Eger - hetilap, 1885

1885-02-10 / 7. szám

62 Uj magyar irodalmi termékek. Kaphatók SZOLCSÁNYI GYULA könyvárus által EGERBEN. Ezeregy éjszaka. Arab regék Galland, Habicht. Vö­rösmarty és többek kiadásai után rendezte Nán­dor Gy. Képekkel I. II. köt. .... Mikszáth K. A tekintetes vármegye. Igaz történetek Maszlaghy F. Mai jellemek. Beszélyek Braddon M. E. Az arany borjú. Regény. 3 köt. Ossib Schubin. Becsület. Regény .... Jókai M. Enyim, tied, övé. 6 köt. (6 írt helyett) — „ — Arany ember. 5 köt. (5 írt helyett) . — „ — És mégis mozog a föld. 6 köt. (6 írt hely.) — „ — A véres kenyér. A szegénység útja . — „ — Föld felett és viz alatt — „ — Az élet komédiásai. 7 köt. (7 fit helyett). — „ — Szép Mikliál. 3 köt. (3 frt. helyett) . — „ — Egy hirhedett kalandor. 3 köt. (3 frt h.) — „ — Szabadság a hó alatt. 4 köt. (4 frt helyett) — „ — Egész az északi pólusig 2 köt. (2 frt h.) — — Görög tűz. Elbeszélések. 3 köt. (3 frt h.) — „ — Egy az Isten. 5 köt. (6 frt helyett) . Dante A. Divina commediája. A tisztitóhely 1-ső fűz. Benedek E. Székely tündérország. Népmesék és bal­ladák. . . . , ....................................... W erner Gy. Az ő regénye. Verses mű Arnóthi. Az erki pap. Egy m. Abraham a Sancta Clara élete.................................................................... Adam E-né. A magyarok hazája .... Duruy V. Világtörténelem.............................................. S ayous E. A magyarok egyetemes története. Jutá­nyos kiadás. 2 köt. (5 frt helyett) Id. Görgey István. 1848. és 1849-ből. Élmények és benyomások.................................................................... Dr. Bozóky A. Római világ. Művelődéstört. rajzok I. kötet..................................................................... Wertheimer E. Ausztria és Magyarország a XIX. század első tizedében. I. köt. 1. 2. fele Csuday Jenő. Zrínyiek a magyar történelemben. 1566—1074 .................................................................... Bihary P. Általános és hazai művelődéstörténet. 2 kötet........................................................................... Thierry A. Elbeszélések a római történetből az V. században. Ford. dr. Öreg János .... Brassey. Utazás a „Napsugáron“ .... Verner Gy. Kéraban a vasfejű..................................... U jfalvy-Bourdon M. Utazása Paristól Samarkandig. 117 képpel .................................................................... Stanley H. M. Utazásom Közép-Afrikában. 78 fa­metszettel és térképpel. 2 köt..................................... 40 I 50 50 40 80 50 70 90 50 50 50 60 70 50 60 3 — 2 4 4 8 2 2 ' 2 7 10 40 40 20 40 40 1884-ik évi törvények zsebkiadása. 2.20 kr, bekötve 3 — Egyházi ügyekre vonatkozó m. országos törvények. királyi és kormányrendeletek, m. kir. curiai dönt­vények tára. 1715—1884. Összeállít. Tokody Ö. II. kiadás....................................................................3 — Népoktatási törvények, tantervek és vizsgálati sza­bályrendeletek ..........................................................1 20 N époktatási törvények és rendeletek tára. Szerkesz­tette Tóth József . . . . . . . 3 50 Grünwald B. A törvényhatósági közigazgatás kézi- könyve. II. bővít, és javít, kiadás. I. II. köt. . 5 80 A m. törvényhatóságok jogszabályainak gyűjteménye. Összegyűjt, és jegyzetekkel ellátták Dr. Kolozs­vári S. és Dr. Óvári K. I. köt...................................4 — Dr. Szolcsányi Hugó. Európa államainak statisztikája kiváló tekintettel Magyarországra . . . 3 50 Concha Gy. Újkori alkotmányok . . . . 2 40 Knorr A. Önügyvéd. 350 iromány példával. III. kiad. 7 — Dr. Nagy Fér. A magyar kereskedelmi jog kézikönyve. 5 — Dr. Timon Á. A párbér Magyarországon . . . 4 — R. Trux H. Magyar örökösödési eljárás bíróságok előtt.............................................................................1 80 D r. Kiss István. Európai nemzetközi jog . . . 3 — Grünwald B. Kossuth és a megye . . . . — 40 Secchi Angelo. A teremtés nagysága. Két felolvasás. Fordít. Szmida Viktor . . . . . . — Dr. Platz B. Az ember eredése, faji egysége és kora 2 Mayer Miki. A rózsatenyésztés.......................................1 Jäger H. A kertészet általános kézikönyve. Fordít. Concha K. 256 ábrával. Bekötve .... 4 Galgóczy K. A kertészet kézikönyve . . . — Farkas M. Magyar kertészkönyv .... 2 Lavergne L. Az angol mezőgazdaság . . .2 Molnár I. A szőlőművelés és borászat kézikönyve. 159 ábrával.........................................................................3 — Sz. Hilaire J. Képes budapesti szakácskönyv. IV. ja­vít. és bővít, kiadás. 1 frt 40 kr.; bekötve . . 1 80 Gonda B. Epitési tanácsadó.............................................3 — Zlamál V. Részletes állatkor- s gyógytan. . . 5 50 Dr. Rodiczky J. A takarmánytermelés kézikönyve . 3 — Freeskay J. Mesterségek könyvtára I. köt.: A butor­asztalosság. Száznál több ábrával . .1 — — „ — Mesterségek könyvtára II. köt.: Az épü­let-asztalosság. 142 ábrával . . . 1 — — — Mesteiségek könyvtára III. köt.: A kádár­ság. 60 ábrával......................................................1 50 6 0 50 80 40 Ezeken kívül minden, bárki által hirdetett munka, ha raktáron nem találtatnék, általam árfölemelés nélkül szereztetik meg. (37) 1-10 Kiadó-tulajdonos az egri érsek-lyceumi nyomda. Eger, 1885. Nyomatott az érsek-lyceumi nyomdában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom