetközi jog Grünwald B [...]
15. 1885-06-23 / 26. szám
[...] 5 frt helyett Id Görgey István 1848 és 1849 ból Élmények és benyomások Dr Bozóky A Római világ Művelődéstört rajzok [...] bíróságok előtt D r Kiss István Európai nemzetközi jog Grünwald B [...]
16. 1885-07-21 / 30. szám
[...] 60 3 3 Id Görgey István 1848 és 1849 ből Élmények és benyomások D r Bozóky A Római világ Müvelődéstört rajzok [...] eljárás bíróságok előtt Dr Kiss István Európai nemzetközi jog Secchi Angelo [...]
17. 1885-08-03 / 32. szám
[...] a magyar történelemben Id Görgey István 1848 benyomások Dr Bozóky A Római I kötet Wertheimer [...] eljárás bíróságok előtt Dr Kiss István Európai nemzetközi jog Secchi Angelo [...]
18. 1886-07-20 / 29. szám
[...] János érs irodai tollnok Baliára Bozóky János érs irodai tollnok kisegítőül [...] napokban Budapestről városunkba érkezik Ka­szás István derék kerékpárbajnok barátunk az egri [...] által rendezett kerékpár versenyen Kaszás István vasparipás bajnok nyert e napokban [...]
19. 1886-10-19 / 42. szám
[...] kaáli káplán s kaáli káplánná Bozóky János alsóábrányi id lelkészhelyettes nevez­tetett [...] csak Feleky Miklós és Bényei István mint az orsz színész egyesület [...]
20. 1889-06-11 / 24. szám
[...] Pál érseki levéltárnok és Ambrus István papnöveldéi tanulmányi felügyelő kíséretében Délre [...] a község egyházvédnöki kijelölése alapján Bozóky János pásztói káplán neveztetett ki [...] nemében Neki a bécsi Szent István torony tetejéről leugrani kis miska [...]

 

  • 1
  • 2